Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

44 Y DINESYDD CYMREIG ydyw yr ORGAN SWYDDOGOL I UNDEB CHWARELWYR GOGLEDD CYMRU CYNYRCHWYD GYDA LLAFUR UNfcEBOL. GYFLE ARBEHHIG MAE R. P. LLOYD, WEDI AGOR BUSNES NEWYDD YN 4, Palace St. Caernarfon, MEWN GWERTHU A CHYFNEWID DODREFN HEN A NEWYDD, GWELY- AU, CLOCIAU, PAPURAU TAI, A FANCY DECORATIONS, &c. Gallwn gyflenwi DODREFN TAI, a chan- iatau 1s 6c yn y Bunt am Arian Parod. Prisiau Neilltuol o Resymol. OYMA GYFLE ARBENNIG. fk. "WAVCURL" promote. Curly Hair. Haveyoueverthought howmuch a head of Curly Hair would improve your "0# appearance ? Wavcurl" Imparts beautiful T permanent curls. One packet sufficient, iJMj however listless your hair is. One testi- ^8 menial says: "My hair soon bccamcamass tjLtk) oj wavy cllrls, Foreither Ladies or Gentla- A men or Children. This is what you have been looking for years. Guaranteed harmless. Price 2/9 per packet, post free. For a short time, howevsr, we are selling our special offer to all enclosing this advert. Send 1/6 for a 2/9 packet. (Two for 2/9.) The NEW WAVCURL Co., 65, Fulwood Hous., High Holborn, London, W.C. SIOPYDQRAICCOCH EASTGATE STREET. CARNARVON YWR LLE GOREU AM BOB MATH 0 ESGIDIAU Am brisiau isaf yn bosibl. CYFLAWNDER 0 DDEWIS. ^IGAER LEWIS, & CO EISTEDDFOD FLYNYDDOL SALEM, CAERNARFON. 1 NOS IAU, CHWEFROR laf, 1917. I CIYSTADLJèC AETHAC PWYSIG a I dyddorol mewn Cerddoriaeth, Ad- roddiadau, ac Amrywiaetliol. Gwobr- wyon Sylwc-ddol yn yr oil. Anfoner am Destynau at yr Ysgrif- enyddion: E. M DAVIES, Palace Street. Mrs OWEN HUMPHREYS, Palace Chambers. rilO MOTHERS.—Nits are a curse. Try T "Schoiars' Ointment." In tins 6d and Is post free. Agents wanted.— I Douglas, 6, Barlow St., Aoomb, York. T EFT-OFF CLOTHING. Wanted U Ladies, Gents, and Children's, Beet prices given Send parcels. Mrs Hart, 83, Lower Hillgate, Stockport. ^EVEN BEAUTIFUL 1914 PULLETS,  s 18a carriage paid. ApprovaL-Ro- bert Bennett, Butts, Frome. T ARGE PARCEL Baby Longclothes and L requisites cheap; good.—20, Salis- bury Avenue, Southend. T^ILL THAT FLY!—It is the great?t K breeder of disewe known to science. I Professor Payne's "Panzene" kills flies, motha and all other insects. It is a pre- paration of Pancy petals dried and drugged, and is a safeguard against all infectious diseases. Beautifully scented to carry or person. Large sample packet 2d.-Prof. Payne, 2, Melville Street, Ryde, I.O.W. T?ABB!T NETTING.-Long Field Nets, R Line?, complete, in green, tan, or natural colour, also Special Netting Twines, super flax. Samples and list free from E. Parnall and Co., Netting Works, Bedminster, Bristol. "n8 Duabartb o FORWYNION yn 3 Kisisa. Lleoedd da yn agored yn it i-in ilyfrail, Cooks, Cook- Boueamaids Hotel, Preifat a -v Generals, Waitresses, &0, ;fv. er,!v;p Rav X L S»rranfcf Hwietry, Carlton Buildinaa. Colwyn LJ, ^TAMMERERS.—"Can Stammer b3 Cured by Correspondence?" Inter- ring booklet and expert advice free.— Wareing Netherville, Whalley, near Ackburn. •~>A LOYELY CROCHET PATTERNS, li..i Id portage. Shepherd, 18, Addison Read, Preston. ,4 STR0L0GY. Life events, changes, A. fortunate days, business success, ruatrimony; two years' future added; send ,t:, i",te, la P.O. Prof. Gould, Ifha 1\11) an-. s v t sANTOL' PRE PmHA » .uii till Urinary eiiv-.a&ii remedy, with and useful booklet. Boxes JU 4s Gd post free.—HULME'S, I '.Hinsi, Nottingham. Established 1892. AR WERTH. I AMERICAN ORGAN (Crane), 12 .1. Stops. Mewn cyflwr rhagorol.—Ym- ofyner, trwv lythyr, ag "Organ," Swydd- "Dinesydd," Caernarfon. | YN EISIAU. YN EISIAU. YN EISIAU.—I'd i ofalu am ADEIL- 1 ADAU a "WALKS" Ysgol Ganol- j raddol Penygroes. Manylion o'r gwaith gan y Clerc. Ceisiadau i fod mewn llaw eyn neu ar y 24a]n o Ionawr. Edward Jones, Clerc, 6, Station Road, Peuygroes, Ionawr 13, 1917. T> LACKSMITHS AND STRIKERS Bl?'anted I*iiiiiie<-Iiatelv. Good wages for suitable men.—Apply, D. J. Williams, Porth-yr-Aur Iron Works, Carnarvon. GUILD HALL, CAERNARFON. DARLUHiAU BYW ¡ DAVIES PR IF DDARLUNIAU YR WYTHNOS: LIGHTS OF LONDON. "PEG 0' THE RING. 11 ON THE WAY TO GORIZA. Mynediad i mewn, Is 2c; 7o; a 4o. ? '?**  AT EIN GOHEBWYR. Oherwydd cyfnewidiadau yn amser y trens a'r cyfyngu yn eu nifer y mae'n rliaid gu yn eii iii i bob gohebiaeth fod mewn Haw erbyn bore Llun. Cofier livn, «s na \meir ni ellir sicrhau lie.

TREFNU'R TY. !

i CAERNARFON.

Advertising