Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

PWY FYDD PiA R WLAD ? I

I CRICCIETH.I

i EBENEZER A'R CYLCH.-I

BANGOR. - - -1

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BANGOR. -1 Dydd Banner. Ar gais Mrs Lloyd George, penderfynwyd gan Gyngor y Ddinas i OfY-Il i Gyngrair Wladgarol y Merched diefnu Dydd Banner Mawrth laf at filwyr clwyfedig Cyinreig. Llafur Dros Dro.—Mown cyfarfod o Gyngor y Ddinas, gofynodd Mr T. J. Wil. liams i'r arolygydd bwrdeisiol a oedd wedi cyflogi llafurwyr dros dro yn ddiweddar. Dywedodd vr arolygydd ei fod wedi cyf- logi deuddeg o ddynion a bechgyn i glirio i ffwrdd yr eira. a thalodd iddynt 41c yr awr. Gofynodd Mr Williams a oedd hynny yn ddigon? Ond anghymeradwyai y Maer ei drafod, a chytiwynnwyd y mater i'r Pwyllgor Iechyd.

LLANRWST.

NODION 0 FFESTINIOG.

I PONTRHYTHALLT.

PWLLHELI.

PENRHYNDEUDRAETH.

ThEM AR HEDDYW.

ITEUUU'P GARREG WEN.

I --BALADEULYN. I

Advertising