Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

CWMTWRCH-CWMLL YNFELL

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CWMTWRCH-CWMLL YNFELL ENGLISH MISSION HALL. Mr. Mathews (Forestfach), and Mr. D. W. Griffiths (Maesteg), will hold a five nights' mission at the English Mission Hall next week. The services will com- mence on Saturday, and a special ser- vice will be held at Ebenezar on Sunday night after the ordinary service. Mr. Mathews is an excellent speaker, and has been a great success in the district on previous occasions. Large congregations are expected. FOOTBALL. The Cwmtwrch football team journeyed to Glyncortrwg on Saturday last and played a return match there. Glynoorrwg have very kindly given their services for the benefit matches at Gwys on more than one occasion, and the local players were glad of the opportunity to repay them. Cwmtwrch proved the winners after a strenuous game by one try. The Cwmtwrch team were as follows Dd. P.rotheroe, Tom Price, Tai Edwards, Evan Jenkins, Johnnie Jenkins, Dd. Thomas, Syd. Pitman, Morgan Jenkins, .John Martin, Edwin Martin, Albert Rees. LECTURE. A lantern lecture entitled A Trip to Japan" will be given at the Temperance Hall on Saturday evening. A treat is I looked forward to. THE PULPITS. I Mr. Morse, a student at Brecon Col- lege, occupied the pulpit at Ebenezer Chapel on Sunday last. He delivered able Germans to a large congregation. Next Sunday a student from Carmarthen Col- lege will officiate. Councillor Lewis Thomas will occupy the pulpit at Cwmllynfell Chapel on Sunday. AMBULANCE EXAMS. I The ambulance classes examinations will take place at Cwmtwrch Schools on "Wednesday next, when D. Llewellyn Davies (N eath) will be the examiner. The classes have been under the supervision of Dr. J. Owen during the winter. APPOINTMENT FOR LOCAL MAN. Mr. William Howells, M.E., late manager of the Brook Collieries, has started duties as ma,nagefr at the Diamond Colliery, Ystradgynlais. in place of Mr. Lyddon, one-time manager of Cwmllyn- fell Colliery. WITH THE H.A.C. I We learn that Mr. Cecil Thomas, the son of Mr. T. R. Thomas (schoolmaster), Cwmtwrch, has joined the H.A.C. (the Honourable Artillery Company), and is a-t present stationed a.t Richmond. His many friends will be glad to hear that he has recently passed the Senior Exam- ination of the College of Preceptors, gain- ing very high marks in several subjects. COLLIERY IDLENESS. l Most of the local collieries were idle during the end of last week and the be- ginning of this week owing to Blackness of trade. BRYN SEION. I Treuliwyd noson ddyddorol yn y lie tichod nos Sadwrn diweddaf yn nghwmni. yr hud-lusern. Cawsom awr a haner ddi- fyrus yn ngolwg Thai o brif olygfeydd Itali. Yr oedd y mynyddoedd tanllyd ,&r y can fas yn edrych mor glir a pher- ffaith a'r Mynydd Du o'n blaen. Eglur- wyd y darluniau mewn modd effeithiol gan y Parc.IL G. R. Davies, y gweinidog, yr hvn sydd bob amser vn ffyddlon Jtyda'r plant. Disgwyliwn wledd gyffelyb «to yn fuan, am' fod ,vr ieuenctyd wedi pwrcasu hud-lusern iddynt ou hunain. Da genym airddeall hefyd fod yr eglwys yma mewn gwedd lewyrchus iawn dan weinidogaeth y Parch. G. R. Davies. Sicr fod Mr. Davies yn un o rhai mwyaf gweithgar yn y cylch. ac mae iddo le cynes, yn yr ardal. CYMDEITHAS GYMREIG GWYS. I Cynalnvyd cyfarfod y gymdeithas tichod 1108 Iau diweddaf yn y lie arferol, pryd da-Her^dd Mr. Moses Williams, ■OwmT^njel!, h.ip-.vr cynvvysfawr ar "Ddy- lanwftk amg ichedd vn ffuirfiad cymeriad d- ..afNNvd noson adeiladol, a siarad r&i (,'I'" lüdau ar bwyntiau'r -> 'f'hnj. I, lywyddwyd "Iltr Mr. ■fhos. R Thomas. Nos Iau nesaf disgwyl- ir i Mr. Evan Kuisey