Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CHAMPION Stud of Winning White Wyandottes and White Runners; nearly 60 prizes won during last season alo-ne; more winners bred and sold I fro this stud than any other Welsh stud. Few sitting at 20s. per dozen. Also Champion Laying White Dottes. Board of Agriculture egg station-hold- er; third season in succession; conclu- sive evidence of where the best 'are kept. Eggs to residents in Brecon- shire 3s. 6d. per dozen; others, 5s. 6d. Carriage extra.—D. Price and Son, The Stud Farm, Ystradgynlais. 6FM23. EGGS for Sitting, from Grand Pen of Utility White Wyandottes; ex- cellent winter layers, 10/- a dozen un- fertiles replaced.—Tom Jones, Pen- rhiwgwvs, Palleg, Cwmtwrch. 4F23M16. ——————————————————————- ALPHA, Brynamman. j Rhoddir Perfformiad o'r Ddrama Gymreig Fuddugol Aeres Maesyfelin (Buddugol yn Eisteddfod Glanamman, i Modi, 1917), gaa Gwmni Draniodoi G.C.G. (Dan Arweiniad vr Awdwr. Mr. Ithys; Evans, Ysgolfeisisr, Cwmogrs), Nos Sadwrn. Mawrth 2, 1918, I. AM 7 O'R GLOCH YN YR HWYR. Drvsau yn agored haner awr cyn am-sor dechreii. Y mae y Ddranju Newvdd hon yn seiliedig ar Hanes Carwiiiietdi Ramant- ns "Elin Fychan o Faeeyfelin, a Samuel, unig fab yr Hybarch Ficar Pritchard o Lanymddyfri. j Cymerir i fyny y Prif Gyraeriadau gan rai o Enwogion Llwyfan Lien Cymru, a bydd yr oil o'r CymQritdaii wedi eu dilladu yn nodweddiadol o fywyd Cymreig yn nghyfnod y Ficer Pritchard, gyda golvgfeydd tarawiadol. Ni arbedir traul na thrafferth eT cyf- Iwyno y Ddrama i'r cyhoedd yn y wedd eren, a sicrheir gwledd iachus o radd • uchel i bawb. Cadeirydd: JENKIN JONES, YSW., Ysgolfeistr, Brynamman). Mynediad i fewn (yn cyn wye y tax) Ail-seddau 1/3, Blaen-seddau 2/4 BOOKED RESERVED SEATS, 3s. Danfoner yn mlaen Haw am Docyn- || au Reserved Seats at Mr. Evan W. Evans, Cwingarw-road, Upper Bryn- amman. 2F2{)M2 SARDIS, YSTRADGYNLAIS. i Two Grand Performances of MENDELSSOHN'S St. PAUL Will be given at the above place June 6 & 8, 1918, By the Ystradgynlais United Choir Under the Conductorship of Mr, E. H. HUGHSON, A:'R.C.O. Assisted by Eminent Artistes. 2F23M2 TABERNACL, PONTARDAWE. 'NOS WIENER Y GROGLITH Cynedir Cyngherdd a of ac Organ Recital Yn y lie uooed. 512 E. T. DaVies, Yeg. PRELIMINARY NOTICE. — THE GREAT PALLEG SHOW Will be JwJd on —— WHIT TUESDAY —— As Usual. 2M2-9. Ystalyfera and <iodre'rgraig I Soldiers' & Sailors' Reception und. (Sports Sub-Committee) Under the auspices of the above A GRAND Sports lit Will be held on the Athletic Grounds, Wind Road, Ystalyfera, (Kindly lent for the occasion by the Y stalyfcra Athletic Grounds Co. Ltd:) On EASTER TUESDAY, j April 2nd, 1918. j Competitors and others please note and book the date. j Prizes animating to £ 32 will be given. ¡ FOOT EVENTS: 100, 220, and 440 Yards Handicaps.. 