Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

-.-DAN Y GROESj

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DAN Y GROES j MELYNTIOH TEULU AOWY h CLAWOO. I PKXXOD LWXYiil. Cats. Gael Gilbert yn ci G!. V XiLl oecld yr Isgapten Dwrnfoddal yn fodloa gweled Gilbert yn mynd o gwmpas hob fed yn gwneud ei ran. a gwuucth bob st.umIaiii'?'??ciiY.'isgoIdia!?. Yr ocdd yr Is?ap?'?n Dwrnieddal yn fab )ri'i:?' C ."rnt'oddal. yr hwn oedd a'i hali pgniyKc-isib disodh -tabcz Datis a a deuln. Cyn i Jabez ddod yno, L riali a'r teulu oedd pob dim y cane! bach ond wedi cael Jabez yr oedd ( riah wedi mynd i'r cysgod a pliawb yn tain toyrnged o barcli i Jabez. Planodd I'rian y cas neb >: id ynddo ei at .den hi Adwy 'r Clawdd yn ti bl.mt i gyd, ae yfodd yr Leapten i).vrnloddal, Kei ei fab hynaf. yn helacth <r vspryd mileinig j hwn Edry(!i. clnviiiai, a g>vnelai fyflcu.st.ra i roi ei lain i mown i ry ..n o'r U- tshi, a. iddo of Gi !:»:-t oedd y > --T.i .u»av>v. f cedd y ddaa cxldeata yv un -t. yn j cvdredea mc ,vn y rad.echion i gae! dd- aa yn yr eglwys. 1 °iro eyntat i r g\ .s tadleuaeth oedd payn dewis vsgrneii- nyd-d i'r Y'<gul Sul. a ehafod<] Gilbert y blaeri arno gyda imvv afrit' minvr, I< eii> y bn gnla ph;) ;:í,'ydcl Y eafwyd pkicll:1is arni, a. Gilbert yn iaethus. Creodd hyn deimiadau chverwacn cliynt yn nheulu Uriah Dwrnu !dal. ae yn enwedig yn yr Isgapten. (. •; >s!odd dde.1- creadiu' dmiwod Giibc vl. mynai Dafydd Jones. Y Gncw. mai etc yn y pen draw ord 1 yn gyfrifol am ei anion 1'j' carchav. •. ;l yi: crd d ed a'i draed yn rhydd yn fwy rag. a iodraj | yr Isgapt >n oi ddioddef, a mynodd ei g«n i i'r afael a'r awdnrdodau milwrol. ean- lyniad ydoedd iddr> gaol rhybudd oddiwrth y swvddog oc:id iucwji awdurdod j vm- Id l' 1 I' 1 d d angos vn ei swydd'a ar ryw ddyndiad ai-- bennig. Parodd hyn yn Ad-vy'r (dawdd, ae yr oedd Jabtz .i?tiod yn teiiii1o I' I )' vi? fod y ?c'yu yn ?ann gwoithia ei rwydwe mor ddirwystr. Oinaii y bvddai i'v. gynllwynion gi-i-io I- dydd, ae h.. ¡ V cawsid oi fab do i r cadwynau G\v\ dd- ai mai dal N I) byddai vn well ganddo tarw na mynd yn filwr Xid otdd end earehar ;1m dani, ae ynn deuaif dnvedd yn lnvy neu n lnvyr- < aeh.. Ond nid oedd teuhi Adwy'r Clawdd heb | on eyleilhon, ae nid c'yfeillion hob on dv- lamvad c.eddynt yelnvaith. Daetli yi helynt i glyw yr Ysr.aai arvvy Cecil, a bu'r dd;m.yda?a?-iynL:i.d mater, ae vji ( J. '¡ f-yni)..iniosnt i ?.-L!L;yii<'rbYuy<:yn- lhvyn. Gan Cecil yr ootid y pea o gorou o'r tii, a gwyddai snt i Meithio a thynnn'r 1 llinviuv.i yn y cylch milwrol. s (,, a tii. nid anodd oedd eael dod dros yr anhaw s- ter. Be su liaru'r crpadur, ebai']- Yswaiii. i Be ydi o'i- ods iddo fo os ydi Gilbert yn cael bod yn rhyddr Mae'n hrwdd iawn atrb h'.vnyna, jihad, cbai Cecil. Tydi o'i lidim Lyd ond gwenwyji i gyd. JIae Gilbej c vrodi mynd a'i le o yn y oapel, at yn i gurro ymliob ctholiad. a f( dar o ddim diodda peth ielna, v.'elwch obi. Dyna'r pain. la siwr, ebai Sadi. Isio i gaol o oddiaj- y iiiae o, liyny ydi os ineda r o. Da y dywedais, Sadi, ebai yr swain. Os medar u yntc. AY el. rwan, gadewch i ni ddwoyd na fedar o ddim la gadewch i ni nend y petli yn amhosibl iddo fo. Mi 1 fedrwn hefyd. dw i'n meddwl. oiid i ui em ti-I weithio beio'n gilydd. j l'ain na fedrwn ni weithio ynta, ebai yr Yswain. Os gen ti gynliun yn dy i'eddwl i fedi-u -,weltliio"at-iio, Oes debig iawn, ebai Cecil Mao arjia i isio i ehi neu fi fynd liefo Gilbert at v swvddog a phrynn oi ryddid iddo io, a, gneud vi- Isgapten Dwrnfeddal yn vhwym. j Wnt ti'n modchvl y medi w r.i nend hyny, :'i)fYJlai pi dad Ydw debig iawn, ebai CeciL Be bii yn rhwystr ar ein fl'ordd l-1 Does dim, ebai Cecil. Y madr peth yn hollol