Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

Hos'pital Ship SunkI in Bristol…

AUSTRALIAN COAL MINES FOR…

I CONSUMERS' COUNCILi

SWANSEA BUTTER SCHEME

IBRITISH WORKERS TOI I VISIT…

I BEER OR PIGS. I

I I A LABOUR GOVERNMENT?

I0ITR TIMBER SUPPLIES-

-4 - 4 WIDOWS LOST SONS. •…

SEVEN SISTERS-I -

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

SEVEN SISTERS- I CROESAWU PTE. EVAN JONES ($.\Y.B.) 'NOL 0 FFRAINC. Cenaist i gant a haner O filwyr Cwalia Wen; Tara-waf eto dvner dant l'r Cymrawd Ianto Ben. | Pwvsleisiaf hen enw swynol. 0 bareh ac nid o sen.; ) Pwy rheswm yw dweyd Private Jones? Cyniro yw Ianto Ben. Gwynebodd anhawsterau- Õ gwmpas LociZ and Len: Gweinyddoedd gymwynasau fil- Un piwr yw Ia.nto Ben. Aeth gyda'r don o'r ffosydd, A'r shells yn duo'r nen, Dihangodd trwy y tan a'r mwg- Un dewr yw Ianto Ben. Ei gatrawd wisg anrhydedd, Ceir eorori ar ei phen, Un o'r South Wales Borderescs Yw'r milwr Ianto Ben. S. W. B. yw'r bechgyn Sy'n tori trwy bob Ilea, Bydd Cymru'n son yn barehus iawn Am fyddin Ianto Ben. Mae Lea, fy mrawd yn b»ao, Brawd aradl ddwed, Amen; Dywedaf innau heno'n glir, Three Cheers i Ianto- Ben. Dulai-s.

.———.. DISILLUSION.

[No title]