Cuddio Rhestr Erthyglau

28 erthygl ar y dudalen hon

LLANDVVROG.

GROESLON.

i TREFOR.I

i TYDWEJLIOG. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

i TYDWEJLIOG. I Priodasau.Boi.e, Linn diweddaf, yng Nglan Conwy, priodwyd Air Harry Dale, Colwyu Hay, gyda Aliss Hannah Griffith, Tai Newyddion. o'r lie hwn. Bu hi yn athrawes yn yr ysgol yma am Uwer flvnyddoedd. a theimlir chwithdod ar ei hoi Yr oedd yn 11 a wen gennym oil weled Lance Corporal Daniel Hughes, Penygraig, gartref o Ffrainc, wedi boti yno am amser maith. Edrycha yn rhagorol. Bore dydd lau. yng nghapei yr Annibynwyr, Nefyn, priodwyd of gyda merc-h ieuanc oddiyno. Eiddunwn bob lhvvdd i'r ddau deulu_ Cynildeb Rhyfe! No? JAm; cynhaliwvd cyfarfod yn fer-tri Tydweiliog- (M.C.), dan lywyddiaeth Air Daniel Jones, Brynodol, liN i,m,N dio'j- mudiad uchod Siaradwyd yn ddeheuig a llithrig fel ailloi, gan Mr Evan l. Dav ies. Pasiwyd i sefydlu Cymdeithas Gynilo yn yr ardal, a ehodwvd pwvllgor cryf j'w chario ymlaen.

CAbUGYBLI

-DOLWYDDELEN.--I

DINORWIG. !

-I NODION 0 FFESTINIOG. !

I PWLLHELI.

I PENRHYNDEUDRAETH. ;

PORTHMADOG.I -....-,.T"I

PONTRHYTHALLT.

' TE1TL NEWYDD.

PRIS CLUDIAD Y TRENS. I

DIGWYDDIADAU TRIST.

MARW YN 101 MLWYDD OED. !

nETH DDYLAI MATSUS-GOSTIO.

MUDANDOD HUNAN-OSOD-EDIG.

CYNHADLEDD SOSIALAIDD I ITALI.

UHANNU CYFLOGAU. !

MILIWN ALLAN 0 BELENAU. !

PENBLWYDD Y KAISER.

ADEILADU LLONGAU. I

ANRHEGU MR HENDERSON, I -A.S.…

DIRWYO ATHRAW. I

DIM GYVIRODYDD Y SADWRN. I

MERCHEI) A PHEIRiANWAITH.…

Advertising