Cuddio Rhestr Erthyglau

25 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

v ' BETHEL. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

v BETHEL. I N Angladd Mr D. Edwards. Dydd Sadwrn, o a linedd Mr Isgaer Lewis, hebryngwyd gweddillion y diweddar Mr David Edwards, Nottingham, i Llanddeiniolen. A ganlyn ydoedd trefn yr angladd Y cerbyn blaenaf y Parchnn D. O'Brien Owen, Ven- more Williams, ac R. D. Rowland SAnthropos). a Mr T. Jones (Powys- on) yn dilyn yr oedd. yr clorgerbyd. Yr ail gerbyd: Mrs Edwards (gweddw) Mr Arthur L1. Edwards '(mab) Mr O. Edwards (brawd), Mrs R. Hughes, Cartref, Grocslon (chwaer yng-nghyfraith) Mr G. H. Lewis (nai). Trydydd cerbyd: Mr H. Edwards (brawd-yng-nghyfraith), Mr R. Hughes, Cartref, Groeslon (brawd- yng-nghyfraith) Mr R. A. Griffith (Elphin), Mr Hugh Williams, Bethel. Pedwerydd ccrbyd: Afri Humphreys,. I Bethel; J. Humphreys, Baagor■ J. H. Roberts, Aclybryn; J. Jones, Swyddfa'r "Herald"; Tom Roberts, Caernarfon. Gweinyddwyd yn y ty gan y Parch D. O'Brien Owen, Caer- narfon, ac ar Ian y bedd gan y Parch R. W. Griffiths, curad Penisa'rwaen. Anfonwyd llawer o flodeudyrch gan gyfeillion a phcrthynasau y diweddar frawd. Mr H. E. Roberts, Bangor Street, Caernarfon, ofalai am y trefn- iadau. I

-I BONTNEWYDD. I

CARMEL. I

* CWMYGLO.

LLANRUG.I

NODION 0 FFESTINIOG.I

PENRHYNDEUDRAETH.I - - -.-1

.-PORTHMADOG, I

jMANCEINION,

PORTHAETHWY. I

PONTRHYTHALLT.I

CYNNWRF YN BERLIN.

MARW Y PARCH R. EIFION JONES,…

IGALANASTRA Y ZEPPELINS.

GWARCHEIDWAID CAERNARFON

! DEDFRYDU MAM I FARWOL. IAETH.

! IDROS GAEL HEDDWCH.

Advertising

M.-.e...-- CORNEL V GHWARø…

DIOGELWCH YR UNDEBAU LLAFUR.-

COLLEDION GWYR AWSTRALIAI

MARCHNADOEDD.

MARCHNADOEDD CYMREIG.

TRYCHINEB AR Y MOR.