Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

SHOP TRYFAN STRYO Y-LLYN r t. Mae'r haul yn gwenu ar ein bro, A'r meusydd oil yn hardd; Eu cenad ddwedant yn eu tro Am droi i Siop y Bardd; Mae yno ddeunydd cludwch cain At vvisgiad dydd a nos, Ceir pwynt yr haul a'r ser at rhain, 'Does hafal i Die Rhos. GAN Richard Williams Y MAE'R OYFLENWAD GOREU AT DYMOR YR HAF, DOWCH YNO I GYD. Nid ef sy'n dweyd eu bod yn rhad, 8 Fe ddwed y stwff am hyn, Gall fentro barn y dref a'r wlad Am Tryfan House, Stryd Llyn; Doweh yno i roi tro mewn pryd, A pheidiwch colli'r chance, Y cyfle goreu yn y byd I'w dod yn awr, at once. I. Die Rhos. Caernarfon. LEFT-OFF CLOTHING. Wanted Lj Ladies, Gents, and Children's. 3ast prices given Send parcels. Mra Iart, 83, Lower Hillg&te, Stockport. S TAM MERE RS.Can Stammer BA Cured by Correspondence P" Inter- -ting booklet and expert advice free.- Wareing Netherville, Wballey, near Blackburn. MOLESKINS Wanted, any quantity. L Increased prices being paid.—JOHN LEE and SON, Furriers, Grantham. TO FARMERS, TRADESMEN, AND I OTHERS, Land 95 to jBl,000 on simple note of I J*- hand. No security required. No unpleasant enquires. Write the actual leader, A. DAVIES, WootgAte, Penbury Street, Worcester. ARMY and NAVY "SANTOL' PRE- A PARATION for all Urinary Troubles. One box enough remedy, with instruction and useful booklet. Boxes 2a 9d and 48 6d poet free.-—HULME'S, Chemist, Nottingham. Established 1882. ■gMOray HnWMHIHXKaniMHMKWMMnWiM I AMRYWIOL. TO MOTHERS.—Nits are a curse. Try "Scholars' Ointment." In tins 6d and Is pbst free. AgentA wanted.— Douglas, 5, Barlow St., Aoomb, York. KILL THAT FLYI-IT is the greatest breeder of disease known to science. Professor Payne's "Panzene" kills flies, moths and all other insects. It is a pre- paration of Pancy petals dried and drugged, and is a safeguard against all infectious diseases. Beautifully scented to carry on person. Large sample packet 2d.—Prof. Payne, 2, Melville Street, Ryde, I.O.W. THE WIFE'S DOMAIN, Simple and harmless preparation for Female Necessities. Always effective and never failing. Nottingham's Most Popular Remedy, with instructive booklet for family use. Is lid, 2a 9d, and 4s 6d, post free. HULME'S, Chemist, Not- tingham. Established 1892, AS SUPPLIED TO THE RED CROSS AROSPITALS. Elad's Rheumatic Lotion stimulates circulation, vitaliser, restorative. Elad's Constipation Pow- ders, absolute curt. Children's Cooling Powders, "Speciality" (mention paper). Lotion, Is 2d; Powders, 7d per packet. Post free.—ELAD'S, 27, Treesdale Road, HARROGATE. ADVICE free for Stamp. Mrs I. Stewart's famous Female Remedy; never fails.—Address, 9, Guinea Street, Bristol. PULLETS, ifne Jarge winter layers, 858 dozen. Six hens and cock, 20s. List free.-HummeS, Stratford, Essex. — ASTROLOGY. Life events, changes, I fortunate days, business success, i matrimony; two years' future added; send brrth date, Is P.O. Prof. Gould, The Nook, Hoathfielo ivoad, Cardiff. RABBiT NETTING.-Long Field Nets, RLines, complete, in green, tan, or natural colour, also Special Netting Twines, super flax. Samples and list free from E. Parnall and Co., Netting Works, Bed minster, Bristol. LARGE PARCEL Baby Longclothes and L requisites cheap; good.-20, Salis- bury Avenue, Southend. B EST ASSORTED Hand Crochet Pat. terns, 9d dozen, 20 Is; postage Id extra. Also lovely Pincushion Covers, only 2s 9d.-Shepherd, 238, 240, Lan- caster Road, Preston. I RUBBER GOODS DIRECT.-Send 18 for six assorted samples and instruc- tive Booklet. Lists free.-Holloway and Co., 489, Bordesley Oreen, Birmingham, cELLULOID MARKING RINGS. Is Sd 25; 2s 4d 60; 4s 100. All colours. Bestmake only. Samples free. -Ltinesdale Poultry Farm, Slyne, Lan- SEVEN BEAUTIFUL 1914 PULLETS, 18s carriage paid. Approval.