80 Yards Handicap for Boys under 16. GYCLING EVENTS. Cycling Evans Quarter and Half-Mile Handicaps, and Half-Mile Novice's Handicap. j Ha.iidicapper Mr. Ted Lewis, Pontypridd. j TUG-OF-WAR For Teams of Eight aside to pull, and captain. THE YSTALYFERA TOWN BAND Will play Selection during afternoon. Railway Stations: Ystalyfera (10 minutes), Ystradgynlais (20 minutes). Trams and Motor 'Buses from Swansea to within 3 minutes of ground. For Entry Forms and all further in- formation, apply to W. H. Blakeway, Hon. Sec., "Fairholme," Ystalyfera. 7F16M30 Sardis Chapel, YSTRADGYNLAIS A Grand COMPETITIVE CONCERT Will be held at the above place, SATURDAY, MARCH 30th, 1918. PROGRAMME: Champion Solo for Female Voices (Competitor's Own Selection), £ 3/3J0 (10/6 will be given to ea-eh unsuccessful competitor who appears on the stage in the final). Champion Solo for Male Voices (Com- petitor's Own Selection), £ 3/3/0 (10/6 will be given to each unsuccessful com- petitor who appears on the stage in the-final). Competitors are requested to send the names of the solos to the Secretary by the 27th March. Soprano 'I Solo, "Liam y Cariadau" (R. S. Hughes), or "Babylon" (S. Adams), £l/¡O. Contralto Solo, "Bore Pase" tC. Roberts), or "Y Ddwy Delyn" I fPughe Evans), LIIIIO. Tenor Solo, "Dan yr Ywen" (P. Evans) or "Last Watch" (Pinsuiti), JSl/T/O. Bass Solo, "It is Enough" (Elijah). £ 1/1/0. Child- II ren's Solo (Boys). "Clyw ni Fwyn Waredwr," 7/6 (Girls), "Dyma Feibl Anwyl lesn" Caniedydd y Plant) 7/6. Instrumental Solo (any instrument), fAI110 (Competitcrr's own Selection). Recitation (adults), "Y Gwron o Con- nemough" (Cynonfardd) or "Mark Anthony's Oration" (Shakespeare), 351 A/0. Children's Recitation, "Ora Pro Nobis," English or Welsh (Eifion Wyn), 7/6. For further particulars apply to the Secretaries, W. Leyshon Watkins, Crud-yr-Awel, Ystradgynlais; T. T. Rees, Council Schools, Penrhos, Ys^ tradgynlais. 7F16M30 PRELIMINARY NOTICE. SEVEN SISTERS. "IfESSIAH I DLANT." A Grand Performance of the above Cantata will be given by the Salem Band of Hope, Choir, Seven Sisters, on Saturday, April 6th,-1918. Further particulars will appear later. —FE9 Public Notice. The Butter Merchants of Ystalyfera and District have consented to give the privilege to the Grocers to distribute Butter and Margarine on the Sugar Card basis, for this week only. In future, cus- tomers will be at liberty to register with their Grocers or with the Butter Merchants. (Signed) WILLIAM THOMAS, Pantteg, Chairman LL. DA VI ES, Secretary. 1M2 TREBANOS. A Grand JUVENILE EISTEDDFOD IVill be held at Gosen Chapel SATURDAY, APRIL 27th. 191S. ITEMS: Children's Choir: "Saf i fyny dros dy Wlad" (D. Evans), Party: "Cyfri'r Geifr" (Welsh Folk Songs), 12/ Duet, "Looking this Way" (Sacred Songs and Solos), !