Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

SENEDD Y PENTREF.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

SENEDD Y PENTREF. NEU, GWEITHDY WMFFRA TOMOS, Y CRYDD. Y FFARMWR A'l FARGAN. Wil Ffowc: Fuos ti yn gwrando ar y Bychan Wmffra, yn y Pafiliwn ? Wmffra: Na ddo wir, Wil, fedrwn i ddim fiorddio amser, weldi. Iliie gen i rwbath i neud blaw numd i wrando ar. bobol yn siarad. Wil Ffcwc: Toedd dim isio i ti weithio pnawn Sadwrn ai oedd? Wmffra: Dyn a dy helpio di, mae gofyn i mi weithio Sul, gwyl, a gwaith os ydw I am gadw pethau i fynd. Roedd Mari yn deud na chafodd ddim ond gwerth cliweigian am sofran ddydd Sadwrn, a'u prynu nhw yn y dre, weldi. Wil Ffowc: Tydi pawb yn gorfod diodda nvan, ond y ffarmwrs a phobol y llonga yma. Rown i'n meddwl eicli bod yn trymp i'r Bychan. Wmffra: Mi roeddwn i, weldi; a toes gen i ddim cwilydd deud chwaith. Mi roedd o yn foy go lew pan rown i'n trymp iddo fo pnd -—— Y Sgwl: Rwan, rwan, Wmffra, cym rwcli ofal. Peth ofnadwy o beryglus ydi'r ond. W) Ffowc: Gadweh llonudd i'r dyn ddeud be leicith o. Ryda chi'n siarad fel pe basa. fo'n submarine. Y Sgwl: Ie, ie, gwybod hynny, I ond rliaid i ni gymeryd gofal rhag i ni i ddigio fo beth bynnag. Wil Ffowc: Pwy ydi o fellu? Y Sgwl: Y Bychan. Pwy arall ond efe. W'l Ffowc: 0, goodness me, ydi hi wedi mynd felly ai e! Hy, mae hi wedi mynd i'w chrogi os rliaid rhoi inclusion i'w gadw o yn ddistaw Y Sgwl: Mae isio siarad yn barehus am I dano bob amser, a goialu peidio gwneud1 dim i'w ddigio. Wil Ffowc: Diar mi. Piti na fasa fo wedi bod fellu hefo pobol arall oedd mewn gwydd ynte. Tyda ni ddim wedi anghofio iii,i I drwy neidio a chyfarth, protestio a! gwrthod plygu y daeth o i'r lie mae 0,1 Toedd o ddim yn ddistaw yn amsar y Boor War chwaith. A ddaru o ddim gadael, llonudd i'r Llywodraeth neud fel leicia hi adag honno. Choelis i fawr mi roedd C i yn siarad yn ei herbyn hi ymhob man. Sian Ifans f'os;,i Jo ddim yn ddistaw etc pe tasa fo yn breifat chwaith, mi dy ffeia i o. Tydi bod yn ddistaw ddim yn i lyfra fo. Wmffra Wei nag ydi tydi o ddim. Sian, erbun edracli. Un garw ydi o wedi bod am godi styrbans pan fydd hynny ar i Iein o mte. Y Sgwl: Mae amgylchiadau yn newid, I ac nid yw dyn yi ddyn os na bydd yn jpallu newid gyda'r amgytc Hadau. Dyna sv'n cyfrif am fawredd y Bychan, ac yn ,"1 wneud y dyn elyfria sy i I y i y hyd yma heddy w. Nid oes yn yr un wlad un hafal iddo am drin amgylchiadau gwlad a'i chael ir liiiellaii Jlwyddiant. Fe ydi'r mwya a'r ..galhioca yn eiii teyrnas yn sic-r i chi. Sian Ifans: Ydi mae o'n glyfar ar y ,n.aw, ac mi faswn i yn leicio i welad o yn I treio gneud be mae o isio i mi a fy ffas- iwn dreio i neud. Fedar o fyw ar bed- war pwys o fara a 22 1 o gig, a dim ond tri chwartar c siwgwr? Ia siwr, a gneud hyny heb fynd i lenwi y gwagla hefo rhw- bath araU, fel y rhaid i mi a Mari neud! Y Sgwl: Dyna ddeudodd am i bawb ei wneud yn ei apel; ac mi rydw i'n credu i fod o'n ddigon o ddyn i neud pob dim y mae o yn i ddeud hefud. Sian tfans: Peidiwch a chymrud eicb .