Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Eisteddfodau Cymreig.r .

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Eisteddfodau Cymreig. r TALYBONT. DYDD Sadiwxn, cy.nhali.wyd cyfarfod llenyddol a cherddorol, gan. y Me'thodisitiaid yn Talybont, a hyny o dan amgylchiadau hy-nod 0 foddhaol: yr hin yn ffafriol, y cyst,adile,uae,th,u yn. amrywiol, a'r wyl yn llwyddiant yn nihob ystyr. Cylarlod y Pryunawn. Cadeirydd, Capt. D. McDonald, ond oherwydd amgyllchiadiau anorfod. nis gallai fod yn bre- se.nol, ond anfonodd- rodd anrhy.deddus tuag at y cyfarfod. Arweiniwyd yn fedrus gan y Parch H. AJ. Roberts. Wedi canu ton gynulleidfaol, gwobrwywyd fel y canly.n: —^Cystadleuaeth y dictation. Cymraeg: i, Willie E. Hughes, Ty ewydd. Yr oreu am wneud "sampler," i xai dan 16 oedi: IMis-s A. Jones, Post Office, iMaenan. Arhohadau, "lHanes lesu Grist1:" i, W. E. Hughes; 2, Jane Erv-ans, Pa,ndy; 3, R. LI. Roberts, P,anteg. Acta-n xiii-xviii: Mr D. R. Roberts, Panteg. "Hyfforddlwx V. Mr O. I I b -\f. IA'ill'ams, Carregyff-ordd,, a M,ss C. Ro? erts, Br,V.q. Derwen. Y par "mu,ffadees: -Al Is'3 E,?ans, Paii?t Du, Tre?f-,iiw. Adir(,,ddi y de,g goxchymyn i, W. E. Hughes; 2, L. J. Jones; 3, Jennie Evans- Deuawd, "0, mor hardd: yw lesu Grist" (p.edwar yn ymgeisio) i. Misses S. G. Jones a A. Blodwen, Jones, Talybont; 2, Misses Owen, Trefrilw. Adrod'd y Salm 1. i, Maggie Jones; 2, A. Roberts; 3, R. LI. Grif- fith. Adxodd, "Y Wlad Nefol" (Islwyn) i, A. Blodwen a W. E. Hughes; 2, Jessie Williams, 'Trefriw. Cys,tadIeuaeth, coreu. plant, "Y mae, cyfaill i blan-t bychain." Daeth pedwar cor yn mlaen.—C-or Rhian'fa (Trefriw), Cor Roewen, Cor Talybont, a Chor o'r Bryniau; (Trefriw). Dy- farnwyd Cor Rhianfa yn oreu a Chor Talybont yn ail. -Rhwn'g y ddau gyfarfod yr oedd; be. a bara Ihrith o'r radd oreu, wedi ei ddarpa.ru, .a chafoddi pawb eu digoni o'r danteithicn, ac y mae y bon-edldiigesau yn haeddu clod am eu sirioldeb a'u gwasanaeth. Cyfarfod yr Hwyr. Erbyn hyn. yr oedd yr adealad eang yn oxlawn. Cadeirydd, Mr Tudor Williams, Llaniwst, ac arweiniwyd yn ddeheuig gan y Parch, H. M. Roberts. Wedi cael ton ar y perdoneg gan i ¡ Potter, ac, anerchiad d ddorol -aii, y cadeirydd,, y 0 (yr hwn hefyd a danysgrifiodd yn haelionus at y cyfarifodi), gwobrwywyd y buddugwyr canlynol: Yr oreu am- "sannpler" oedd, Miss A. Jones, M'aenan; 2, Miss Potter a 'Miss A. Jones, Pant. Unawd, "Craig yr Oesoedd 'Mr E. Jones, Bro Dawel. "'Cyd'nabyddi-aeth a'r Llyfr Hymnau W. E. Hughes a A. 