Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

v DYDD MAWRTH.

DYDD MERCHER.

I-DYDD IAU.I

I "Y TLAWD HWN A LEFODD."

I -___________-CYSUR Y -BARDD.…

DAN Y GROES

i CYNGOR PLVVYF LLANLLYFNI.…

I NEUADD GOFFA I FILVVYR Y…

Advertising

Y FORD RYDD.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y FORD RYDD. (Gan WENFFRWD.) I BLE RYDYM YN MYND? ydym yn mynd i I'.vwle, ond i hIe nid oi'.s a wyr. Oni cheir arwyddion rhy- ledd yn y dyddiau hyn Mae'n ailodd ell daiiU'ii. ac eto nis gellir peidio dyfalu oil cyfeiriad. Nid oes ddadl yn meddwl y iliai sy'n dilyn y cwrs gwleidyddol nad oes yna blaid, os nad dwy, newydd yn cael ei flurfio yn dawel ynghanol y rhu ofn- adwy Crcdir fod dyddiau IMiyddfryd- ia,etli a fel I)Ieldiaii wedi eu rhifo, ac r,a fyddant ond pyst cof hanes am bleidian a fn. Bydd Llafur yn aros, oiul f'ut hin fydd arni tybed P Daw hith- au o'r pair ar newydd wedd. ond yn debyg i ba beth, amser yn unig a ddengys Yn ol pob tebyg fe Avneir o'r Teirplaid un blaid ^'merodrol, yn eynnwys Toriaid, R bydd hyd wyr, a Llatnr, a -Ifi, Lloyd George a Mr Bonar Law law-yn-llaw yn ei harwain. Os daw i hyn, methwn a dcall nad oes bosiblrwdd cael tair plaid atynt, sef y Rhyddfrydwyr na fynent mo r glvmblaid. a'r Toriaid fo'n gwrthod plygu iddynt. ac yna y Llafurwyr Fel gyda r Gwyddelorl y ceir puni plaid yn y Ty Pe mai i hyn y daw, Babel a geir yi! v Senedd yn <1-»1 am yr ieuo aghymarus r;,i wedi bod

I RHEOLl Y MWNFEYDD GLO

Advertising

I-AGWEDD -ARALL.

AMODAU A CHYFLOGAU YR AMAETHWYR.