i ddarllen pupur ar "Bv.'s^rwydd lech yd." Credaf y bydd y pap in. hWll etu y n chwa.negu at werth y gymdeithas. YMGOMWEST. I Mewn perthynag a'r dosbarthiadau hwyrol gynaliwyd elfini. oafwyd ymgom- west a cl. j farfod airerywiaethol nos Iau diweddaf, pryd yr ymgasglodd torf i t'wyrihau ca h una in o'r danteithion am- rywiol oedd wedi eu darparu ar eu cyfer gan foneddigtisau caredig y lie. Yr oedd yr ymgomw,,ct yn bobpeth ellid dymuno. Gweinyddwyd wrth y byrddau gan ath- rawon yr ysgol, a bontddigesau ereill, gyda'r serchawgrwydd mwyaf. Wedi troi gweddillion y wledd o'r neilldu, ymgas- glodd pawb at eu gilydd i fwynhau gwledd feddyliol. Cymerodd Mr. L. Powell, yr ysgolfeistr, y gadair, a Mr. D. W. Rowlands, F.T.S.C., yr arwein- yddiaeth, yr hwn hefyd oedd wedi trefnu raglen bwrpasol dros ben air gyfer y cyf- arfod. Cafwyd unawd swynol gan Mr. Noah Williams i agor y cWTdd, a chan- odd Mr. James Glyn Davies unawd arall, nes gwefreiddio yr holl le; yna caneuon gan Miss Elizabeth Ann Williams, Glyn Pitman, Dinah Lewis, Mary Rees, Gertie Thomas, Jennie Boyce. Linda Rowlands, Ruth Thomas, Gwendoline Evans, Rachel Thomys. Hefyd cafwyd cydgan swynol "Hosaniiah" (D. W. Rowlauds) gan y saith olaf o'r uohod. Rhoddodd Maggie Williams, Elizabeth Stepheo, Mary Ann Rees, a Katie Rees adroddiadau peni- gamp. Mae clod yn ddyledus i Mri. L. Powell, D. W. Rowlands, Mrs. Jones a Miss Jones am eu hymroddiad gyda'r dosbarthiadau hwvrol. Mae y rhai hyn ar eu goreu bob amser er cyn-rthwyo y rhai sydd yo sychedig am addysg. Does dim yn well na social tea I wneud pob un yn llawen, A dyna brofiad sawl a fu Yn Ysgol Tomenowen. Mor ddengar oedd v merched mwyn Wrth weini ger y byrddau, A'u gwenau gl<an yn for o swyn Yn denu ein serchiadau. Serohawgrwydd oedd yn llanw'r lie, Ac iiapus oedd pob calon, A phawb yn teimJo fel yn nhre* Wrth wledda o'r danteithion. Tgrfynaf nawr, gyfeiliion lion, Mewn gobaith y cawn eto Gydgwrdd fel hyn yn iach ein bron I chwareu ac i d dawnsio. ER COF Am Joseph Glyn Davies, anwyl fab Mr a Mrs. David Davies (Gwys) yr hwn a fu fatrw Rhagfylr 29afin, yn 13 oed, ar ol cyetudd byr ond caled. Angau creulon, p'am cymeraist Un mor anwyl genym ni ? Pam y toraist rhosyn gNNTidgoch Ymddadblygai'n mhlith y Du ? Pam tarewaist un mor brydferth- Un mor hoff oedd eiddo'i nd ? 0 mae'r ergyd yn un chwerw Ac mae'r da,grau'n treiglo'n Hi. Cofio'r ydym am ei eiriau Mwyn^ siaradai yn ein clyw, Ac mae oofio yr adnodau A adroddad yn nhy Dduw Yn ein IIanw o anobaith Na ohawn eto weld ei wedd, Na mwynihau ei gwmni diddan, Joseph anwyI sy'n ei fedd. Caiff yr Eglwys Ebenezer Golled fawr o'i symud ef, Oni dd'wedodd ein Gwaredwr Eiddo'lr plant yw teyrnas nef? Ac mae Joseph yno'n chwareu Telyn aur yn mhlith y Ilu 0 blant bychain gadd eu galw I d-ryg-ianu'r nefoedd fry. Chwithau frawd a chwaer drallodus Ymddiried"wch yn eich Duw, j Nid yw Joseph wedi maTW, Y mae Joseph lieddyw'n fyw; Sugnwch eich cysuron beunydd Sydd i'w cael yn ngair ein Duw, Ac fod gobaith Thyw ddiwrnod jj Gael mynd ato ef i fyw. Tom A. James, Cbllegiate School, PontypTidd. ) I CHANGE." Cafwyd perfformiad ardderchog o'r ddrama "Change" gan Barti Dramayddol Gwernydd Morgan nos Sadwrn. diweddaf yn Neuadd Gyhoeddns Cwmllynfell. Yr oedd y neuadd yn orlawn yn mhell cyn amser dechreu, a gorfu i lu mawr droi yn. ol oherwydd prinder lie. Mae'n dda genym fod y parti wedi cydseinTo a'r I cais i roddi perfformiad arau yn mhen tair wythnos. Cafwyd noson ddyddorol dros ben, a dymuniad pawb yma oedd niai da oedd i ni fod yno. ™

Advertising

ILABOUR IN CONFERENCE I

[No title]

LOCAL WILLS-LOCAL. WILLS..…

- - _ - - - - - Tired and…

[No title]

Advertising

Advertising

Advertising