Cuddio Rhestr Erthyglau

28 erthygl ar y dudalen hon

LLANDVVROG.

GROESLON.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

GROESLON. Marw. —Bore Gwener, bu farw )11 Robert Griffiths, One Sarn, yn 73 mlwydd. Cleddir am 2 o'r gloch dydd lau Y Cnydau.—Nos lau. yn Ysgol Pen- fforddelen, eafwyd cyfatlud cyhoeddua, pryd yr anerchwyd gan Mr 1C. R. Davias ar ein sefyllfa fel gwlad, ac yn ern hannog i godi cymaint ae a allwn, ac felly ymlaen. Dirwest.—Nos \Yener. dan lywyddiaeth Mrs Waltera, cafwyd cyfarfod dirwestol, ac anerchid yn Avresog gan Plenydd, a chafwvd gwasanaeth y plant, trwy ganu, ac adroddiad gan Mr R. J. Thomas, P.O., Groeslon, a gair gan y Parch Avion Jones. Adref.tae Mt- D. J. Williams, Pen- caerweun, wedi uod adei am tiro o Ei'rainc, b,;d yiio am yspaid a dianai'Mae 11 edrycli yn iach a Band ci H po.— > o. Luii, yn Brynrlsos. dan lywyddiaeth Mr K, Jones, -Bryn Afon, eynhainvyd cyfavfod o'r Band oi Hope Ton gan y plant. Ymysg am- ryw gystadleuaetluiu cafwyd prif gyslad- j leuaeth parti o wyth ar '-Ddiod al'an o dailon C"ymanfa Plant. Tri ddaetii ymlaen, parti Mrs V% illiiiiiis, l>ryn Ll>"lJ. yn fuddagol Am y ddall bennilI goreu i'r Xadolig: >"e!l Owen i'r plant gan "R. T™, Rrvn Afon, a chan gan Mas Kate E. Wiliianis. Bryn Elen. lieirniaid: Lien. Parch Ai i'on Jones Jones. Cyfav- ■ fod hwyliog. ■ Wedi ei giwyfc#—Mae yPreifat Ellis I Williams, Ratitbone Terrace, aelod o'r j K.O.Y.L.T., wdi c; glwyïo U' faes Y rliyfel yn Efi-ainc Ar hyn o bryd erys yn y Royal Salford Hospital, Manceinion. Yr ydyrn o galon yn dymuno adferiad buan i'r cyfaill ieuanc. a ebydymdeimlwn a'i fam yn ei liaml brofedigaethav.. Pcnillicn Atgof.—Er cof ani y Preifats I R. E. Roberts. Bmnallt. a W. IT. Hughes, | LlauifFynncn, y ddau o'r Groeslon. Yn hodio tir atgof mewn alaetli A wen a'i chanig n brudd Ei bysedd ar daunau lltxldf iiiraetli dagran yn treiglo ei grudd. iiinvng i»eddau cyf-aliion mae'i t-hr»vydi' Orweddaut nn wn dicitlir dir Syrthiasant yn ddowr yn y i'nvydr. Dan faner wen HhydJid a r Xae wylwch, galonnau llawn hiraeth, Yn ngwlad y Gwynfydau mae'cli plant Os hagi' yv,- gwyneb marwolaeth, Ei breichiau sydd e.smwv^h i'r sant. Yn dawel y mib.vyr noswyliant Ym mreichiau eu Havglwydd heb boen, Yn swn y "Hevilb^" eyfodant I selyll yn rhengoedd yr 0,).

i TREFOR.I

i TYDWEJLIOG. I

CAbUGYBLI

-DOLWYDDELEN.--I

DINORWIG. !

-I NODION 0 FFESTINIOG. !

I PWLLHELI.

I PENRHYNDEUDRAETH. ;

PORTHMADOG.I -....-,.T"I

PONTRHYTHALLT.

' TE1TL NEWYDD.

PRIS CLUDIAD Y TRENS. I

DIGWYDDIADAU TRIST.

MARW YN 101 MLWYDD OED. !

nETH DDYLAI MATSUS-GOSTIO.

MUDANDOD HUNAN-OSOD-EDIG.

CYNHADLEDD SOSIALAIDD I ITALI.

UHANNU CYFLOGAU. !

MILIWN ALLAN 0 BELENAU. !

PENBLWYDD Y KAISER.

ADEILADU LLONGAU. I

ANRHEGU MR HENDERSON, I -A.S.…

DIRWYO ATHRAW. I

DIM GYVIRODYDD Y SADWRN. I

MERCHEI) A PHEIRiANWAITH.…

Advertising