yn ein dwylo ni Hwan iili dani hi. Pwy gaiff fynd liefo Gilbert ? Fe awn o'n dau, ebai yr Yswain. Dyna fo ynta, ebai Cecil, bydd IiN,Illl.v,jl ii-ell bytli. Beth fwriadweh ei wneud ar ol myjid, gofynai Sadi. Wei. ebai Cecil, rhaicT prynn Gilbert ;• a rhydd rywsut, ac i ncud hynny ehaiff dim o arian fod ar y ffordd, ac mi fedar dylanwad iy nhad i nend o ar i union \na by da raid i ni gael yr Isgapten a'i draed vii Ill. Mae o wedi rhwymo ngeinia o blant ]iobol erill, a sut andros y mac o'n cael job iiioi- ic viitt o fc.vn oeJ milwi'a? Ond [)wy geweh ehi vn i Je. gofYllai Sadi. Tydi hwnyna yn job yn oyd, cbai Cecil Mi roiMi i Sadi yn ei le, ae fe gaiff (.vilbert actio yn lie Sadi am y tro. Dyna'r goatract, be yda chi yn i feddwl ohoni. (hawl. chai yr hen Yswain. Mi wela i y PCUI yn iav/n rwan, gweia wir. Mi nawn y peth dan ehwibami. Os lnedrweii nvy'n berffaith fodloll, cbai Sadi..Rhwbath i gael Gilbert yn rhvdd. 'Nlnl"Iiii) zij,jo, q (i.viia weithiwyd alian In fyd Aeth yr h:;iin. Cecil, a Gilbert i'r inatii penodedig, a ehawsont ymgom gyd- a'r swvddog ar y mater. Yr oedd hwnnw yn adnabod yr A swain yn dda, gwyddai am ei ddylair.vad a'i safle, a bit i'w holl awgrymiadau gael en llyncu til mel, a e-aeth y tri oddiyno gyda Gilbert a phapur yn ei logell yn ei ryddhau yn llwyr o'r fyrklin. Cl'OE'sawyd y tri ,11 AdwY'j' a llawenydd i'r teulu oil oedd y vydd da a gawnaat ganddynt. hire eanlynol deiljyniodd yr Isgapten I ''nf?ddai oi'eh.vmyn awyddogol yn ?.'yd pi fud j YljlHttD a c]¡;; t!,n\(l ?c;!]- -1 arbonnig yn ddioed, a ea.\ da r un p;st derbyniodd Sadi air vn dweyd o; iod i gyuieryd safie yr Isgapten yn ddioed. Os ffyrnigwvd Uriali Owi'nfeddal rrioed, d\ma r tro mwyai cynddeiriog yn ei n ;nes Pan glywodd 1 act Sadi i gymeryd lie oi fab. a'i fab i fynd i'r fyddin, a Gil- bert i fed yn rhydd ac i weithredu fel ay. e.t i'r A swain, aetn frl ei cynddeiriog, a. }.■ n> ga-l'ai buasaj yn e.i main yn uhv- gr, bibion. Aeth i wolod yr Yswain ynglvn a i malt r: ond buanytrov.-yd of allan i'r. drws. Xid oedd digon o ddyn yn yr Is<iaj.»ten T>;rT1 fer 1:h Ii dd;;i y brofedigaet]], aeth ei galon, A r oedd yn oer a didemilad pan yn gwtbio :,lint rmbl Najjj ih- Hrynt, a? yn en u\t!w yn cowards ac oil. Ond pan ddaeth yr awi- iddo d ddangos ci fetal, daeth y gwir geward i'r amlwg. Torodd ei galon yn sytli. fel pan ddaeth ei dad adivf ar ol bod yn edryeh am yr Ys- wain gwelodd ei fab yn farw yn oi ystafell a Ila^ ddryll yn Oi ymyl. Bu yr olvgfa yn orinod i'r hen Uriah, a .-hollodd ei gyd- bwysedd yn y fan Cymerodd yntau afael yn y llawddryll. a ])hlanodd of ar ei dnH.vn. a disgynodd i'r Ilawr yn ymyl oi tal) by tii i gocli mwv. Pan ddaeth y newydd yn hysbys crewyd r. iii'.) inawr, ac nid yn unman yn fwy na !J^!ls Migdol ae Adwy'r Clawdd. Yr aedd vii difrifol, mae'n wir, a pllawh yn tostui-io wrth eu cyflwr ond y: hydig iawn o wir gydymdeimlad oedd yn yr ardal, rywfodd neu gilydd yt- oeddynt v. edi pacliu cydymdeimlad ymaith dill, eu h.vmdih giadau ff'ol at blnllt pobl era ill. N 1, fraw- TIi(I n'i">\ dros y wlad yw'r gor<^n, yn .siwr i chi. y mac by v." dresti ac ynddi yn fn-y o werth ganwaith drosodd Y dynion a'r ire"cl:od :11 byw yn ac i'w gN,, ]at[ ydvw y diwedd." i'di, ])iti, ebai yr Yswain, ond yn ddios ddigoii dyina vers i ni gyd, onide. os na fe drwn baiehu a dIU; gwerth ar fywyd pobl era ill ni aliwn roi y pris dyladwy ar ein bywyd ein hunain. Druan ohonynt, ie. vr, y creadtiriaid tlawd, ( w barliau).

Advertising

HWNGARI A'R PLANT.

MARW REBELES.

STREIC GWEITHWYR GER MANI,

[No title]

M E DDYGINIAETH NATUR. c"…

Advertising

i DYDD MERCHER. I

I DYDO IAU. I I - I

I DYDD GWENER. I

DYDD SADWRN.

APWYNTIAD CYMREIG.

Advertising