> Solos:— Boys: "Difyrwch y Brenhin (S. of Wales), 5/ Girls, "BreuddAvyd y Frcn- hines" (S. of Wales), £ for Bovs or Girls (under 10), "Jesus Only" (Sacred S. and S.), 3/- and 1/6; Pianoiorte (boys or girls under 12) "Summertime" (loan Williams), 5/- and 2/6; Novice (under 16), contralto or baritone, "0 Sacred Head, one Wounded" (A Hough) soprano or tenor, "0 pa'm na bai Llewelyn" (0. Alaw), 7/6 and medal, j Recitations (boys or girls under 16),_¡ "Rhosyn Ivor" (Blod.au'r Beirdd), bj- j and 2/6; Girls (under 14), '•God save the People), 5/- and 2/6; Under 10, "Gwna yr hyn a elli" Blodau'r Beirdd" 3/- and medal. Dialogue, "Y Tri Adcryn" (Ben Davies), 6/. Ambulance Questions, 5/ Programme, by post, Hd. from secretary, Wm. R. James, Gwyn, Trebanos, Pon tarda we. —M2 DONTARDAWE & DISTRICT COT- TAGE GARDENERS and ALLOT- MENT HOLDERS' ASSOCIATION, Ltd. FIRST ANNITAL SHOW THURSDAY. ATJGIST 15. WILL SECRETARIES OF OTHER, ASSOCIATIONS PLEASE NOTE. Further particulars later on. Secre- tary, D. JENKINS, Uplands, Pontar- dawe. —M2 "V PRELIMINARY ANNOUNCEMENT Perfformiad o'r Gantatu: BABAN BETHLEHEM E BRILL 11 a'r 13. ] nl R YN BETHEL GLANTWRCH. 1M2 CAPEL YOltATH, CWMGIEDD. Cylielir EISTEDDFOD Gadciriol yn y lie uchod SADWRN, MAWRTH 9fed, 1918 (o dan nawdd Ysgol Sabotho1 Palleg). TESTYNAU: Unawd (o dan 18), "Tell mother I'll be there," 2/0. Adroddiad (dan 18), "Pa. beth sy'u hardd" (Ieuan o Leyn) (Cambrian Lyrics), 2/6. Un- awdau: Contralto, "There's a land," 5/ Tenor, "0, na byddai'n haf o hyd," 5- Soprano, "Llythyr fy mam" 5/ Bass, "Merch y Cadben." 5; Camp-unawd (agored), Cadair Hardd. Englyn, "Newyn," 2/6. Can, pedwar spenill i "Palleg," 4/- Ysgrif, "Dyfal- barhad," 4/ Adroddiad (agored) "Y Meddwyn (cyfieithiad o J. G. Gough, o'r "Adroddwr", Cadair Hardd. Ped- warawd, "Ti wyddost beth ddywed fy nghaloh," 10/ Am fanylion pellach ymofyner a'r Ysgri'fenyddes, Miss Maggie G. Daniels, Pensarn, Ystradgynlais. F16 YORATH CHAPEL, CWMGIEDD. The Fourtih Annual EISTEDDFOD Will be held at the aboye chapel on MAY 11th, 1918. Chief Choral, JE8, and a Silver Mounted Walkmg Stick to the success- ful conductor. Champion Solo, JB1 10s. Open Recitation, J31 Is. 0d. Solos, 10s.6d., etc. For further particulars apply to the Searetary- EVAN R. HOPKINS, Cwmgiedd, 1M2. Ystradgynlais. CENTRAL HALL, YSTALYFERA. DATHLU GWYL DEWI. XO-S FAWKTH, MAWKTH 5ed, Rhcddir perffarmiad yn y lie uchod gan BLANT YSGOL MERCHCED Y WERN, 0 ■Clwai>euge.rdd Newydd, Dlos,- "PLANT CYMRU AR DDYDD GWYL DEWI" (0 vi-aitli William George, awdwr "Bugail Cratg Fforest"). I Cymerir y gadaiV aim 7.30 gan DR. IVOR THOMAS, H.M.I. Yr elw i gronfa. Llyfrgell yr Ysgol, ac i'r gronfia. er piwrcami esgidiaxi i blant anghen<u» yr ysgol. 1M2 W. A. WILLIAMS, Phrenologist, C841 be consulted daily at the Victoria Arcade (near the Market), Swansea. I The Blue Boys" Concerts. Under the auspices of tie St. J..Jt:, .