Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

CYMANFA GANU PENYGROES. I

'%7..MARW LLENOR IFFRENGIG.…

BYR-NEWYDDION. !

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BYR-NEWYDDION. GALW'R 17 OED I FYNY YN I GERMANI. Dywed adroddiad o Amsterdam dydd Sul fod pob bachgen dwy ar bymtheg oed yn Germani wedi cael rhybudd i fyned at yr awdurdodau milwrol. GWAITH FFERMWYR PRYDAIN. I Anfonwyd deng ambulance ychwanegol gan ffermwyr Prvdain at wasanaeth ein niilwvr yn 1- frainc, y mae hyn yn gwneud i fyny 61 sydd wedi cael eu hanfon gan y gronfa hoii. MARW PERCHENOG GLOFA. I Dydd Sadwrn, yng Nghasnewydd_, bu farw Mr Llewelyn Uewelyn, perchenog glofeydd adnabyddus Cymreig, yn yr oed- ran'teg o 76 mlwydd. ANRHYDEDDU CYMRO. I Mae Mr Vincent Morgan, y cyfansoddwr Cymreig hyglcd, wedi cael ei apwyntio yn arweinydd y Beecham Grand Opera. Efe ydyw rheolnrr cerddorol Cymdeithas Sir Ddinbych yn Llundain. DEMOCRATIAID HWNGERAIDD A I HEDDWCH. Yn y "Yolksrecht," organ swyddogol I Sosialwyr Democataidd Zurich, cyhoeddir y newydd o Budapest fod amyw o gynull. iadau Democrataidd Hungaraidd yn ddi- weddar wedi protestio yn erbyn y rhyfel. Ymyrwyd neu chwalwyd rhai o'r cyfarfod- ydd gan yr heddweision. PRAWFION AR DEYRNFRADWR- I IAETH. Hysbysir mewn newyddiadur o Berlin, drwy adroddiad o Vienna, fod Dr Kra- marsoh a Rosen-Hin wedi eu condemnio i farwolaeth fel canlyniad i brawfion am deyrnfradwriaeth. Anveinydd Czech ad- nabyddus ydyw Dr Kramarsch. CAIS AFLWYDDIANUS PRIODFAB. Dydd Sadwrn, yn Old' Street, Llunda.in, cvhuddwyd John Murray, dyn ieuanc, o ladrata. pyrsau. Gofynodd am feichiau, gan ddweyd mai ei ddiwrnod priodas yd- oedd. Gofynodd a gawsai heddwas fyned ag ef i gael ei briodi. Gwrthododd yr ustusiaid ei gais. LLAFUR AR OL Y RHYFEL. 1 Wi-th siarpd ym Mirmingham dydd Sad- wrn, dywedodd Mr Steel Maitland, A.S., y dylein harotoi mwy ar gyfer heddwch na rhyfel. Y gwaith cyntaf fyddai rhoddi dynion yn ol yn eu gwaith blaenorol, a dylai'r Wladwriaeth barotoi gwaith ar gyfer y rhai analluogir i wneud y gwaith arferant wneud. ARGRAFFWYR AR STREIC. Dywed fdroddiad o Copenhagen fod ar- graff wyr Belgiaidd sy'n gweithio ar hyn o bryd yn Brussels ar newyddiaduron o dan reoleiddiad Germanaidd, wedi myned ar streio olierwydd y modd y deliodd y "cen- sors" gyda'r newyddion am y llwyddiant Rwsiaidd. Dywed yr argraffwyr fod yn well ganddynt newynn nag argraffu y fath gelwyddau. LL3FRUDDIAETH MON. Mac L v'hol Sivy rid Mon (Mr Eccles) wedi sefydlu y 29am c-yfisol i ddienyddio John Elias, yr amaethwr ocdranus ddedfrydwyd i farwolaeth ym Mrawdlys Biwmaris am lofruddio ei fab. Mae Mr R.. Godron Roberts am apelio yn erbyn y ddedfryd ar y tir fod y Barnwr Coleridge wedi cam- arwain y rheithwyr. Os metha'r apel, cymer y dienyddiad le yng Nghaernarfon. HAWLlAU'R GYDWYBOD. Ynglyn a'r pemlerfyniad ar Hawliau I Cydwybod yng Nghymdeithasfa Llanwr- tyd, dywedodd y Parch Peter H. Griffiths: Yn ol fy syniad i "failure" mwyaf y Llyw. odraeth nedd dwyn y wlad i ryfel. Ond nid dyna r ewestiwn yn awr. Y mae y Llywodraeth wedi dwyn mesurau i