Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

SENEDD Y PENTiiEF.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

SENEDD Y PENTiiEF. NEU, GWEITfiDY WMM-RA TOiuOS, Y CRYDD. MOTO'R FLWUDDUN NEWUDD. Wmffra: Fyddweh chi'n darllan y Bricis Wicli, hogia:- Mi faswn i'n tybio i iod • o'n bapur nobyl. Mi roedd mab Silas Pari yn deud fad ynddo io erthygl gamp- us yr wsnos o'r blaun ar 1' oto r llw uddan newudd clodd rywun ohbno chi hi, hogia ? Sian Ifans: Sut liw oedd arni hi, cocli ynte gwyrdd? Mi welis i un felan yn pasio heibio aew ddoe, tybad mai bono .oedd hi: Wmffra: Twt lol, nid motor ddcudis i. rond moto. NN uddost ti be ydw i'n i tedd- wl. Toes gen i ddim gair Cymraeg am cdano fo; ond y peth hwnw fyddwn ni yn i ddewis fel gair neu symad i gadw ato .,fo dw i yn i feddwl. Sian Ifans: 0, mi rydw i'n gwelad, Twan. ]toni-ii iln tybio iod yna fotor mewudd yn imind i gymvud lie y trens yma. Wil Ffcwc: Arwuddair mae'n debyg rwut ti yn i feddwi. Mi welis i yr thvgl, do siwr. Harri: \'11 hIe 'roc-del hi. \\ïl;, \'1I' "Daily Mail" debig con i. Wil Ffowc: Nage wir, yn i bartnar o gwelis i hi, weldi. Wmffra: Howld on. Wil. yn y Britis Wicli roedd hi lllcdda. mab Silas Pari. Wil Ff owc Dyna be jown i yn i dueud. Yn tydi'r ddau yn harnars i-wan. Yr un stwff. -n union gei di ganddnn t. Nid y Bvitis Wicli ydi o estalwm, ond y idi Britis. Y Sgwl: Hwyraeh mai "The British ¡ "r eakling" fyddai yr onw lllw-af priodol arno. Wil Ffowc. Mae ei stwff yn bur wan, a elioelia i ddim nad oes yna I spinal disease wedi ei oddiwes. 0 )eiaf, nid oes lawer o asgwrn cefn yn y golwg. Sian Ifans: Mae'r hogan acw yu deud ;pad ydi marchoga ddim yn rhyw dda :wn i dt'Iyn, ac os na fydd ganddo shilff ucha go d4: asgwrn y cefn svn diodda, ac e alff y 4yn yn llipa, WiI .FfOWç: That's the ticket, Sian. Rwut ti yn dy le. Pan weli di fi n fftynd yn rhywbeth lieblaw Wil Ffov.'c plgiip, "-f)od bye i Senadd y Pentra Nv c Vr fttwff rom,ii i yn eu hadfoeatio. Rliud ? pM'tnarx a newid stwff, achos rhaid ??' -mvid enw a safle ymheljach ymbeD ?? ??Vtd enw a sane vmheUach ymiac? ?!di. wed| yn, ??? ?y? Ffowc yn sarc??c I Y Sgwl: -ni(i ?.?? Q?? gadewch ] mi iawn hcno. ? ? '?-no. Hfth oedd y gael mund at Weekly. motto yn y '"Brit y gair dw' ul'in t'J'}t?ho gall' d\\fnlI¡. Dafydd Sut mae ^^kly ? yna Weakly ynta > en d pnui V S I 'kl Y)rp'; olin IJI¡,li Y Sgwl: Meekly sy'n (eUi y sy'n briodol twn i ddim.. <ldar- tt ""I F' .1 f)lI A.j .{ l.ll'- motto, Wil Ffowc; nid wvf yn lien fv hunan er pan y mae v Jingo. 