'B. Jones. Englyn, "Tom Ellis:" Mx T. Herbert Hughes, Llanrwst. Pedwarawd, "Shepherdl of So'ults" (dau barti) i, Mr J. Owen, Shop. Newydd a'i barti. Yma cawso-m- anerchiadau. hwjdaog a domol gan y .b,irdd, y Parch Tom Davies (A.), Salem, a Mr Wm. 'Hughes, Blaenddol. Traethawd, "Cadwr- aeth y Sahboth:" Mr R. E. Hughes, Eglwys- bach. Adrodd, "Yn yr Ystoxm" (agored i bob oedl) i, Mr J. Evans, Baclaw, Conwy; 2, Mr H. R. Parry, Ffrith1 Arw, Llanrwst. Unawd, "Y Milwx HadJi" (14 yn ymgeisdo) 1, Miss' A. B. Jones, Talybont; 2, Miss E. Hughes, Dolygar- ro-g. "Y iFfon Ool-leni:" Mr O. Williams (Owain Rhun). Unawd, "Y Dyddiau Gynt:" Mr E. Jones, IBro Dawel. Penillion, "Y Diwr- nod Dyrnu:" loan ap. loan, Roewen. Ped- warawd, "Mi w'elaJf mewn adgof" (dau barti) 1,, Parti Salem, dan arweiniad Mr E. Jones. Traethawd cyfyugedig i •fer,ched', "'Naomi a i Theulu" (chewch o ymgeiswyr) Miss M. Hughes', Castell. Unrhyw adroddiad (agored i bob ced,) i, Mr H. R. Parry, IFfritharW; 2, Mr John Evans, Bacla-w. Y goreu am y "nwy bren" oedd Owain Rhun. Cystadl-euaeth y cor- au cymysg ar ddatganu y tonau "Gwynfa" a "Caio" (daau :gor, Roewen a Talybont,). Dy- f arnwyd co oreu. Y be:r!niad oed,d- -r Roewer. yr, i ynt: Cerddoriaeth, Mr Joseph G. Tihoimas, G. and L.T.S.C., Cwmyglo; llenyddiaeth a barddoniaeth, Parchn. T. idavies, Salem, a O. Gadanyddl Williams, Roewen; adroddiadau, Paroh H. Roberts, R. C. Owen, a H. Davies y gelfyddiydwaith, Mri. E. A. Evans, W. iies, C,. W?illia,i-ns, a W. Roberts, -Irs Griffith, ,Irs Roberts,; cvfeilyd?d, -iNT,r W. Jones (Afon. i lais). Gwnaeth y pwyllgor y Llywydd (Mr W. R. Edwards, y Trysoryd:dr f\Ir'lE. Griffith, Cas- tell), a'i Ysgrifenydd'. (1r Wm.. -Hughes, Blaen- ddol) eu rhan yn ardderchog, a ehoronwyd eu Ilafur a 11-wy-ddliant amlwg.—Un Oedd Yno. EQLWYSBACH. Cynhaliwy-di honi yn yr Ysgokiy Gen-edlaethol, dydd -Nadioliig. Txodd allan ynhynod lwydd- ianus yn mhoh ystyx. Nil bu cymif-ex o ym- I blynydidole,did, ac am y, cynulliadau, ,e.iswyr e.rs wel, yr -oedd yr ysgoldy yn orlawnr-icyn llawnedl ag wy" ebxa un. LlywydSd cyfarfod y prydnawn' oedd' Mr Herbert Hughes, Ty-nyco-ed, gwr ieuanc a dvfodol disglaer o'i flaen. Heblaw txaddodi araeth gampus, cyfranodidl Mr Hughes yn. an- Th}?d'edldu-s i'r drysorfa. Mr W. Lloyd' Roberts, Llanxwst, a lywyddai gyfarfod yr hwyr. Y ma-e i d -bys i baiwb. Aet'h, yn,tau? yii ei d,o-n.a,u -ef y:n? hys ddiwfn .i'w' "booed." Aweiniwyd !ga.n y Parchn. H. iI. Roberts, Talybont, a Williams, Eglwysbach. Wele restr o',r budd'ugwyx a'r gwahanol feirniaid:- BARDDONIAETH A