}omi, tydi onta ddim ond fel naill han- a.r.¡ gethwrs yma yn ddim ond dyn deud. Sutfl^rdd oedd o'i flaen ef a'i gwmni ar ol dvv; o'r Pafiliwn, tybadF Sut swpar it brec-w%*i in. a sut ginio gafodd o ddydd Sul? Mi^Jw i' n siwr nad oedd o ddim a dan safon dvn yna sy'n deud faint i fwuto o Llurukvi! Peth cheap ydi deud; ond peth dnid ofnadivu ydi gneud. Harri: Paid a, sbladdro gimint, Sian bach. Tasa titha yn i sgidia fo, run fath yn union y basa ti yn gneud. Sian Ifans: Tydw i ddim yn ama dim am hyny. Ham; achos mae yna ddigon o'r hen gna yna ina fel fonta. Ond tydi hyny ddim yn deud fod y peth yn iawn er i fi a fonta i neud o, ai ydyw. Harri: 0, nag ydi; ond be ydi'r iws i'r diafol weld bai ar bechod, dyna fy stand i. Wil Ffowc: Wel wir, mi ryda ni'n mynd yn ddoniol mi welaf. Ond, Harri bach, mi lydw i jest a mynd run farn a'] Sgwl rwan fod amgylehiada wedi newid a dw i bron a meddwl fod petha wedi troi. Mae'n rhaid cael rhywun i weld bai ar becOiod neu faaa yna ddim pechu, a tydi Saint ddim yn gwelad dim bai mewn pechu heddyw, a gvawa i ddim nad fine art y diafol nvan ydi gwelad bai ar bechod, cr mwyn oadw dynion a merched i leicio, gneud drwg. Mae dynion a merched yn leicio pechu yn siwr i ti. Wmffra: Wil Ffowc, paid a siarad mor ynfyd da ti. Mae 11awar o ddysg yn dy neud yn wirion, ydi wir. Y Sgwl: Tydi o'n gneud dim ond gwawdio rwan. Rhyw t-Iap lawchwith i mi ydoedd am ddweyd fod amgylchiadau wedi newid ac fod dynion da. yn newid uvda hwynt Ft- arhosodd hyd yn awr cyn rhoi ei bwyth. Dyna'r cwbI. Wil Ffowc: Wei na feindiwch, boys, mi rown ni bot) joke o'r neilldu. Yda chi I ddim yn nieddwl fod y Bychan yn smart yn y Pafiliwn. Myn cebyst, map o'n sgowtiwr campus. Welis i ddim un gAveli am osod plu yn fy mowud, naddo wir. Mae geno to bluan i siwtio pawh, ac at bob towudd; ac mi fedar i taHu nhw reit i geg y sgodyn fydd a isio i ddal. AIi roedd o wrthi hi yn handi. oedd. myn dialan i. Fasa gen ti ddim chance hefo fo, Dafvdd. er cystal wut ti am ddal brithyll, na fasa wir Sian Ifans: Y darn Cymraeg nhw oedd y pisin gora o gwbwl gen i. Rasmws anwul, 'ni rown i'n ciio fel liogan bach radag hono fiown i'n deud wrth Ed- ward peta.a'i- fly(-Iiaii yri getliwi, iiii fasan gnend diwigiwr siort ora, a(' mi fasa yna ganodd yn aros yn y Seiat bob nos n'r newvdd befog o. Wi! Fi:\vc: Y pisin lnvnw i nldodd o i'r ffarmwrs lu fo'i fargen