Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

-.-BETHESDA.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BETHESDA. Apwyntiad. -Nos U0I, {.vrj]Iil]irtTfi cyfarfod o-'r Cyngor Limsig. pryd vr eth- clwyd Mr Roger Evans, cyfreichiwr, yn glere fel olynydd i Z\Jr 1). C. Davie*. Pricdas wyth- nos ddiweddat', ynghape! yr Annibvnwvr. Abergele, unwyd tnvy brioda> y Lancc- Corporal E. R Ffoulkes-Wiliiams, j; j.; (pe-liel.tr diwiti ). mab hymn .Mr ,•> Mrs .i I'. Uliams, ( ax ion liousc, fSotin -:h, gyda Miss Cuvnnie Sali-dturv merch ieiiengni' Mr a Mis David Tyn y Mynydd, MoeliYr, Aberg.-le. Y: gweinyddu ar y briodasierch yr oedd < chwtorydd Misses Maggie "a Elinor Jones, I fie all y priodfab gwasanaethai Mr Edward Salisbury.Jones. HhyJ. Gweinyddwy'd '> .seremoni gan y ParI 11 Edward Junes, cap-. Ian y Royal elsh Fusiliers ym Mharc Kinmel. Cahvyc] y borebryd priodasol yr anedd v briodasfc-reh. Y„ ddiweddarac' ar y <lydd gadawodd Mr a Mrs Wilh'am: am (-it brioda.so! a ehasglodd tyrfa fawr o'u hewyllyswvr da i'w hanien -ii- (-;i hynt gyda dymuniad- au da iddynt yn c u bywyd newvdd. Yi oedd vr arhegion yn Uiosog.

.. -. -.CAERGYBL I

-.---CWMYGLO. ; U

DYFFRYN NANTLLE.

'e)^OEUDRAETH. -1

I -... LLANBERIS. ",. I

----"?' I NODION 0 FFESTINIOG.…

--PONTRHYTHALLT I

PORTHMADOG. I

PWLLHELI.

ARHOSTRYFAN A'R CYLCH. A I…

DR CAMPBELL -MORGAN. I

TYS fEll Y PARCH G. CEIDIOG…

ILLAFUR AR OL Y RHYFEL.

RHYFELOEDD YN DWYN ILLWYDDIANT.…

RHEOLAU BWYD NEWYDDION.