Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

M, P,'s Petition The Premier.…

The Labour Fights in Cardiff.…

.Death of 4od.-I

Advertising

11Merthyr Notes

Briton Ferry Notes

. Pontypridd Notes.

The Electric Theatre

Tories Support Coalition at…

IY Frwydr Fawr.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I Y Frwydr Fawr. I YN ERBYN LAFUR. Mat:>'r rliyfel drosodd ar gyfandir Ewrop dig- wyddiad ym mywyd gwerinoedd y byd oedcl hono. Mae'r fu rydr fawr wedi dechreu brwydr rhwng -t b wed a cyfalaf a llafur; brwvdr rhwng eaethiwed a rhyddid: brw vdr rhwng celwydd a gwirionedd: brwydr rhwng y gweithwyr a'r segurwyr. Galwaf y gweithwyr i'r gad. O'r diwedd y mae'r Rhyddfrvdwyr a'r Toriaid wedi uno a'u gilvdd goncro Llafur. Yr uyf wedi ceisio dangos drwy'r blynyddau fod y ddwy blaid yn sefyll dros yr un peth. Bellach mae'n amlwg fod hyny yn wir. Mae concro Ymgeiswvr Llafur yn bwysicach yrig ngholwg y Llvwodraeth na choncro Germany. Yti wir, y iiiae Llwodraethwyr Prydam a Hywo- draethwyr Germany wedi bod yn ymladd gyda'u gilvdd ers dros flwyddyn yn erbyn y gweithwyr yn Russia. B?Ua<'h mac cyfle'r gweithwyr wedi dod. Rhaid i'r Chwvldroad Cdeithasol ddod yn ffaith. Nis gellir ei osgoi. Nid cwestiwn o ddcwis ydyw. Yn 01 cwrs bywyd y byd rhaid i'r Ciiii- i-ldi-ota ddod. Gall ddod drwv i weithwyr ddanfon dynion i'r Senedd i sefydlu cvfundrefn gymdeithasol newvdd; neu gall ddod drwy alluoedd y tu allan i'r Senedd. Dywed Lloyd George nad oes arno ofn Chwyld- road; gwyr yn dda v gall gad w'r gweithwyr yn dain-el ag wns o fenyn yr w ythnos. Gwyr fod addewidion teg wedi denu'r gweithwyr i bleidlei- sio ganwaith dros gyfalafwyr. Da genyf fod y Prif Weinidog wedi taflu ei goelbren gyda'r Toriaid o'r diwedd. Gwvddom ble yr ydym yn sefyll o'r diwetld. Y mae wedi mabwsiadu rhaglen y Toriaid yn gyfan. Mae Diffvndollaeth, ar ei raglen; nid oes Ymreolaeth i't- Iwerddon nid oes Dadgysylltiad i Gymru. Call enill yn yr etholiad liwn ond v r11ao ei ddydd ar ben. Bydd digwyddiadau y ddwy flynedd nesaf yn si or o agor llygaid y gweithwyr i weld pwy yw eu evfeillion. Dywedodd Mr. Bonar Law fod rhaglen Mr. Lloyd George yn debyg fawn i raglen y Toriad, Nid yw Mr. Lloyd George y dyn oeddwn wedi feddwl ei foci;" meddai arweiniwr y Toriai<l. Gwir hob gair. Meddylnxld Rawer ei fod yn earn heddwch ond profocld ei lixin yn ryfelwr lieb ei fath. Credodd llawer ei fod yn erhyn arglwyddi a thirfeddian- wyr: ond y mac wedi crcu arglwvddi in-i-bli y dwseni. Credodd Rawer oi fod yn caru c-ydwy- bod ond y mae arwvr cvdwybod yn y carcliarau wrth y miloedd. A fyn gweithwyr Cvmru i'r gwrtligiliwr mawr fod yn ben ? Carwn apelio at famau Cymru. Mae Gor- fodiaetli Filwrol yn gyfraith gwlad. Mamau sydd wedi dioddef fwyaf v pedair blvnedd hyn. Map calon mam yr un fath ym mliob gwlad. Os caiff Lloyd George fynd yn ol i awdurdod bydd bob hachgen yn gorfod uno fyddin yn ddeunaw oed, rliyfel neu beidio. Unodd miloedd o feehgyn yn ii-ii-foddol dan y dyhiaeth mae dyma'r rhyfel diweddaf. Ond yn lie hyny, y mac y Hywodraethwyr yn dechreu siarad eisioes am rhyfpl araB, Y mae Mr. Winston Churchill wedi ?(,I"-eyd ar y nawfed o Tachwedd: Er fod Ger- many w edi ei maeddu, gall fod anrhefn yn Rus- sia, yn Persia, yn y Balkans, yn China, ac yn Mexico, yn galw am arfau rhyfel, ac am gymorth milwrol oddi wrthym." Cyn fod cyrff y miloedd wedi oeri, bygythir rhyfel arall. A yw mamau yn foddlon i hyny gvmeryd lie? Mae ein cyfle wedi dod i daro ergyd marwol i Filwriaeth drwy bleidleiso dros ymgeiswyr llafur. Ar y bedwarydd ar ddeg o Ragfur cofied gweithwyr Cymru am eu ffrindiau. Nid heb reswm mae y Toriaid a'r Rhyddfrydwyr wedi uno i goncro plaid llafur. Uned y gweith- wyr a'u gilydd eto i gadw allan yr ymgeiswyr sydd wedi addaw cefnogi'r Llywodraeth yn ei mesurau i ladd gweriniaoth ym mliob gwlad. Yr eiddoch dros achos geriniaeth. T. E. NICHOLAS. I

Advertising

Ireland's Argument. I

After Clynes-Brace.

" The Herald" and The Hall

Advertising