Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

- h.■-DAN Y GROES

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

h. ■ DAN Y GROES I-RY. NTION TEULU ADWY'R CLAWDD. PENNOD I,XXXIII. Cyfarfod Elizabeth. Yn Adwy'r Ciawdd a'i eh a Ion yn curro fel ped fa' i aderyn bach wedi ei ddychrynu, yr oedd Elizabeth. Yr oedd hi a Gilbert yn deall eu gilydd yn dda, or nad oedd yna fawr o ddim arddangosiad wedi cael ei wneud ar gyhoedd. JNi-cl oedd eix cariad at en gilydd ronyn yn llaj am hynny. Gwyddom fod rhai merched, a dynion o ran hynny, yn rhoddi mwy o bwys ar a ddangosir. yn enwedig pan yn caiu. Pan yn mynd i gyfarfod a'i chariad wedi bod oddiwrthi am yspaid o amser, yr hyn fydd yn pwyso ar ei meddwl hi fydd a rydd efe gusan iddi hi yngwydd pawb ar yr orsaf tybed. Os gwna dyna wir gar- iad; ond os na wna dyna amheuaeth a chilwg, ie, a siomedigaeth. Mae pethau bach yn bethau mawr ym niyd cariad. A rhai felly'n union ydoedd Dorothy a Sadi; ond nid oedd dim o'r show yma yn per- thyn i Elizabeth na Gilbert, ae eto yr oeddynt. bured ac hapused yn eu cam i'r un cwpl fu'n troedio'r ddaear erioed. Pan ieth Gilbert i fewn a gweled Eliza- beth rhoddodd ei galon dro, ond wyddai neb ond efe. Hylo, Elizabeth, meddai, sut yr ydyeh erstalwm ? Rydw i'n dda iawn. thanciw, sut yr ydycli chwi, atebai hithan, gan svllu'n Bynn ar ei wynebpryd. Ni chafwyd cymaint ag ysgwyd llaw, heb son am gusan, yr hyn barodd syndod iiiam, r i Dorothy, yr hon sibrvdodd yn ddistaw yoghlust Sadi: Wel, dyma garu digri, onite. Tybed fod yna rhyvvbeth rhwng y ddau dend- ivch ? Mae'n bur aniheus gennyf, anwylyd, ebe Sadi. Nid fe] yna y basa ui yn gneud, ai e? Wei nage wir. ebai Dorothy. A phe basa chi'n gneuud felna hefo mi, fe gaw- sech fynd i'ch crogi, ac f8 chwiliwn am rywun a mwy o fynd yno fo. Faswn i'n meddwl yn wir, ebai Sadi. Ond rhyngthun nhw a'u potes am hyny; be, ydi'r ods i ni, vnte ? Ar hyn daeth Gilbert at Sadi a Dorothy. Wel Doli, sut rwyt ti'n leicio'r bywyd ) newydd ? Siort ora Gilbert, ebai Dorothy. Fuo hi rioed yn ddim braliach arna. i, ac y mae'n hen bryd i ti ae Elizabeth hwylio ati hi. Chwareu teg i mi gael fy nhraed danat yn gyntaf, ebai Gilbert. Tydw i ddim yn ddYll rhydd fel Sadi. Rwyfc ti'n rhy stiff o beth cynddeiriog, ebai Dorothy. Pam na fasa ti yn dangos digori o game i roi cusan i Elizabeth, lieu ysgwyd Haw hefo hi pan ddois di i mewn. Petawn i yn Elizabeth faswn i byth yn sbio arna ti Pawb i ffrdd ydi hi, Dorothy, ebai Gilbert. Ryda ni yn deall ein gilydd yn iawn. Toes yna ddim mewn cusan ac ysgwyd llaw, Doli bach. Oes, 0 oes, ebai Sadi, mac yna bcth wmbrath ynddynt, to wn i hyny trwy brofiad. Nid bob amser, ebai Gilbert. Mae nhw'n bethan rhy rad ac hawdd i gneud i fod yn bethan' o wei-t-li Yn tydi pawb yn cusanu eu gilydd rwan, pob stgrwb. Mi roedd Judas yn expert yn y busnaa hwn. ac fe wnath Jacob ftisnas da hefo ysgydwad llaw. Mae adag a lie, ie