Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

20 erthygl ar y dudalen hon

- DYDO LLUN.-I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DYDO LLUN. I COLLED IRLLYNGES. Hysbysa y, Morlys fod yr H.M.S. ) Fauvette wedi taro mwnfa tuallan i'r Glannau Dwyreiniol, ac wedi suddo, ac fod 14 o fywytdau wedi colli, sef. dau swyddog a 12 o ddynion. 'n YN VERDUN. I Mae brutdr Verdun, yr hon sydd wedi parhau am dair wythnos, ac wedi costio FT Germamaid tua 200,000 o ddynion yn parhau i ddangos y bydd i'r gelyn gael eu llwyr orchfygu cyn cyrraedd eu hamcan. Yn y Vany, ar ol ymdrechion ffyrnig, Uwyddodi y gelyn i feddiannu ychydig o da; yn rhanbarth dwyreiniol y pentref, ond ataliwyd eu hymdrechion i gyrraedd yr amddiffynfa. Yn y Woevre, medd- ianvvydffos fechan ganddynt. Hawiia y Germaniaid eu bod wedi cymeryd yn ystod y frwydr 26,472 o garcharorion, a 189 o ynnau, a'u bod wedi ennill y safle Ffrengig olaf yng nghoedwig Cumieres. Hawliant hefyd eu bod wedi meddiannu yn Ville-nu-Bois, ar yr Aisne, safle Ffrengig 1,500 llath o led. -:0:- YN Y MOR DU. YN Y MOR DU. CynierodSd bywiogrwydd anarferol le yn y Alor Du yn ddiweddar. Hys- bysa Petrograd fod bad tanforawl i'r gelyn didydd Iau ger glannau Vama wedi chwythu torpedo boat Rwsiaidd i fyny, ond fod rhfan o'r dwylaw wedi eu hachub gan torpedo boat arall. Dywed adroddiad swyddogol Ger- manaidd fod eu "seaplanes" dydd Iau wedi ymosod ar longau rhyfel Rws- iaidd yng ngogledd-ddwyrain Varna, ond na wyddis beth fu y canlyniadau. Hysbysir yn swyddogol fod y Llynges Rwsiaidd wedi ymosod eto ar Varna. MEDDIANNU FFOSYDD. Ynglyn a'r ymgyrch ar y tir, cyr merodd bywiogrwydd mawr le ar y ffrynt gorllewinol. Yn Galicia, meddiannodd y Rwsiaid amryw o ffosydid y gelyn. Yn Persia, ar y ffordd i Bagdad, mae'r Rwsiaid wedi meddianu tref Kirind, I30 milltir i ogledd-ddwyrain Bagdad. Nid oes dim o bwys i'w hysbysu o unman arall aT y ffrynt Rwsiaidd. — x — AGWEDD RUMANIA, Dywedir fod 30,000 o weithwyr Rumanaidd yn adeiladu ffosydd ar hyd y Danube, ac fod symudiadau milwyr Rumania yn parhau tuagat gyffiniau Bwlgaria. Dywed adrodd- iad arall o Bucharest fod Rumania, er mwyn cyflenwi angenion ci milwyr, wedi cymeryd 50,000 allan o 100,000 o wageni bwydy<M werthodd yn ddi- weddar i Germani. Hysbysir fod gwrthryfeloedd difrifol wedi eymeryd lIe yn Bwlgana. — x YN BELGIUM. I Yn Belgium, tanbelenodd y mag- nelwyr Ffrengig yn effeitliiol ar ffos- ydd y gelyn yng nghymydogaethau 4 Steenstraete a Bixschute. Rhwng y Somme a'r Oise, bu y magnelwyr Ffrengig yn hynod effeithiol hefyd. Yng nghymydogaeth Douaumont tynwyd awyrlong Germanaidd i lawr ganddynt, a disgynodld mewn fflamau i'r llinellau Germanaidd. -:0:- YR ADRODDIAD PRYDEINIG. I Cynnwysir a ganlyn yn yr adrodd- iad swyddogol o'r Pencadlys Prydein- ig ddoc:- Ffrwydrodd y gelyn bedair mvvma ger yr Hohenzollern Redoubt ddoe, a diilynwyd hyn gan frwydro gyda "hand grenades." Ychydig ydoedd ein colledion, ac ychydig o ddifrgd wnaed ar ein ffosydid. Tanbelenodd y gelyn ar ein ffosydd oddiamgylch Loos a Bois Gremer. Mae magnel- wyr y ddwy ochr yn fywiog ar yr I Ypres. Ffrwydtrwyd tair mwnfa gennym yn nwyreinbarth Vermelles, gyda chanlyniadau rhagorol. Nid oes I gyfnewidiad yn y safle ar unman arall ar y ffrynt Prydeinig. -:0:- Y FFRYNT RWSIAIDD. I Yn ne-ddwyrain pentref KolU ceis- iodd y gelyn fyned i mewn i"r ffos- ydd Rwsiaidd, ond ataliwyd hwy. Ar y Middle Strypa syrthiodd amryw ohonynt yn garcharorion i ddwy lav y Rwsiaid. Ar y Caucusus y macnt yn p,arhau i erlid y Twrciaid ffcedvg. Dywed yr adrodldiadau Germana^dld ac Awstriaidd gyhoeddwyd yn ystod diwedd yr wythnos nad oes dim i'w hysbysu oddiar ffrynt RwsÎa. — o — CYTUNDEB PWYSIG. I Dywed pellebr o Bucharest fod Rwsia wedi arwyddo cytundeb gyda Rumania, yn ymgymeryd a chaniatau i ddefnyddiau rhyfel gael eu cludo i Rumania, a rhoddwyd awdurdod iddi hefyd bwrcasu ceffylau Rwsiaidd. Mewn cylchgronau gwleidyddol Ru- manaicfd ystyrir y cytundeb fel prawf o benderfyniad terfynol y wlad i dOOd allan gyda'r Cyngreirwyr. Dywedir hefyd fod Rwsia wedi cytuno i roddi rhan o Bessarabia i Rumania. YR YMGYRCH ITALAIDD. I Yn ol adroddiad o Rhufain, mae'r eira yn aflonyddu yn ddifrifol ar y gweithrediadau yng ngogledd y ffrynt Italaidd. Dywedir fod yr eira mewn rhai lleoedd yn 10 tro^dfedcl o ddyfn- der. Rhwng y Middle Izonzo a'r- mor bu tan y magnelwyr Italaidd yn hynod o effeithiol. Niweidiwyd rhai parthau o linellau y gelyn yn ddif- rifol ganddynt. Distawyd amryw o fagnelfeydid y gelyn ganddynt yn y gyinydogaeth. —J —

DYDD MAWRTH.I

[No title]

|--...-LLYS APEL CAERNARFON.

GLANHAU PEIRIANAU.

CYNILO, TALU, YMLADD.

I MARW HEN FORWR.

TRI AR DDEG.

MARW MEWN TLODI: f,87 YN |…

i GWE PRYF COPYN.

CYNGOR GWYRFAI A CHYNGORI…

--I FELINHELI. !

Advertising

BWRDD Y lLENOR.

I TAD DEUNAW PLENTYN. I \

Y GWRTHWYNEBWYR C i D-WYBODOL.

Y FASNACH FEDDWOL.

Family Notices

Advertising

DYDD MAWRTH.I