1 W'I Ff "I> 1  J1' "c.d vn I Ffowc: "Boed gennycn U\ Nuw," dyna oedd y iii.70. Y Sgwl: Mac'r motto yn dda t?hrt? end pa. Dduw a sut Dduw yr ydym i ro. ein Ifydd ynddo, dyna sy'n bwysig. Wil Ffcwc: Rydych yn teimlo'n hollol 'run fath a. mina. Dyna •a' wrth ddarllan y penawd. Byda 111 vcli eael digon o'r hen rigmarole vim H.\dd yn Nuw." Yn tydir Kaisar grev.ir.n >u Ond betli yw rhoi ei "Ffydd yn K nw." Ond beth yw Duw gan y Jvaiser a chan Syr Robertson Nicol Yr un Duw yn union wela i gan y ddau: sef Duw Rhyfel. Ond sut y gall dau elyn anghymodlawn roi eu ffydd yn yr un Duw, a sut y gall yr un Duw fod yn nerth ac amddiffvnfa i'r ddau elyn. Mae isio troi y moto a'i newid yn snvr i chi. Wmffra: Shit basa ti yn i newid, W n Ffowc? Wil Ffowc: 0, mi ddeuda i yn union, weldi. Fel v iiiae o rwan y cai- sii o flacii y ceffy], ac y mae'r siwrne yn mund o •chwith.Nid "Ffydd yn Nuw" sydd isio ,ond cael "Duw i'n Ffydd." Y Sgwl: Pa wahaniaeth y mae liwnyna yn i neud, Wil Ffowc? Sian Ifans: Toes yna ddim gwahaniath, fasa waeth i ni y naill mwu na'r llall. I Wil Ffowc: Nfic yna wahaniath mawr iawn, fas\vn i'n tybiad. Y peth cynta su isio ydi bod yn reit gida golwg ar Dduw. Mae isio i ddyn gael ryw sian a ffurf a Hun ar i Dduw. Wei, rwan, y peth ydw i yn i ddeud ydi y dylia. ni gael gafael ar syniad priodol ar be ydi Duw-y Duw byw, Tad Iesu Grist a Thad pawb oil. ] nabod O'n gynta trwu y datguddiad geir yn y Mab, sef yr unig ddatguddiad per- ffaith ohono Fo. Dyna'r job fawr gynta "Get right with God through Christ," ac vna daw Y DUW i'n ffydd. Ac mi lydw i'n siwr mai nid Duw Syr Robertson Nicol na'r Kaisar fydda'r Duw hwnw; ac nid ffydd y ddau hyny fyddai y ffydd hono ,chwaith., Y Sgwl: Dear me. yr ydech yn biarad yn bendant iawn, Wil Flowc Betli sydd gennvch dros grbdu nad yw 1) IPI y Kaiser a Robertson Nicol yn Dduw ddatguddir dnn"1' Crist? Wil Ffcwc: Toes dim byd amlycach i mi Tydi-arfar v moto "Have faith in i God," ac ar yr un pryd yn ymddibynu ar G od, i(- ii? N-i- iiii N?ii i ;irfau, yn ddim byd ond gwegi. nJe maf"r tfydd ,\11 dwad i mown nan mae llu a Y dibynwn arnynt. "Kid trwy hi ac nid trwy nei'tii, ond trwy fv Yspryd," vdyw ei Air Kf. Toes yna ddim sens mewn gwaeddi "Hoed gennvch ffydd yn Nuw," a tliroi allan j recriwtio dynion, arfau, a chyfoeth. Pan ddeuir a'r pet-ha hyn i mewn toes Ylla ddim IIp i flydd o gwbwl i weithio. Weithith Duw ddirn hefo arfa dinistr, yn si wr i < iii. Wmffra: 31 ae () wcdi bod yn gneud erstalwm, yn ol y Boibl. a pham na fedar 0 neud eto. Sian Ifans: Go dda, Wmffra, dyna rhen Wil a'i t'agla i fyny oCl-r rliwadd. Wi, Ffcwc: Dyna chi wedi dwad a "ease in point" rwan, yn