a phwrpas i bol) cusan ac y.sgydwad llaw genuine. Nid fy ngwefuus a'm llaw, ond fy nghalon bia Elizabeth, ac y iiiao hi a minuau yn dealt ein gilydd yn go lew erbyn hyn. Fasa, calon oer lelna yn da i ddim gCll j, ebai Dorothy, Mae arna i isio i bobo] gael gwelad fod gen i ddyn nad oes arno fo ddim cwilidd fy arddal i ymhob man, dviia i ti Gilbci-t. rn fel Sadi yma. Nid oes arnaf gywilydd arddal Eliza- beth, ebai Gilbtrt, yn unman ond nid wyt yn credu mai cusan ac ysgwyd Haw dangos cariad, Mae nhw yn bethau rhy simpyl, ac yn bethau rhy hawdd, ac yn bethau rhy cheap. Tawn ni ddim i ddadIat ai" hyn, ebai Sadi. Dadla am be, ebai Elizabeth, yr hon oedd wedi dod atynt erbyn hyn. Rhyw bwynt bach godwyd rhwng Doro- thy a Gilbert, ebai Sadi. Ond beth oedd liwnw, gofynai Eliza- beth. Gyrrodd y cwestiwn hwynt. i ddistaw- nvydd, a. phawb yn edrych i lygaid eu gilydd. Wei wel, ebai Gilbert, dyma ddewrion. Pie mae eich gwroldeb ? Fy ngalw i gyf- yii am beidi(f ?eb cusanu ac ysgwyd Haw !rif ain I)ei?lig eieb clisan-u a(- ys,,Yw, gyda chwi ddarfu Dorothy, ac fe ddwed- ais ein bod yn deall ein gilydd yn iawn. Mae fy nghalon ao nid fy ngwefus yr oeddych wedi ei gael. Dyna'r ddadl yn syml. Dyn a'u helpio, ebai Elizabeth. Roedd yna rywbeth gwell na'r un gusan nac ysgydwad llaw yn eich llygaid ac yn eicli llais. Tydi cusan ac ysgwyd llaw yn ddim ond cyfryngau i bobl wan weled pethau uwch, fel ag y mae croes a chan- wyll y Pabyddion a'r Ucliel Eglwyswyr. Pobl wan sy'n gofyn cusan, ac y mae yna fwy o berygl mewn cusan i rai felly nac o ddim da all ddod ohoni, Ryda clii o'cli dau yn odiach na neb y gwn i am danynt, ebai Dorothy. Dw i'n meddwl mai mistec fasach priodi chi; hen lane a hen fercli ddylia chi fod. Toes yna ddim deunydd gwr a gwraig yno chi. Paid a chymud dy siomi, Doli bach, ebai Gilbert. Tydi dy fwynhad di ddim o'r un ansawdd ag un Elizabeth, weldi; ac o ganlyniad tydi 0 ddim yn dwad o'r un ffynonell, Faswn i'n meddwl yn wir, ebai Dorothy, a laswn i ddim yn leicio bod run fath a hi chwaitb. Na fina chwaith ebai Sadi. Tydi o ddim yn naturiol rywsut. Dyna lIe ryda chi'n gneud y mistec mawr, ebai Gilbert. Mae'r peth ryda chi yn ei roi yn naturiol yn hollol naturiol i'r anifail, ond digon prin y niag o feli. i ddyn. Dyna chi'n son am ryw fwyn- had svdd i'w gael o gusan, ac arddangos- iadau o'r fath y peris ydi byw ar beth felly, ac feall Doli a Sadi gael hwmv wi th gusanu pawb. Peth arall y mae byw ar fwynhad mor isel yn gosod y personau mewn perygl, a thrwy hyny fynd yn an- ffyddlon i'r naill a'r llall. Fe adwaen i wr svdd mewn safle bwysig a cliyfrifol iawn, mae o'n ffond o'i wraig a'i blant, ac yn arfer eu cusanu a'u cofleidio ymhob man ond fedar o yn i fyw adael llonudd i ferdwd eraill pan gaiff o gyfle, ie hyd yn nod morwynion. Tydi hwnyna ddim yn genuine, meddai ) Dorothy. Tydi o ddim yn ddyn chwaith, ebai Sadi. Fe ddylai gvwilyddio oherwydd ei ddvnoliaetli