Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

) r Y- mA. M I f t;)  hnowswMw&h? ^^Mother Hnows YDD'S- m As soon as a jar of Kydd's Jams comes home the Children are all smiles, they well know that they are in for a treat. These jams are so different from others, full of Fragrance and luscious sweetness that there is never a chance of any been left In the Jar. Too good to be lotJ ASK YOUR GROCER FOR KYOO'S JAMS. nDD KYDD, FRUIT PRESERVERS, FRODSHAM, CHESHIRE CYFLE AMNIO MAE R. P" LLOYD, WEDI AGOR BUSNES NEWYDD YN 4, Palace St. Caernarfon, MEWN GWERTHU A CHYFNEWID DODREFN HEN A NEWYDD, GWELY- AU, CLOCIAU, PAPURAU TAI, A FANCY DECORATIONS, &c. Gallwn gyflenwi DODREFN TAI, a chan- iatau ts 6c yn y Bunt am Arian Parod. Prisiau Neilltuol o Resymol. DYMA GYFLE ARBENNIG. AR OSOD. TY AR OSOD. iDENYDYFFRYN, TALYSARN. Medd. iant uniongyrchol; cyfle rhagorol.—■ Am faiiylion pellach vniofviici- a J. T. Parry, Sgubor Fawr, Pontlyfni. ?AH OSOD,-SHOP GOCH, CROESOR. 'A' Hen fasnachdy adnabyddus vn gWBpyd busnes rhagorol mervii Grocery, ÐJawd, a Nwyddau Cyffredinol, yn cyn- IIwys Llythvrdy. Meddiant 12fcd o Dacli- Itredd. 1916.-Yinofvnei- a Kellow, Croesoiv P«nrhyndeudraeth. YN EISIAU. OB Dosbarth o FORWYNION yn Fisiau. Lleoedd da yn agored yn awr ar ein llyfrau. Cooks. Cook- C-our,rsis, Housemaids Hotel. Preifat a 4MI,hooddus, Generals, Waitresses, &c. -Yonofyner A Colwyn Bay X.L. Servants Registry, Carlton Buildincs., Colwyn fty. GUILD HALL, CAERNARFON. DARLUNiAU BYW D A V X E S RHAGLEN RAGOROL YR WYTHNOS HON. TRAGEDIES OF THE CRYSTAL GLOBE. HOUSE OF THE LOST COURT. Mynediad i mewn. Is 2c; 7c; a 4G. Y DINESYDD CYMREIG ydyw yr ORGAN SWYDDOGOL I UNDEB CHWARELWYR GOGLEDD CYMRU. I CYNYRCHWYD GYDA LLAFUR UNDEBOL. SiOPYDORAfG GOGH USTSAU STREET. CMMOM YW'R LLE GOREU AM BOB MATH 0 ESGIDIAU Am brisiau isaf yn bosibl. CYFLAWNDER 0 DDEWIS. ISGAER L £ WIS, & CO CURLY ?WMCURL. hlZT:u CURLY HAIR-WAVCURL. 13eautiful J Permanent Curls. One bottle sufficient, however Listless your hair. One, testimon- ial says: "My hair goon became a mass of wavy culs." Results certain. Price, 2s 9d. Special reduction for short time. Send Is only for large size 2s 9d bottle.— THE NEW WAVCURL CO., 67, CROM- WELL HOUSE, HOLBORN, W.C.

IY GWRTHWYNEBYDD CYDWYBODOL.

CAERNARFON. I

CWMYGLO. 1

 DYFFRYN NANTLLE. !

FELINHELI.

NODON 0 FFESTINIOG. .. - -…

I PORTHMADOG.

IPWLLHELI.

I* PONTRHYTHALLT.

CYNILDEB FFALS.

£ 5,000,000 I FFRAINC.