\rn1;nb:lN1 Assentation. the Solai€S^ at the Glanrfliyd and Infirmary Hospit at-, lNxttardawe, will a GRAND CONCERT The PUBLIC HALL, PONTARDAWE, On SATURDAY, MARCH 9th, AXD AT The COLISEUM, YSTALYFERA, 7- On MONDAY, MARCH I ILh. Int-luded in the oHginal and varied pr-^mroine. w11 be Seltx-tiors by the POM POM PIERROTS And the FAMOUS MACNAMAFUM BAND. DON'T MISS AN EVENING OF GENUINE FUN AXD AMUSEMENT. Doors open each evening at 7, Concert to commaio ax 7.30. Popular Prices. The whole of the proceeds will be f;T the Ijei-ent of the two -^lsosp-wis. 1', PU^LsC H.-i L, '1-. ..i..J PONTABBAWE GRAND I COMPETITIVE CONCERT SATURDAY, APRIL 6, 1918.   Adjudicators: Music, Mr. Ivor Owen, L.R.A.M.,A.T.C.L., Pontardawc. In- strumental, Mr. Tom Morgan, Pontar- dawc. Recitations, Mr. D. Clydach Thoma-3. Champion Solo (open, any voice) £ 3/3/0 (10/6 for each unsuccessful competitor who appears in final). Solos: £ 1/1 A). Soprano, "Hear y? Is real" (Elijah). Contralto, "Return unto Thy Re?t" B  ner ein (D Pugh Evans). Tenor, "Baner ein Gwlad" (Parry). Baritone, "Y Milwr Dewr" (Parry). Novice, 10/6 (to tiiose who have not previously won 10/6. Any voice, own choice). Any Wind Instru- ment Solo, £ 1/1/0; Solo for Boys (un- der 16), "Clyw ni fwyn Waredwr" (Caniedydd y Plant). 7/6 and 2/16; Solo for Girls (under 16). "Will you meet me at the fountain" (Sankey), 7/6 and 2/6: Adult Recitation (open). Juvenile Recitation, "Y Pistvll Gwvn" (Blodau'r Beirdd), 7/6 and 2/6. Instru- mental Quartette (own selection) JE2 2/0 Further particulars from Sees.: Mr. Ted Lewis, Smit-hfield House, Pontar- da we; and Miss Kate Morgan, High- street, Pontardawe. —M2 PWMTAWE DISTRICT ST. JOHN W AUXILIARY MILITARY HOSPI- TALS. Statement of Accounts for Year ending Paymc.nts. Dec. 31st, 1917. £ oS d Payments. jS s d To cheo ;e to General Trea- surer, half proceeds of fete 136 7 2 Cheque to Gen. Treasurer. 30 0 0 11 „ 20 0 0 Balance in hand 46 13 8 JB233 0 10 Receipts. £ s d By Half proceeds at fete at Yniscedwyn House 136 7 2 Donation per J. P. Lees, Esq. 3 3 0 Collections per District:— N0. 1 0 11 8 2 4 3 5, 3 2 3 5 4 8 2 10 5 6 12 4 6 4 1 4 7 3 10 0 8 9 3 8 9 9 19 0 10 13 4 1 11 6 1 4 12 21 19 10 13 3 15 10 14 0 1 11 1233 0 10 Audited and found correct, Mary A. Eva.ns, S. A. Evans. UPPER CWMTWRCH JUMBLE U SALE BALANCE SHEET. Receipts. £ a d District collections 37 17 5 Proceeds of stalls 40 12 6 Taken at door 6 9 3 Various drawings 12 19 11 1 Biscuit barrel 3 14 0 Proceeds of auction 8 2 0 I Miscellaneous. 6 19 9 Flour 0 15 0: J3117 9 10 Expenditure. L s d Printing 0 12 0 School and cleaner 17 9 Stationery, stamps, ote. 1 12 5: Breakages 0 6 9 In bank 114 9 5 C117 9 10 Chairman, Mr. D. J. Price; treasur- I er, Mr. W. J. Petheriok; joint secret: taries, Misses R. Davieg, R. Maddock. Audited and found correct: Mrs. Wat- kins, Paris House, David Morgan. Plasyooed, Upper Cwmtwrch. —1M2

YSTRADGYNLAIS LOCAL FODl1…

WINNNG NUMBERS

GWAUNCAEGURWEN

Rhiwfawr.

Advertising