mewn. Camgymeriad mawr oedd dwyn Gorfodaeth Filwrol i mewn, a. chwi fyddwch i gyd yn I cedu hynny ymhen tair bJynedd. I TEYRNGARWCH PERCHENOG J CHWAREL. I Yn Nhribunal Lkyn, dydd Sadwrn, }II' I Maurice Jones, Y.H., yn Uywyddu, apel- iodd Uywodraethwr Chwarelau Seits Tvdd- yn Hywel a Thanvgraig am ryddhad i Mr G. H. Sharpe. Dywedodd fod y cwmni wedi rhyddhau 120 o ddynion allan o 150 i'r fyddin. ac i wneud arfau. Nid oedd- ynt ond n cadw digon o ddynion i lusgo ymlaen hyd res y gwnaiff pethau wella, ac i wneud hyn yr oedd Sliarpe yn angen- rheidiol. Credai y Parch T. E. Owen mai prinder gwaith fa aclIos i'r dynion gael eu hatal, ac nid teyrngarwch, ond mewn atobiad dywedodd y llvwodraethwr fod y cwmni wedi calonnogi y dynion i .gynorth- wyo eu gwiad ymhob inofl<?' posibl. Os gwrthodid yr apel hwn, byddai yn raid cau yr holl chwarelau.—Rhoddwyd mis o rydd- had iddo. POBWYR ARSTREtC. I Nos S:v]wrn, aeth pobwyr Preston ar streic. Mient yn gofvn am godiad yn eu cyflogau. Credir na idio ry'r streic yn hir. COM ISIWN I FEDDYGON. I Dywed gohebydd meddygol y "Times" fod y Swyddfa Rhyfel wedi penderfynu rhoddi comisiwn yn yr R.A.M.C. i feddyg- on rhwng 4 5 a 55 mwlydd oed. Dylai hyn ddenu amryw o'r meddygon hynaf i was- anaethu eu gwlad. TAI I WEITHWYR. Mae Cvngor Gwledig Stroud wedi pen-I derfynu gwario dros 15,000p i adeiladu 50 o dai i weithwyr. Mae Corfforaeth Hud- dersfield hefyd wedi apelio at y Bwrdd | Llywodraeth Leol am gynorthwy ariannol i adeiladu 300 o dai gweithwyr. Y GWRTHWYNEBWYR CYDWYBODOL Hysbysir fod tua 1,200 o wrthwynebwyr cydwybodol ar hyn o bryd mewn carcharau, am wrthod gwneud dyledswyddau milwrol. O'r rhai hyn, dedfrjTdwyd tua'r dlrydedd ran olionynt gan lysoedd milwrol, mewn amryw achosion i ddwy flynedd. ARGLWYDD COLERIDGE YN WAEL. Mae Argl-ydd Coleridge wedi bod o dan weithred Iaw-feddygol. Trodd allan yn llwyddiannus, ac y mae ei gyflwr yn ber- ffaith foddhaol, ond fe gymer gryn amser cyn y gall ail-vmafael yn ei ddyledswyddau fel barnwr. Fe gofir mai efe ydoedd y bamwr eisteddai ar Frawdlysoedd diwedd- af Gogledd Cymru. -I- COllEDION GERMANI. in ol adroddiad o Geneva colledion Ger- mani o ddochreu y rhyfel hyd Mai 31ain, 1916, ydynt: —Wedi eu lladd, 742,552- wedi eu clwyfo, 1,829,439; ar goll, 368,204. Cyfanswju. 2.940,195. Mae hon yn rhestr swyddogol. GERMANIAID YN HEDDGARWYR Yn ol Dittman, yr hwn siaradodd yn y Heichstag yn y ddadJ ar y "Censorship," y mae yna filiynau o Germaniaid yn cas- hau y rhyfel ac yn caru heddweh, ao yn gredwyr cryf y bydd yr oes nesaf ar ol y rhyfel yn un o heddwch wedi ei sefydlu ar gariad dynol. MILWR UN FRAICH. Yn Wellingborough, ddydd Sadwrn,■ cy- huddwyd William Tibbs, o'r Northampton shire Regiment, yr hwn gollodd ei fraich ym mnv vdr La Basse, o fod yn absenol o'r fyddin heb ganiatad. Gwadodd hyn, gan ddweyd. mai disgwyl llythyr ydoedd i gael myned i ysbyty i gael braieh gelfyddydol. Bwriwyd « f drnsodd i aros gosgordd.

! YMCHWILIAD I BRISIAU BWYD.

Advertising

I PTJNT YN YR WYTHNOS. I

TRANC MILWR 0 FELINHELI.

[No title]

Family Notices

Advertising