RHYDDIAETH. Beixniad, Parch Ü. G. Williams, Roewen. "Marwlllad i'r -Ddiwedd-ax Mr W. Williams, Tu Du:" "Quilym Dyn," Pennal, 'ilachynlleth. Englyn', "Dydd fNadolig:" Parch John, Owen, Bettwsycoed. Prdf-draethawd: Daniel Jones, Morian. Ail-draethawdt: Miss Jones, Abe-rmawr. Trae-thawdk i rai dan 18 o-ed: i, D. E.. Jones, Ffestiniog; 2, El-en Jones., Post Office. OERDDORIAETH. iBedrnad, J. G. Thomas, F.T.S.C. Partion (a) y don "Gwynfa:" i, Raewe.n (W. Gxiffiths; (h) y don "Caio:" i, Talybont; (c) "Mi welaf mew-n adgof:" i, Eglwysbach (H. Davies.); (d) "Y Lili:" i, Eglwysbach (W. H. Jones'). Deu. ,awdau, "Lie treigla;r Caveri" (R. S. Hughes) i, John Davies, Trofarth, a'i gyfaill. "Sihrwrl yr Awel" (T. Price.) i, Hugh Davies, Bwlchglas, a'i frawd. "0, mor hardd" (W. T. Samuel) J. L. Roberts, ac; Idlwal Jones. Unawdau, soprano, "Blodeuyn Bach," (D. Jenkins) i, Miss A. Davies, Trofarth. Tenor, "Beddi y Bugail" (R. S. Hughes): i, Edward Jones, Llanbedx. Bass, "Fy Anwyl Wlad" (Amos Jones.): i, Richard. Williams, Talybont. Her.unawd', "Craig yr Oesoedd" (J. G. Thomas) i, Ed- ward Jones, Llanbedr. "Caxtre'x Plant" (Osborne Roberts), i blant dan i2eg: 1, O. R.. Owen, Salem-; 2, Hannah. J. Wynne, Penllyn. Ear test: 1, W. H. Jones, Tan-yr-Ywen; 2, Robert Jones, Ty'r Capel. Gwirfoddef ar y modulator: i, Idwal W. Jones, Tan-yr-Ywen; 2, O. R. Owen., Salem, a Lizzie Jones, Maenan. AMRYWIAETH. Beixniad, Mr T. W. Jones, Maenan. Ffurfio cwestdynau ar y nawfed benod' o'r Rhufeiniad.: i, Da'niel Jones, Moriah. Llyfr desgrifiadol: i, 'Misses: J. ac A. Roberts, Ty Uchaf. Llaw- ysgrif: i, Hettie Lloyd, London, House; 2, D. E. Jones, Festiniog. C E LF YDD YD W AI TH. Beixniad, Mrs Henry Davies, Talybont, a'r Mri Elia-s Jones, Ty Newydd, a Peter Jones, Yr Efail. Sampler: 1, Miss Lizzie Jones, Maenan. Tie (sidian lliw'.r h-ufen) Miss M. C. Hughes, Tynycoed. Tea cosy: i, Mrs Jones, Plas Iw.nog. Ffon ddraenan ddu: i, W. H. Jones, Esgor Ebrill. Ffon gollen: i, Evan Jones, Penygraig. Bas-ed, datws i, Hugh Roberts, Wern Bach. AD RO D DIADAU. Beirniad, Mr- iHe.nry Davies, Talybont, a'r Parch H. M. Roberts. Prif-adroddiad: i, Evan Jones, Goelas. Adroddiad, o dan 18 i, Miss Jones, Goelas. Adroddiad, o dan 15 1, Miss E. A. Evans, Pand 3e Tudur; 2, Miss Jones, Goelas. Adroddiad, o dan I2eg: i, Esther Hughes, 'Hafodlty, a —. Jones, 'Goelas; 2, O. R. Owen, Salem. ARIHO LI ADA U. Arholwr, Parch H. R. Roberts. Dosbarth hynaf: i, Robert Hughes, Llanfarm; 2, John -Williams, Ty Du. Dosbaitb hyffor-ddwr: