Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

l Y PRIF WEINIDOG A MR LLOYD GEORGE, Prynhawn Llun cafodd y Prif Weinidog ymgom gyda Mr Lloyd George. Pwnc y drafodaeth ydoedd Ysgrifcnnydd Rhyfel, a safle yr Iwerddon a'r posiblderau. PEDWAR MIS 0 GARCHAR. Yng Nghaerdydd, dydd Llun, dedfryd- wyd naw gwrthwynebw cydwybodol i gar- char am bedwar mis. MARW SYDYN CYRNOL. Dydd Sul, yn hynod sydyn, yn Leices- ter, bu farw y Cyrnol John Mosse. Yr oedd gyda'i ddyledswyddau milwol yn ei gwyddfa. pi yd y cafodd ergyd farwol o'i parly s. MARW GYDA'U GI L YDD. Mae Mr a Mrs Richard Griffith, Borth- ygest, Porthmadog, wedi marw mewn yeh- ydig oriau i'w gilydd, yn 75 a 70 mlwydd oed. Cleddir y ddau gyda'u gilydd heddyw (dydd Mawrth). SAITH MAB YN Y FYDDIN. Mae Tribunal Altrincham \fedi rhoddi rhyddhad o wasanaeth milwrol i wythfed mab Mrs Norton, gweddw 60 mlwydd oed, o'r He hwnnw. Mae wedi rhoddi saith mab yn harod i'r fyddin. o'r rhai y mac tin wedi ei ladd. Y TRYDYDD MAB I SYRTHIO. Daeth hysbysiad i law fod Preifat Robt. Owen Jones, mab Mr William Jones, Bwlchgoleu, Penrhyndeudraetli, wedi ei ladd yn y ffrynt. Dyma'r try dydd mab iddo golli yn y rliyfel hon, ac y mae mab arall iddo mewn ysbyty. BANOIAU MANCEINION. I Hysbysir drwy adroddiad y Manchester Bankers' Clearance House fod y busnes wnaed i fyny i heddyw drwy fanciau Man- eeinion yn fwy na'r hyn wnaed yn yr un fcyfnod y Iwvddyn ddiweddaf o 51,714,563p PRAWF LINCOLN. Terfynodd prawf Lincoln, y cyn-A.S. dros Darlington, ddygwyd drosodd o'r I America ar gyhuddiad o dwyllo, yn Bow Street, Llundain, ddoe. Plediodd yn euog, a chyflwynwyd ef drosodd i gael ei brofi yn j r Old Bailey. YN 101 MLWYDD OED. I Dydd Llun, dathlodd Miss Alice Winder, Gars ton, Lerpwl, ei 101 pen-blwydd. Mae ei holl gyneddfau ganddi, oddigerth ei bod ychydig yn f;,ddar. Ganwyd hi ddiwrnod ar ol brwydr Waterloo, ac y mae wedi byw o dan chwe teyrn Pydeinig. Ei hunig ddymuniad yn awr ydyw cael byw i weled heddweh buddugoliaethus. I WTHIO'R RHYFEL YMLAEN. I Dywed ptllebr o Rhufain fod y Prif I Weinidog, Sign or Boselli, wedi dweyd wrtli gynrycliiolwyr y Wasg ei fod wedi ffurfio Gweinidogaeth Ddemocrataidd, yr hon gynry :hiolai y dosbarthiadau poblog- aidd. Ychwanegodd y gwnaiff y Weini- dogaetli lion wthio'r rhyfel ymlaen i fudd- Ugoliaeth gyda,'r Cyngreirwyr. STORI AM KITCHENER. I Dywed gohebydd Toulon y "Petit Journal," Paris, y stpri ganlynol am Ar- glwydd Kitchenr :Pan ddaeth drosodd i Ffraine tua tri mis yn ol i ymweled a'r: ffrynt Prydeinig, cyfarfddodd a chadfridog o Dunkirk, sef Der Valancourt, a dywed- odd wrtho fod "Jack Johnson" wedi disJ gyn yn ei vinyl. "Ni ddarfu i mi ddych- ryn, oblegid gwn y byddaf farw ar y mor," tneddai. TRYCHINEB MEWN PENTREF. Dydd Llun, cymerodd trychineb difrifol le viii mhentref Ecclesfield, ychydig filldir- oedd o Sheffield, pryd y llofruddiwyd un dyu, y lJofruddi hefyd yn lladd ei hun. Eu henwau ydoedd James Brookes, 63 oed, a Frederick Tingle, 56 oed. Yr oeddynt yn cweryla yn fynych, a dywedir fod Tingle wedi taro Brookes yn ei focli gyda rhaw, gan wneud archoll ofnadwy. Syrthiodd Brookes i lawr, Tingle yn parhau i ymosod arno, a thorodd ei ben bron ymaith. Bu farw yn fuan ar ol hyn, a thorodd Tingle ei wddf gydag ellyn, a bu farw. UNDEB GWYR Y RHEILFFYRDD. Ddoe, yn Bath, agorwyd cyfarfod blyn. yddol Undeb Cenedlaethol Gweithwyr y Rheilffyrdd. Dywedodd Mr A .Bellamy fod yna berygl mawr i gyflwyniad merched i'r gwaith beri anhawsterau yn y dyfodol. Awgrymodd am i'r Undebwyr barotoi'? ffordd i'w gwneud yn amhosibl cael rhyfel eto; ond y byddai yn rhaid setlo pob cwerylon heb y cloddyf. Yr oedd yn falch fod gweithwyr y rheilffordd mor gad, am yn erbyn gorfodaeth. Condemniai brisiau uchel bwydydd, a dylai y Llywod- raeth ei teoji.

1- OYDO LLUN. I

I DYDD MAWRTH.I

OSGOI STREIC. I

Advertising

PWYLLGOR YSWIRIANT ARFON.…

IMARCHNADOEDD.'

MARW Y PARCH T. LEVI.

COLLEDION YR R.W.F.

I GOBAITH CROPIAU DA.