Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

THE OMNIBUS.I

How Shall We Build the New…

Random Recollections of Llandovery.

AT EIN GOHEBWYR AC ERAILL.

[No title]

-___-__--ILloffion o Lanfihangel.

WYTH AWR " GWYR -Y -TOP."…

TANT PRIODASOL I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

TANT PRIODASOL I Miss May Davies, merch Mr. a Mrs. John Davies, Cymmer House, Bettws, a Mr. David Williams, Trawsgoed Farm, Rhyd- cwmerau. Unodd y ddau mewn glan briodas yn Llanbedr, lonawr 18, 1919. Bellach, May a Dafydd Aeth i newydd stad Llwyddiant fyddo'n dilyn Teithio' r anial w lad. Plennwch eich gobeithion I Gyda Chymru fydd Cenwch Salmau Seion Yn yr ieuanc ddydd. Daliwch gyfleusterau Gore fedda'r oes Rhoddwch eich bywydau Gyda ffordd y groes. Dringwch dros y bryniau Heibio r llwybrau blin Cenwch eich caniadau Yn yr arwaf hin. Cerddwch ï r gwinllanoedd Gyda thoriad gwawr; Harddwch amialdiroedd Gyda'r Garddwr Mawr. Ewch ymlaen dan ganu, May a'i phriod mwy; 'Mlaen i etifeddu Stad mewn gwlad ddiglwy'. IRLWYN. I

I---BRYNAMAN. I

FOOTBALL TOPICS.^53#

[No title]