i, Bessie-, Jones, Tan-yr-Ywen; 2, Jane Roberts, Ty Uchaf. Dosbarth o dan 2iain: i, Annie Roberts-, Ty Uchaf. Dosbarth o dan 16eg: i, Elias Wynne, Penllyn; 2, Elen Jones, Post Office. Dosbarth o dan i3eg 1, J. L. Roberts, Stanley House; 2, Elias Williams, Ty 'Du. Dosbarth y Rhodd Mam i. Lizzie Jones, Ty Mawr 2, Maggie Roberts, From Goch. Rhodd- wydi y rosettes gan Miss Jones, Tynant, aMiss Jones, Garth. Prin y rha.id i mi gyfeTTio at y wledd, gorp'htorol a ddiarparwyd gan y chwioryddi, gan, -eu bod wedi enill y cyme:riad o :fait diguro am ddarparu bwyd. Digon yw dweyd eu. bod) fel arfer-—a thipy-n! gwell, hwyrach. Ddameui fod llwyddiaiit yr Eisteddfodl i'w bribd-oli i. raddau i weithgarweh yr ysgrifenydd, Mr John Williams, Ty Du. LLANDUDNO. Cyhhaliwyd Eisteddfod ar raddau fe-chan yn Nghapel Bethlania, 'Nadolig, 1903. Aed drwy y 0 rhaglen ganljm-ol:—Cystadleua-eth dieuawdi i blant: i, Jennie Williams a A. Hill; 2, Maggie a Gladys Thomas, Llandudno. Ateb y "Rhoddi Mam Chwech 0 blant Y.sgol ;Be,th,an:ia yn gyd- radd. Adroddiad; i blnt: 1, Annie Thomas; 2, Charlotte Williams. Unrhyw unawd i soprano. ;neu. contralto: i, Llinos, Dyserth. Unawd i blant: i, Jennie Williams. Unawd ar y crwt'h: i, Mai Williams. Unrhyw adroddiad: i, Llinos, Dysc-rth. Chwaxeu y don "Aber- ystwyth:" i. Miss Roberts, Craigydon; 2, Miss Jones, Deganwy. Canu ton ar yr olwg gyntaf: x, Miss M. I-lobsont a'i pharti. Unrhyw unawd, tenor neu bass: 1, Mr Lloyd, Llandi^dno. Traethawd: Miss Jennie Williams, Craigydon, Araeth, "Yr Ysgol Sabbothol:" i, Mr Robert Roberts, Pen-rhynside. Gwasanaethwyd yn y cyfarfod gan y gerdldores, ifiss' Hosfeins, C-olwyn Bay, yn rhagorol. Llywydd cyfarfod y pryd- nawn, Mr W. S. Williams, "The Pioneer;" ar- weinydd, Parch D. J. Lewis, B.A., Rehoboth; llywydd cyfarfod yr hwyr, Mr O. W. Roberts, Bodeuxon; arweinydd, "Deudraeth." Cafwyd cyfarfodi ilwyddianus dawn, ton a chwaeth uchel) gan yr qll a gymexodd ran ynddy.nt, a llu yn cystadlu. ar y gwahanol destynau. Traddododdl y llywyddion anerchiadau, mwyaf pwrpasol ac amserol, ac yr oedd y didau arweinydd; yn ar- wadin yn fedrus dros ben, "Deudraeth" yn e afia'eh 'a?i hwyliau. goreu yn yar hwyr, a'r capeli yn -orlawn 0 wrandawyr, a phawb yxi ymddwyn1' yn weddus. Llongyfarchir Pwyllgor Cym- derithas Lenydldol Bethania gan rai 0- brif ar- weinwyx y dxef am godi y fa:tb adloniant, nad oes yr un o'i natur yn Llandiudno. ar ddydd Nadold-g. Ewch xhagoch. "Melus moes mwy." —Un Oedd Yno. ♦

Eisteddfod Engedi, Colwyn…

Straeon yr Aelwyd.

[No title]

Advertising