Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

24 erthygl ar y dudalen hon

Crefydd a Moesoldeb

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Crefydd a Moesoldeb Mown pregeth ar "Burd-eib," a dir-addjododd o un O bwlipudiau DyfTryn Clwyd y SUL diweddaf, gwnaeth y Par«B S. T. Jonea (Conwy) syiwadfau pur ajnserctl ar oorthyn303 crefydd' a moesoldeb. Yr oedd, Plato, Y mwyaf yshrydol O atiuxxnwyT Gnaeg, yn uno orefydd a. moeecJdob, ao yn daJ y dylai bywyd! fod mewn cydgord a'r drych- fcddrwl tragwyddoi o iawnder. Dadleuai ArLi.otle, o'r CELIR arall, fod bywyd yn ca-el ei FL'arfk/ 0 DBIIX aiiweiinsad (LIHTJSWM dyn, ao nadl oedd rnoeisoldeib yn ddim cwidi perthyn" dvn a'r wiladwriaetii. Dysgeidiaeth yr athronydu hwu a golleddodd GIROCSV yn gyffredinol, a cnir hamcs Groeg yn s'fyno yn y irawddeg: Cretfyidid arJ!fol a. nircsoldc-b anighrefyddol. Uno OK^YDD a. moesoldeib yw symod1 sylfaesnol Oriit- ica-agaeth. Dyna geir yn y Deng air Deddif: GE^YDI y lrrtiii ran BERTHYNIAS dyn a Duw, a'r llall benthymas dyn a'i R'yd-ddynion. Mae'r ail yn seilkdig ar y gyntaf, ao yn tarddu ohoni. Y mao LAWN-BERTH^AS a Duw yn angenTheidiol i sicrhau iawn-berthynas a chyd-ddyn. Yn 10011 Grist y sylwoddoJvvyd hyn yn llawn ac yn berftaith. Ffyruhonell ei fywyd yn y byd oedd ei fywyd Yn Nuw j sail ei wasanaeth yn y byd oedd ei WAAANAELK i'w Dad; a'i undeib a'i gymiundeb a Duw a'i galluogcdd i gyrraedd amcan ei wasanaeth i didynion. Rhaid i foes- oldob ffynoTuhellu mewn crefydd, a rhaid i grefydd ffrvdio al!an mewn mcesoldeb. CYNYGION Y SOSlALWYR. Cyfeiriodd y gWr PARCHED;^ at y symiudiad Sosialaidd, a dywcdodd f-c,d Soeiaiwyr yn a.ml- lia/u'n brysur yng Nghymru. Dywodtemt mai tnvy wella. amgylohoedd dyn y ceiid y byd i'w LE: gwdI diwygiadaiu cYTIIdIe.ithasoJl-g.neJJ doddifau, gwell tat, gweill ysg'olion addvsg. Nid pregoi.hu ^WELL, omid cyfreithiaax nid ca.p- elau GWEIL, ond tai GVVELL; n,id crefydd well, ced ADRLYSG wn. Da, meddent, fyddai troi H&nner y cape.lau. YM yegolion a OHOLEI^AU 1 ddarpar i'r boibl addyeg a diwyiliant, Œ.n.í hynny a dr-Law a'r byd i'w le. Rhaid oedd cyf- ADIIOF fod yn y ddadl hon lawar (j wir-fel y oair peth gwir yxnhob cyfeiiiornrad. Y mae cyfraith yn dyrch«fu, yn cccitihi, AC yn mcoioli gwlad, fel y prawf ganlyniad dwyn i Gymtu, F.tmr Ca.u'r Tafarnau ar y Eiuù, 00 ainryw er- aill. Fe fyddai osel tai gvvell yn fantaii i kn- did ocfrf?, moddwl, ao ysbryd, ao arweinrai i dd.i.woi.rd0b gweli. oad, wedi caei yr lioli beth- au hyn, nad ydynt yn ddim ond GWCSKU am- gylchoiadd y dyn, ac nid1 ydynt yn ei weila ef ei hun. Ni cheir byd gweil na. cihymd.ithas well heb welia'r dyanion cu hunain. Vmysg eaiinoedd GW^ITLNVYR y wlad YX oedd rhai wetU graddio yng Nghuergrawnt a Rhydycihain, ond wedi cwympo trwy anfoeeoldeb. C-eld, ajnbedi anjg'el dysgedig yn ddiafl 0 beoluadur, a phe ceid omtf'or i odlwDg' A&BSIN i'r ncrfoedki cytbraod fydd- ai eie. yno trc.3 bytii. Ni vara gwelia. a-in- gylchcedd dyn newid y dyn ei hun, a rhaid i burdeb caion a chrefydd gywir flaenori'r moea- oideib oddiallan. CRI'R MOESOLWYR. Cri moesolwyr yr OEE hCNl yw-uo y mae rhai Qihonynt i'w oaeJ yng Ngnymru-m wy 0 foes- oideb a ilaJ. o athrawiaeth, YbSgriaennant i'r cylchgronafli, a'u riic-d mawr yw'r pwi.pud. Pwysieisiant AM LAI O grefydd ysbrydol A mwy o grefy-dd ym&rfero'L, ao y dyilid pregoihu llai ANA Dduw, a Christ, a'r lawn, a nnvy am eir- wiredd, gonestrwydd, a diweirdeb. Yn. y cwynicm hyn eto yr oedd Uawer to. wir: buddioJ a bendithiol ryfeddol yw rhoi eu 1115 dylndwy i'r rhinweddau hyn. Na ato Duw, er hynny, dd- Ylli BREGETJHU ar y rhinweddau llyn ar wahan I r athrawiaethau a chrefydd Y'sbryd:o], ond yn unig fel ilirydllau yn tardd/u ohoni; a'u ffyxdioneli mewn cr-efydd. wir oddifeuoi. Rihaid goiaiu am fywyd y»brydoi i faethu, noddi, prydferthu a TT'rwythlccij'r cangheniuau hyn. Dyna'r fel, a'r unig fel, y ceir dyn yn debyg' i Ddiuw a'r dd-aear yn dicbyg i'r nefoedd.

Pigion o'r Drych.

FY NGARDD.

PENMACHMO A'R CWM.

Anffawd yn ystod yr Etholiad.

[No title]

Cloddio am Aur.

Ccrff Diweddaf Whitehaven.

Marw'r Tad Jones.

Trysor Cuddiedigf.

Advertising

Advertising

NODIADAU.

[No title]

Llith Dic Jones.

Netiion o Glip y Gop

[No title]

Advertising

Hen Qymcriadau Hynod.

G wrthryfel yn Brazil.

Sefydlu Clerigwr Cymreig.

----Caneuon Gwerin Cymru.

---.----ROEWEN.

Advertising