tal. Rwy'n hollol o'r un farn a chi, ebai Gilbert; ond sofiweh mai un o'ch tylwyth chi ydi o, ac nid ein brid ni, Dyn sy wedi rhoi lie i'r allanol a'r nwydau isel, ac wedi tapu y petha gora. Dyna ydi o. Ydi o'n byw lwfo'i wraig a'i blant, gofynai Sadi. Ydi siwr, atobai Gilbert. A ydyw ei wraig yn gwybod am ei dricia budr! gofynai Dorothy Choelis i fawr, ebai Gilbert. Y mae o'n gallu gneud ei hunan mor onest i hollo I a phe byddai yn sant. Wel dyna gnaf aniwiol ebai Sadi. Fe ddylai dyn o'r natur ynlt gael ei grogi ddwywaith dvosodd. Y waith gyntaf am dwyllo ei wraig, a'r aii dro am ddifctho meicltej eraiil Dyua fo, ebai Gilbert. Yr ydyeh yn cydnabod mai dyn drwg ydi o; ac eto with ddiiyn eich haiierion diniwaid chwi yr a<>th i'r aiacl a'r peehod ofnadwy hwn, i iedi u baeddu ei swydd, ei gymetiad, ei wraig a'i blant, a gwragedd a plilant pobl eraiil. Tybad deudweh, ebai Sadi, Mae'n anodd coelio peth felna. Toes dim am heuaeth yn ei gylch. Kwy'n gwybod yn dda am galon ysbryd gore y dyn yna. ebai Gilbert Gwn ei lod yn y gwraidd yn dda a chywir ond fod yn ei wythienall waed drwg. Toes ond eisiau gwrando ar ei weddiau a'J bregethau na welwch chi y dvn ar i ora. Bobol an.vyl, ydi o'n brygetliwr, Gil- bert. gofynai Sadi. Ydi, ac yn weinidog hefyd, fel v mae gv.'actha'r modd. ebai Gilbert. Ond dyna rwy'n ei ddweyd. yr wyf yn gwybofi fod y dyn yn wreiddiol dda, ond i fod 0 wed; arfer gormod a'r hen ffasiwn ffol y cusanu a'r mowldio a rhyw waed drwg yn ei wvthiena nes colli hyd yn nod y balance I' gyda'i ddynoliaeth Mae o'n meddwl na [ wyr neb am dano ef: ond, druan ohono. C — dyna ydi siarad ei frodyr yn y weinidog- aeth i gyd. a dyna ydi syniad yr lioll enwad am dano. "Mae'n biti, n,.ddai pawb, "oblegid y mae'n bregeth vr pohl- ogaidd a galluog." Dyna ydi gwendid pobl y cusanu yma yn siwr i chi. Fyddvvn ni ddim felna, ebai Dorothy rydan ni yn bur i'n gilydd. Bcithio wir, ebai Elizabeth, amser a ddengys. )li neith ddangos i ni hefyd, ebai Sadi. raid j npb ofni hyny Coiiwell Petr o'ch dau da chi, ebai Gilbert. l"n diwmod *'Pe gorfyddai mi farw," ond geneth o forwyn a'i stym- bliodd. Yr ydych yn cliware gvda'r tan, ac nid oes ond llosgi i'w gael wrth wneud hyny. Yr wyf yn dweyd gyda difrifweh, os nad oes yna rywbeth mwy sylweddol na theimladau melus yn gvvneud i fyny garu, nid vw ond tan peryglus i ddyn i fynd j chwareu as: ef, a goreu po gyntaf i ddyn- ion a merched ddod i sylweddoli hyn os ydym am wneud y bywyd teuluaidd a chymdeithasol yn un pur a sylweddol. Dyna ddigon ar y mater, ebai Elizabeth, dowch yn awr er mwyn i lli gad tamaid o fwyd Mae eich mam yn galw Dorothy. Ac at y bwi del yr aethpwyd gyda'u gilydd. (I'w barhau.)

Advertising

EIN BEIRDD. I

I MR ASQUITH. !

AR GRWYDR.

OES -FAITH.

MEDDYGINIAETH NATUR.. - -...…

GOFAL AM EIN MILWYR j

UNDEBWYR A GWLEI()YDD II…

I CYMERADWYO CAPLAN I CYMREIG,I

GWRTHDARAWIAi) AR Y MOR. !

Advertising