own i'n leicio, Sian Wuddost ti be. dw ddim yn meddwl fod gan Charles Dickens, na Daniel Owen, na Tegla cldim byd mwy original na'r pisin yna, nag ydw wir. Sian Ifans: Roedd o braidd yn i-liv sbeitlvd cen i, Wil Ffowc Wmffra Be ddeudodd o Wil? WI Ffcwc: Dm1 ond deud i lianas nhw i drwch y blewyn dda; ;i o -Ifi roedd o'n warnio pobol rhag m lwd rhwng Llywydd Bwrdd Aim-.tliyddiaeth a'r Ffarmwr mewn bargian. ac mi ddeudodd y gwyddai yn dda y gallai y fi'armwr ofalu am fod yr I (H'hl' ora j'l' ciawdd gyda phob bargian. Welsocli chi rioed ffarmwr yn derbyn y cynnig cynta mcwn ffair, medda fo, o naddo, ysgwyd pen a deud i fod o'n rhy fychan, ynte. AYelsoch chi erioed ffarm- wr wrth bynu chwaith yn cynnyg y pris gora, naddo siwr. Pan byddo dau ffarm- wr yn bargeinio y mae y sawl sy'n eynig a'r sawl sy'n gweriiiu yn gwybod am en gilydd yn iawn. Bydd un yn cynig rhy fychan a'r Hal! yn gofyn gormod, a'r ddau yn gwbod y c,in-vI ar hyd y ffordd. ALae Mr Prothcro yn deall ffarmio a ffarmwrs, nH'ddai'l' Bychan, a gwyr faint ydi gwerth Lltcn, a. moron cochion, a gellir mentro y fargen rhwng y ddau. Ac yn goron ar y cwbwl ddaw y ffarmwr byth allan o'r ffair heb gael y gora o'r fargian. Edward Ifans: Tydi hwnyna ddim yn wir. Wil Ffowc: Toes neb yn disgwul i ffarm 1 wr ddeud i fod o'n wir. Welith y ffarm- wr ddim byd byth yn ddigon i'w alw'n fargen dda. Tydu nhw fel y Trethgasgl- wyi, Phariseaidd erst.ilwm, toes yna ddim digon o aur yn y byd yma fedar neud i | ffarmwr bc^idio grwmblian a thuohan, a clirio eu tlodi. Mi gwynan yn crbyn rlienti, a threthi, a dcgwm ond mi feich- ian bawb arall hefo prisia os daw bynv ag arian jddvnt rywsut Wmffra: Paid a bod mor llawdrwm, Wil bacli. Tydi ffarmwrs rioed mor ddrwg a hynyna. Wï Ffcy«/c: Fi su yn i nabod nhw, I weldi -to y mae'r Bychan yn i nabod nhw hcfyd. Choi di ddim Jlawar oddiar ffar ii- ,vr ond i gi oen. Mae o'n siwr o fod y tu gora i'r ciawdd bob amsar; ond er i led o i o( I o yno, cwyno 11,. chawsai well byd y mae. Mi gniff y Bychan asgwrn i'w grafu os treia dynu rhwbath oddiarnynt hefyd. Y Sgwl: Mae Wil Ffowc allan o bob Lsynnwyr heno Bwyf am ei adael nes y daw ato ei hun. Sian !fans: Yda chi ddim yn cofio,- mae'r 11 on ad yn llawn heno. Dyna ydi'r aflwvdd. Mi ddo i gyda chi, Tyrd Edward. Wmffra; Ie, cerwch i gid, a thitha hefo nhw, Wil Ffowc, Wil Ffowc Howld on i mi gael —— Wmffra: Paid a declira eto, dos allan i'w gorffan hi yn yr awyr agored. Nos dawch

Advertising

rPYSTEB Y PARCH G. CEIDIOG…

- ! PERYGLON Y FASNACHI FEDDWOL.

BARN MR HODGE. I

Advertising

CORNEL Y CHWARELWYR.

I BAR, CIG, A SIWGH.I

BETH YW'R FFEITHIAU? I

SUT I'N CAEL I BEIDIO GRWGNACH!…

i AR GRWYDR.

OL TRAED YN YR EIRA.

Advertising