siwr I clii Tydi lianas yr Hen Dcstament yn ddim ond hanas pobol yn rhoi eu hydar ar Dduw yn yr un gleuni a'r Kaiser a Robertson Nicol. Roedda nhw yn meddivl fod y Duw iawn ganddun nhw, ac yn pri(Kloli popeth welsa nhw, popeth glywsa nhw, a phopdh wna nhw i'r Duw hwnw. 3 la o'r lianas yn g.vwir fel y mae o i lawr yn y Beibl ond rhaid i chi gofio Illai hanas dynion yn tieio gneud a siarad Duw ydi o. Mae o'n reit genuine, o ydi. Ond t'di Y DUW ddim yn cael chwara teg yn yr Hen Destament. Chafodd y byd (Idiiii gletini iawn arno Fo oii(I yn Iesu Grist; ac y mae'r gola hwnw yn ddat- guddiad su'n deud yn bendant mai rhedag at- ol y cysgod yr oedd y proffwydi a'r patriarehiaid, ac mai eu lleisiau eu hun- ain, ac nid llais Duw. a glywyd gan- ddynt. Os ydi'r C'risi yn ddatguddiad llawn o gaioti ac ewyllys Dinv, ac yn I mynegi ei fwriada tragwyddoi, rhaid fod eI fii -i-iali ti-,i(,- -(Idol, i-iiiId fo(i I' amhC'l'fl'aj'th, neu yute nad yw Crist yn ddatguddiad ohono Fo. Ma?'r ddau yn wahanol, pwu su'n iawn? Wmffra: I be y mae'r Hen Destament I yn dda, yntaP 31 i fvddan well i losgi fo yn ulw, yn He ein bod yn cael ein hudo ar gyfeiliorn ganddo. Wil Ffowc: Choelis i fawr, y mae'r Hen Destament yn llyfr rhagorol. Fn dim banas erioed cywirach. a mwy diddorol, a Ilh -wnach o symbvliada. hanas yn iawn a? c?d ei ddaI i'r gohnmi fe welir iawii j.??a?o'olo c^an anfanteision y eerdd- i. H 'tf'n boho1, 011(1 be o(ld :vr mae dvfog ittid Ic'Su Grist yn dda os mai dihn eamra t<niIu'r eYRgodioll a fynwn r Pa bryil yc^vn ni Y Duw i'n Ffydd? Y Sgwl.. IZW v-Ii ddiol(.Ilgll. ]all-I) I cliii-ll, Wil Ffowc, am y i'fl olelln --Nfae'ii sier fod gennvch well motto Jtia'r "British Week- ly,"1 a gwell Dnw nag hefyd. Yr ydych vn rhoi ei le priodol i'r Crist, Awdur Bywyd, sail pob ffydd, a'r iraig wir ddat- guddiad o Dduw, a'r datguddiad perffaith hono. Pe gwelai v Kaiser a Syr Ro- bertson icol y Crist yn ei oleuni priodol fp gawsai well Duw i facliu ei ffydd yn- ddo yn sier. Rwvf O J' un fani a chwi yn union, ac y ma'n hen bryd i ni beidio I-lioi sail ciii hywyd ar lyfrau, ie hyd yn nod y Beibl, ond ar Berson. a cheir yn Iesu Grist Berson teilwng a chyfaddas at hvnny "Duw i'n Ffydd" yw'r motto goreu vn sicr. j Wmffra: Bobol annvil 1, twn i ar y dden- ar be sn geno chi heno, na wn wir. 3 rydw i Wedi drysu'n lan. Dowch i ni gael terfyn ami yn y fan yna, da ohio Dacw'r drws yn gorad, a Sian wedi mund. Nos da well, hogia

Advertising

DynO MERCHER.

DYDD IAU.

I OYDD -GWENER.

I DYDD SADWRN.

| DYDD LLUN. i

I TWYLLOR LLYTHYRDY.

I TAL GWAHANIAD.

Advertising