Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

PONTARDAWE LICENSING SESSIONS

Advertising

"The Pearl Girl" at the Grand…

CORRESPONDENCE.I

YSTRADGYNLAIS POLICE COURT.

YSTRADGYNLAIS COUNCIL.

Advertising

[No title]

Advertising

CYFARFOD MISOL DOSBARTH Y…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYFARFOD MISOL DOSBARTH Y GLO CAItEG Cynaliwyd y cyfarfod uchod yn Aber- tawe, dydd Sadwrn diweddaf, pryd cy- merwyd y gadair gan Mr William Owen, Blatnywaun, a'r ls-gadair gan Mr Wm. Walter, International. Cafwyd cynrych- iolaeth gref o'r cyfrinfaoedd, ac awd yn mlaen a gwaith y dydd yn y drefn gan- lynol 'Derbyniwyd canlyniad y tugel diweddaf ar ddswisiaa is-oruchwyliwr i'r Dos barth. Cafwyd fod nifar y pleidleisiau fel y can- lyn Mr J. J. James, New Cwmgorse 9,310 Mr S. 0. Davies, Gt. Mountain 6,303 Peuidertynwyd bod Mr James i ddech- reu ar ei waith yn ddioed. Derbyniwyd adrbddiad y goruchwyliwr ar y materion sydd mewn anghydfod yn nglofeydd y Dce-barth a chafwyd ei gyfarwyddiadau yn nglyn a'r cyfryw. LLANDEBIE.—Ymddiriedwyd inater- ion y lofa hon i'r goruchwyliwr a phwyll- gor y lofa. TIRYDAIL.—Rhoddwyd caniatad i weithwyr y lofa hon i roddi rhybuddion yn nglyn a'r Anundebwyr. Derbyniwyd adroddiad manwl Mri. Richard lioughcr, Henllys Vale, a J. D. Lewis, atalbwysrwr, Brook, o gyfrifon y Dosba-rth am y chwr' mis derfynodd ar Do&b a.rt h am y c h wt- Rhagfyr 20fed, 1913. Derbyniwyd y cyfrifon fel rliai cywair, a phasiwyd pleidlais wreeog o ddiolchgarwch i'r ddau archwilwyr am eu gwasanaeth rhagorol, ac am en manylwch a.'u cyfarwyddia.dau i'r Dosbarth yn nglyn a'r cyfryw. DOSBARTH.-Cym,,lra. dwyodd y cy- farfod i bob gweithiwr yn y Dosbarth i bleidleisio yn ffair oodi y cyfroddicn mis- ol i ls.6c. y mis, yn uiiol a phenderfyn- iad Cynadledd Caerdydd, er galluogi y Cyngor Gweinyddol i gario allan eu dy- muniad yn nglyn a chynal aelodau yn adeg strsiic, P- gA-iieud i ffwrdd a'r rheol yn nglyn a chy-ml pump y cant yn y dosbar t Tr adau. TH)SR ARTH .-p"wlerfynwyd nrgraphu nifer ncillduol o gynlhm newydd y pwvll- gor arianol, er i'r cyfrinfaoedd yptyiied y cyfrvw yn vstod v mis a clod a'u barn cvrno i'r C^arfod Misol nesaf. Hefvd, eu hanog i ddajifon i ysgrifenvdd y Dos- barth yn ystod y mis. unrhyw welliant gynyeir ganddynt i'r cyfryw. P ANTMAWR.-Penderfynodd y cyfar- fod i wrthod y teleriii gynygir er cytuno anghvdfod v lofa hon. HENLLYS VALE.—Ein bod yn anog gweithwyr y Dosharh i gyfrann elusen er cynorthwvo gweithwyr y lofa hon. y rai sydd wedi bed yn segur am fisoedd lawer ohorwvdd at-aliad. v lofa, a bod ys- crifenydd y Do«b-nrth i ddarfon cylch- Ivthvr i'r cvfr'nfayedd i'r an an, hwn. CROPS HANDS.—Cyflwynwyd achos i anghvdfod v lofa b--n i'r Bwrdd Cvmodol. r <~}TV.A TT^fJAFGURWEN.—Bod mater y "tumbline phces" i'w gyflwyno i'r iBvvrdd C«rr"vlol Pr eu fvtuno. _/Rh'odwyd caniatad i ve'th^ vr y Wi hop i roddi rhybuddion vr ?r-?vr' .1 'r A?nnd- hwyr. pr*'vr'r,T-i"P"VT?V.—Ein b?d vn vm?d?- ied v do tan o'r lofa hen i'r if'-d ?--lo tan o'r 1,) f a h<n i'r DYFFRYN AMMAN.—Bod cadeirydd y Dosbarth, a Mr James, yr is-oruchwyl- iwr, i wneud ymchwiliad i achos y lofa hon, ac i roddi adroddiad arno yn y cvfrafod misol nesaf. Bod treth o 6c. yr aelcd i'w danfon i'r cyfarfod misal neeaf fel Treth Ddosbarth- ol. DAVID MORGAN, Ysg. -00 0