Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

i Y LLYNGESYDD A'R SUB-IMARINES.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y LLYNGESYDD A'R SUB- MARINES. Anfonodd y Llynghesydd Syr Reginald Bacon y genadwri ganlynol i gyfarfod yn Greenwich:— "Peidiwch a phryderu yn ormodol ynghylch y submarines. Bydd i'r Llyng- es roddi i'r gelyn y pryder y safent mewn angen am dano. Bydd i wroldeb rhagorol tnorwyr ein llongau marsiandiol ddym- chwel ameangyfrif y Germaniaid at ddi- weùd y rhyfel yr un fath ag y gwnaeth cin "byddin fechan ddirmygedig" ar gych- wyn y rhyfel. Bama y Germaniaid pawb wrth eu sa fou eu hunain. Meddvliant eu bod am greu biaw yn ein gwlad ac hefyd ddychryn ein morwyr trwy y duU newydd hwn. Credaf na bydd i ni gael ein dvchryn, ein brawyehu, na'n llwgu."

IY WERIN A'R BRIF YSGOL.

LL YNNOG FAWR. I

EBENEZER A'R CYLCH.I

GROESLON. LLANDVVROG. I

|FELINHELI.

MANCEINION.-I

PORTHMADOG.I

RHIWLAS.

Advertising

' 0 GADAIR MODRYB SIAN. I

I j PENYDWASANAETH I FAER.

BARN AMERICANWR.I

I HELPU DRWY R POST.

|DEDFRYD I FARWOLAETH

I DYFFRYN NANTLLE.