Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Af 4 -i'01: J-W" (7- (i' KYD[fS JAM! <?4??o o?<?  KVDD'S J M Made from the Onest Whole Fruit in the heart of the Country under ideal conditions, free from &U contaminations. These Jams are perfect food Nourishing, appetising, and delicious. To try them once is to make friends oi them for ever. ASK YOUR GROCER FOR KYOD"- S JAMS. SVDD & KYDD, FRUIT PRESERVERS, FRODSHAM, CHESHIRE I -.«• Y GYFNEWIDFA NEWYDD. MAE B. P. LLOYD, WEDI AGOR BUSNES NEWYDD YN 4, Palace St. Caernarfon, MEWN GWERTHU A CHYFNEWID j DODREFN HEN A NEWYDD, GWELY- AU, CLOCIAU, PAPURAU TAI, A FANCY DECORATIONS, &c. Callwn gyffcnwi DODREFN TAI, a chan- iataa Is 6c yn y Bunt am Arian Pared. Prisiau Neiiltuol o Resymol, DYMA GYFLE ARBENNIG. AR WERTH. TJEMINGTON TYPEWRITER (No. 7) for SALE, in excellent condition £ 5, good stenciller. Parry, Kohinoor, Barmouth. -1 GUILD HALL, CAERNARFON. DARLUNIAU mi I D A V I E S UHAGLEN RAGOROL YR ¡ WYTHNOS HON. I THE DERBY WINNER. THE GOOSE GIRL. 3iynediad i mewn, Is 2c 7e; a 4c. START BUSINESS YOURSELF. We supply Fancy Goods, Post Cards; Dupery, Tobacconists, Stationery, Jewel- lory. Id, 3d, and 6d, Bazaar Goods, Toys. Confectionery, Cutlery, &c. Sample cases £ 3 and upwards sent by return, Guide Catalogue "Success in Business" 3d, H. MICHAELS and SON, t4 15, CrornwelJ House, High Hciborn, London, W.C., England. CURL Y HAIR-WAVCURL. D:;t; P. n:anent Curls. One botlla sufficient, korever listless your hair. One testimon- ial Mys: "Mv hair soon became a mass of wary curb." Results certain. Price, i go 9d. Special reduction for srioit time. .Jlr: Is only for large size 2s 9d bottle.— THE NEW WAVCOHL CO., 67, CROM- WELL HOUSE, LIOLBOIIN, W.C. V Y DINESYDD CYMREIG" I ydyw yr ORGAN SWYDDOGOL UNDEB CHWARELWYR GOGLEDD CYMRU. CYNYRCHWYD GYDA LLAFUR UNDEBOL. StOPYDDRAiGGOCH USTGUTE STREET. MBMBVOH YWRLLECOREU AM BOB MATH 0 ESGIDIAU Am brisiau isaf yn bosibl. CYFLAWNDER 0 DDEWIS, ISGftEA LgykHS, & CO, GClQ.UOm & CO., Si.qsofetewrs, IIUSNIELS, Sttflttfl. Ali-Wooi Tweeds and Yarns it in Ffiaas. in CirHaats Paii ANY LESCTH CUT. Al]?firal ESTASUtHtB 1880. r-.zmTLnzo TRADE. MA PATTERN3 of eur LOVELY GENtfiNg ooods made to meat all requirements, Sent on approval to any Lady or Gentleman. Write far thom. to-day. ¥■ £ (T\fF\ 8 PartiM' Own Wool m&?e into any kind ?'S V L of WuoHcn Qood%. Z&O our lbooki? Wtr ■ Truths airout Tweiili (Ajonts wanted) j I AR OSOD. YN EISIAU, B UREAU (ail-law) yn Eisiati.-Anfoii —— er manylion i "Bui-eaii," Swyddfa'r "Dinesydd," Caernarfon. POB Dosbarth o FORWYNION yn Eisiau, Lleoedd da yn sigorel yi) twr ar ein Hyfrau. Cooks, Cook fl-oner", Housemaids Hotel, Preifat i hJbooeddu8, Generals, Waitresses, <tc -Y,nofvuer 4 Colwyn Bay X.L. Servant* itagiatry, Carlton Buildincs, Colwyi, ABERMAW. Cofio Achtosion Toilwng.—Gadawodd y ddiweddar Mrs Evans, priotl Mr H. Evans, Y.H., Penmount, 100p i gapel Caersalem (M.C.), a lOOp i gapel Djffrya (M.G.),

i YR HEDDWCH WNA GYF-i IAWNDE8.-i

CAERNARFON. I

* BANGOR.-,

CONWY.