Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

DYDD MERCHER. 1 Ii ;

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DYDD MERCHER. 1 I COLLEDI r COLLEDION DIFRIFOL. I Mae'r Germaniaid, ar ol abcrth-u tair catrawd yn erbyn y canolfan Ffrengig yn nwyreinbarth Verdun, yn awr yn dilyn trydydd cynllun o ym. osodiad, ac y maent wedi (lioddef coll- edion difrifol yng ngorllewinbarth y Meuse, Mae rhai o'r gwyr traed wedi g-wlleud ychydig o gynnydd ar hyd y reilffordd o Forges i gyfeiriad Regneville. Taflwyd adran Ger- manaidd gyfan, yn rhifo tua 20,000 o ddynion, yn erbyn Hill 265, a llwydd- asant i'w gymeryd trwy ruthriad, ond dioddefasant golledion trymion. HAWLIAD GERMANAIDD. Hawlia yr adroddiad Germanaidd -eu bod yn Champagne wedi adfedd- iannu y saflc gymerodd y Ffrancod oddiarnynt yn nwyreinbarth Maisons de Champagne ar Chwefror neg, ac fod dau swyddog a 150 o ddynioli wedi syrthio yn garcharorion i'w dwylaw. Hawliant hefyd eu bod wedi symud ymlaen yn yr Argonne, a'u bod yn y Woe/re wedi cymeryd I pentref Fresnes, Irvvy ruthriad, ac fed 300 o garcharorion wedi syrthio i'w dwylaw. Dyvved yr adroddiad fod eu hawyrwyr hefyd wedi ymosod yn effeithiol ar y reilffordd yn Bar-lc Due. — :o:- YR YMOSODIAD AWYROL. Mae rhif y marwolacthau fel can- lyniad i'r ymosodiad awyrol nos Std wedi cynnyddu i 13, gan fod un o'r clwyfedigion wedi marw. Yn ol adroddiad swyddogol gyhoeddwyd ddoe, gollyngwyd 90 o ffrwydbelenau gan y Zeppelins, y rhan fwyaf ohon- ynt mewn ardaloedd gwledig. Mae hyn i'w briodoli i'r ffaith na wyddent ymhle'r oeddynt, gan fod y tywydd tnor arw. Mae'n ymddangos eu bod eisiau cael ymadael a'u ffrwydbelena ■ cyn dianc. CYNNYDD RWSIA. Yn ol yr adroddiad swyddogol o Petrograd neithiwr, mae'r Rwsiaid yn Persia wedi meddiannu Cola, yr hwn sydd 27* milltir i orllewinbarth Ker- manshah. Mae'r ffaith fod y Rws- iaid wedi meddiannu Atina, ar lannau y Mor Du, yn fater pwysig i fyddin v Caucusus gario allan yr ymosodol. Effaith cyffrecHnol y mudiad diweddaf fydd eangu y ffrynt Rwsiaidd yng ngorllewinbarth Er^rnm. Dywed ir fod y Twrciaid yn paroloi i warchae Trebizond'. Yn ol manylion ych- wanegol o'r bnvydro ar lannau y Mor Du. dioddefndd y Twrciaid golledion trymion yn Atina a Mafravi. (' Y FFRYNT PRYDEINIG. Hysbysa y P< ncadlys Prydeinig fod distawrwydd yn Jx>doli ar y ffryiic Prydeinig od;ligerth yng nghy- my nydogr.etl 1 r y Hohenzollern Re- doubt, lie y g'.vnaeth y gelyn dri ym- osodiad afhvj' ddiunits ddoe. Ffrwyd. rodd fwnfa y y llc, ond meddianwyd y crater gan erf magnelwyr. Rlnvng yr HolienzolVrn Redoubt a Loos, cy inerodd bywic-r.- vdd le gyda "trench mortars" ac grenades." TANBELENU FFOSYDD. Cynnwvsa yr adroddiad swyddogol o Paris ddoe a ganlyn:— Yn y Vosges tanbelenodd y mag- nelwyr Ffengig yn effeithiol ar Wer* sylloedd y gely n yn Diffembach a Muhlbach, ac hefyd ar eu ffosydd yng nghymydogaeth Wattwiller. Yng nghymydogaeth y Woevre cymerodd y Germaniaid bentref Frcsnes trwy ruthriad, ond costiodd yn ddrud iddynt. Ataliwyd holl ymosodiadau v gclyn rhwng Bethencourt a'r Meuse. Yn yr Argonne, ger Avo- court, tynodd v raagnelwyr Ffrcngig awyrlong Gen nanaidd i lawr, a gwnaed y dwylrw-- yn garcharorion. r% • V/ I ADRODDIAD RWSIAIDD. I I A ganlyn adroddiad swydd- ogol Rwsiaidd czoe:— Ar y ffrynt gorllewinol >auosododd magnelwyr y gelyn yn ffyrnig ar cm safleoedd yn neheubarth Ynys Dalen. Yn ardal Dvinsk mae'r ymgyrch fwn- faol yn parhau i geisio mcddiannu y craters. Ar ffrynt y Caucusus y mae ein milwyr yn parhau i yrnt y Twrc- iaid allan o Mapavri.

————4..——— DYDD IAU.

DYDO GWENER

iDYDD SADWRN.

DYDD MAWRTH. I

DYDD MERCHER

DYDD IAU. I

- - - - -....-PAHAM Y BEIRNIEDIR…

Advertising

-.-J MARCHNADOEDD.

! MARCHNADOEDD CYMREIG.

DIGWYDDIAD TRIST MEWN GWERSYLL.

Advertising