Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

26 erthygl ar y dudalen hon

BANGOR. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BANGOR. I Eisteddfod Dydd Gwyl Dewi, Eben- CZer.- Dycld Mercher diweddaf, sef Dydd Gwyl Dewi, cynhahwyd eis- teddfod lewyrchus a llwyddiannns yng nghapel Ebenezer (A.). Y cad- cirydd ydoedd y Parch Ellis Jones (v gwemidog) arweinydd, Mr L. D. Jones (Llew Tegid) cvfeilydd, Miss M. I,. Eardley (Pencerddes Arfon) ysgrifcnnydd, Mr R. S. Williams, Treflan, a Mr W. Trefor Hughes, L.T.S.C., Caergybi, ydocdd y beirn- iad cerddorol. Gwobrwyyvyd fel y canlyn Arlioliad y Safonau i blant dan 6 oed. cyf. i, Alun Edwards a Willie Jones; 2, Richie Williams; 3, Eleanor Edwards. Plant 6 i 8 oed: i, Glyn Williams; 2, Gwennie Jones; 3, Trefor Samuels. Plant 8 i II oed: 1 j Winnie Williams; 2, Maggie Evans; 3, Willie Cox Jones; 4, Hughie Eardley; 5, Alun Morris; 6, Gracie Jones. Plant o 10 i 12 1, fcuddug Ellis; 2, Jennie Thomas; 3, J. Ivor Jones. Tegan bren i, Mr John Price, James Sreet. Match box: 1, Mr J. Price, James Street. Ladies' camasol Miss Hills, Beach Road. Afternoon tea cloth Daeth tri"i law, end yr un yn deiljvng o'r wobr. Unawd soprano, "Ohven" i. Miss Nancy Hughes, West End, Banger. Solo baritone: cyd. i, Mr 0. T. Edwards, Caellepa, a Mr Hu- bert D-ivies, Beach Road. Parti o 12 mewn iiifer. "Dilyn Ie-su" i, parti Mr Dulyn Davies, Beach Road. Solo soprano neu tenor, "Bedd y Bugail: i, Miss Nellie Williams, Beach Road. Solo contralto neu baritone, 110, Sanetaidd Wr Gofidus". Miss Ivy Jones, Clarence Street. Cvstadleu- ,aeth ar daro caiiu i, Mr Dulyn Davies, Beach Road. Unawd i en ctliod, "Y Dcryn Pur" i, Mis Edith Samuels, Dean Street; cyf. 2, Miss Mem Williams, Lower Street, a Miss I M. A. Jones, Menai View. Unawd i fechgyn, "Bugeilio'r Gwenich Gwyn": i, Master W. H. Williams, Carnal von Road. Unawd ar unrhyw offcrvn: i (piano), Miss Gwladys Jones, Carnarvon Road, a Miss Budd- ug Ellis, Bryntcg Terrace 2 (cornet), Master Hubert Crump, Orme Road, a (concertina) Master J. Eardley, Lower Street. Unawd ar y piano, i rai dan 14 cod:* 1, Miss Gwladys Jones, Carnarvon Road. Unawd i rai dan 16 oed, "Tra bo Dau" 1, MifS Edith'Samuels. Unawd i rai dan r2 I oed, "Mae popeth yn dda": 1, Miss Jennie Thomas; 2, Miss Megan Yv'ynn Owen. Unawd i rai dan S oed, "Duw a'm gwnaeth" Miss Gwennie Jones, Carnarvon Road. V IJr:f Id- roddiad, "Y Chwarelwr" i, M'is<:er Emvr LI litigii,s Carna" on Ron i. 2, Miss May Williams, Clanadda. Adrodd, "Ysgoler.V i rai dan u t i. Miss Winnie Williams, Caelle;-a: 2, Miss Gracie Jones, eto; 3, Miss Maggie Evans, Ambrose Street. Ad- rodd, "Deffro'r Babi" i, Miss Budd* ug Ellis; 2, Miss Jennie Thomas; 3, Miss Eirwen Morris. Y prif drae4:1!- awd ar "Aelodaeth eglwysig" i, Miss Jcnny Williams, Tynvelwt, Bethesda. I Beirniaid :—Barddoniaeth, y Parch J. E. Williams, Pendref; traethawd, y Parch Ellis Jones; arhoiiadau, Mr Thomas Owen, Dean Street; Parch Ellis Jones, Mr Joeph W. Eva-is, a Miss Morfudd Huws. B.A.; adrodd" iadatt, Mr Morgan (Deiniol Fychan) celfyddyd (meibion), Mr Crump, Orme Road (merched), Mrs Owen, Fron Square, a Miss L. Owen, Y Manse.

FOURCROSSES.I

MARCHNADOEDD CYMREIG.

I CYNHADLEDD Y MWNWYR.

Advertising

CLWTYBONT.I

-I DWYRAN. I

CWMYGLO. I

DOLGELLAU.J

INODION 0 FFESTINIOG.I

LLANRUG. , I

PENRHYNDEUDRAETH. I

PORTHMADOG. II

PWLLHELI. IJ

PONTRHYTHALLT.I

I YMSON Y CAISER 0 FLAENI…

GIPSIAID YMRESTROL.

- - - - - - - I O'R FFRYNT.

LLYTHYR DYDI) GWYL DEWI

GWOBR AM DDINISTRIO ZEPPELIN.…

[No title]

Advertising

, "Y DBEDDP"I

MARCHNADOEDD.

DIRWY AM GAREDIGRWYDD.

* CAEL GWAITH IDDYNT.