—Ro- bert Bennett. Butts, Frome. fiIF_r =- Dewis Digymar mewn Dodrefn POPETH TUAGAT GAEL TY A CARTREF CYSURUS. Mae ein gwybodaeth o'r prif farchnadoedd DDIO yn ein galluogi i arbed arian yn y rntO* Mae ein profiad vn ein galluogi i AMCAIA/UDUD brynu nwyddau o ragorach HSi On II Mae ein hawydd i gadw eich HIA/A Q k MI CTU cwsmeriaeth yn ein cymell i CWASANAETH roi ein goreu i'ch Swm y cwbl ydyw BOBDLONRWYDD  BRIFFITH TBIES & Ci, Complete House Furnishers, CARNARVON. I ARVONIA BUILDINGS. SHOP CRUGAfj, BANGOR. PWLLHELI |fl — J AT GYMRY LERJ- tIL A'R CYLCH. Dymuuwn wneud yn hysbys y gellir cael y "Dincsydd" oddiwrth ein Dosbarthwr yii LerjnvK yn "whole- sale" neu "retail," Od\¡ ymofyn ag ef, Mr. Thomas Yule, Stationer and Newsagent, STRAND ROAD 1 OST OFFICE, 301, STANLEY ROAD, HOOTLL, LIVERPOOL The "Dinesydd Cyuireig" may be obtained wholesale or retail from oui agent at the above address, R. B. DAVIES. Siliposter, Bellman, and Advertising Contractor, II, HIGH STREET. BLAENAU FESTINIOG. Proprietor of all the Principal Bill- aoetin# Stations in the tTowi BYDD RICHARD EVANS, MEDDYG ESGYRN (Bone Setter)]. PWLLHELI, yn Ymweled a'r lleoedd canlynoi yn wythnosol: Dydd lau.-Marke-t Vaults, LIuh gefni. Dydd Gwener.-Sportsman HottIf Portmadoc. Dydd Sadwrn.-Emu Temperanci, 2, Palace Street, Caernarfon (gerllanj y Farchnad) Oil at y Gewyuau i Ddynion me Anifeiliaid am Is He a 2s 6c y Botel, le, vn ychwanegol drwy'r Post. J. ELIAS AND SONS. HAIRDRESSERS, HAVANA HOUSE, PWLLHELI, Has the Largest and Best Selection ol Ladies' Real Hair Tails in Stock. Inspection Invited. Also Agent for Metopol Razor*, ty, GWAED YW'R BYWYD. Gwin Cocb. Canao TANGO WINE. OS BYDD Y GWAEO YN utntu MAE Y CORPH YN NYCHU. GOREU BUDD, BUDD IECHYD. Cvnwvs v budd hwn ynddo ei hun, holl fuddion a gwir ddedwyddwch bywyd, ond i un "arfer y byd heb ei gamarfer." Nid hynyna yn unig, oynwya hefyd y buddion goreu ag sydd yn perthyn i'r "YSWIRIAL^T GENEDLAETHOL" am y rbeswm fod mwynhad gwastadol o iechyd yn sicrhau taliad digonol o'r cyfraniadau, a pho hwyaf y deil iechyd heb fod eisiau pwyso arni mwyaf oil fydd y buddion wedi cyrhaeddyd yr oedran addawedig. Mewn Uawer iawn o achosion mewn bywyd, nid oes ragorach moddion na'r GWIN COCH TANGO i ddal yabrydoedd y dynion yn fywiog panfo llafur a lludded oaledwaith yn ymosod ar ou cymb. Y mae y Anfnnir Pntel o'r tforeu vn rhad drwy'r Post TANGO WINE i'r cyfryw rai fel gwlith a gwlaw i dir eras a sychedig. Crea waed newydd, bwyda y nerfau, cryfha'r gwan, adfywia y blinderus, Ilona yr iselfryd, PURA Y GWAED. rhydd egni i'r lluduedig, byroydoliaeth i'r llafurwr naturiol neu feddyliol, cwsg i'r anhunedd, a bywyd er newydd i'r rhai nad ydynt fel y dylent fod. Mae ei effeithiau yn ddiattreg. Deuwch i deimlo yn fuan eich bod yn der- byn llesbad oddiwrtho. Deuwch i deimlo eich gwaed yn ffrwd hylif a 1 ohynes yn Ilenwi eich gwythienau, ac yn cyfranu BYWYD O'R NEWYDD drwy bob rhan o'r corph. Os yn ddiffygiol o iechyd oherwydd gwaeledd gwaed, neu ar 01 rhyw afiechyd arall, gwnewch eich meddwl i fyny ar un- waith i geisio potelaid ohono, sef No. 3. Chwi ferched ieuaino ag sydd yn arfer bwyta blawd ceirch a rice, er mwyn cael gwynebau Ilwydwyn, yn hwn y mae eich mawr angen. TYSTIOLAETH, Mrs Hughes, 20, Taliesin Street, Llandudno, yn ei llythyr diweddaf a ddywed :Mae eich Tango Wine yn haeddu canmoliaeth uehel oddiwrthyf, Mae fy ngwaed puredig fel ffrwd toreithiog ynof. Anhunedd wedi troi yn gwsg melus. Gwendid ac iselder ysbryd wedi ffoi, a'm bywyd wedi troi yn fywyd newydd. Diolch am i mi glywed am dano." Rhodtler prawf ar un botel o'r goreu 3s 6o; ail, 2s 6c; trydydd, Is go. i'w gael gan Charlton, Llanrwst; William Williams, Harlech; Roberto, Portmadoc; William Owen, Druggist, a Cowell, Penlan Fawr, PwIlheK; Bowen, Chemist, Criccieth; Mr David Wiilliams, Stag, Dolgelloy; Parry, Liverpool House, Trefriw; Thomas, Cross Keys, Blaenau; Charlton, Llys Caradoc, Bettors y Coed; Williams, Druggist, Holyhead; Lake and Co., Bangor; Parry Jones, Druggist, Pemaenmawr; Roberts,, CtionliA, Llanfairfechan; Ellis Owen, Bethesda; John Owen, Vaynol Arms, Po&Ur-, R. W. Owen, Halfway, Portdinorwic; T. Griffith Hughes, DrugglAg Ebenezer. mae y 1 J — *— Anfonir Potel o'r goreu yn rhad drwy'r Post am 3s 6c i leoedf nad oes Siopau yn ei werthu, ond anion at GRIFFITH OWEN, Druggist, Caernarlon.