Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

k " Y GOLLED HON."

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

k Y GOLLED HON." (Gan MYFYRFAB). "Ei lnuiig full, a hithau yn wcddw. I'r darllenydd md y\v y geiriau hyn yn illeddwl fawr tu allan i gyich hanes neill- tuol yn y Bibl. Oud tel cyullorthwy i dueall camrau bywyd Arthur Kynaston y uiaent o v.^sanaeth arbennig. L'nig lab Yzitaii, i'l l'iiiii -ii weddv. Yr ootid eoifa ci d?i(I ??ii (1, *11 0 N-11 lilIN-1 y  gorncnnol. A' r hynocddynarus?n'd pieserus moliono. Dywedir am Luther na fedrai ddatgan "Eill Tad" mown gweddi un amser gan y r atgol poenus ddeuai iddo-heb grynu. Profiad tehyg oedd eiddo Arthur Kynaston. Rheolau cyfyng ac ufudd-dod dioediad oedd per- thynas y 1.d a'r mab. Daeth ag awyr- gyleh y barracks i'r aelwyd. Edryclnii ar ei fab ict rhlfvii yn y fyddin—y nesaf ato-dyua yr oil. Yr oedd ymddibyniad 11 wyr ac anwybodaeth y mab o'r byd yn gyfle hwylus i dra awdurdud ar ran y tad. Y gwaethaf oil-- gwaethaf ar ci ran ei livm ac ar ran ei deulu— ni wybu Evan Kynaston ddini am hunan.lywodraeth a Inman-ddisgyblaeth. (IN-iilei-lad gwan a dry allan yn ormosol. Felly yntau. Mynych y cariwyd of adref yn gelain feddw. Sergeant gyda'r "Terriers" oedd d. A dvwedid mai mynycb gerydd a darostyngiad am ymddygiad afreolaidd oedd yr unig tsboniad na chodasai yn uweh. Gwelsai ymladd yn yr Aifft a Dc Affrig. A hoffai ddangos ei "stripes." Diau os oedd angen rliyw yingyrch giaidd fod yn perthyn iddo y herteidd-dra am feilaidd gofvnol l'i- gwaith. Ac ar y level yna yr esbonia llawer yr "anrhyd- edd." Daetli ei derfyn yn ddisymwth tnvy iddo gael ei daflu gan ei farch pan ttiewn diod. Mtnvn gwirionedd gwaredigaeth i bawb ond y gwerthydd alcohol oedd ci ymadaw iad. Dynes lednais, dyner, oedd mam Arthur. Y11 arddangos offaitli yr ieuad anghvdmar. Ni ehaniyddid gwoti bytli ar ei hwyneb. Rlioddai i'r cylioedd y syniad iod ei hysbrvd wedi ei lothu. luo ceisiai guddio ei clilwyf ac esgusodi ei gw. Yr oedd ei bywyd wedi ei lapio yn Arthur. Ymdclygai fel p-e byddai yu gyf- l'ifol am brofedigaethau ieuenctid ei mab. A ehymerodd hi wneud i fyny iddo hyd eithaf ei gallu. Gadawyd hi raewn am- gylchiadau cyfyng. Nid oedd iddi ond yswiriant ei gwr at yr ychvdig gannoedd safai yn y bane yn ei henw trwv ewyllys ewythr iddi. Ond nid oedd dim y ceisiai Arthur am dano na wnai ymdrccli i'w sicr- hau. A theyrngad uchel i'w dylanwad distaw ydoedd y ffaith i Arthur gadw yn Weddol ar ganol y llwybr. Yr oed(I prof, iad y ddau am effeithiau andwyol y ddiod y fath fel ag i'w gadw yn hollol o'r cartref. Aeth blvnyddoedd y gwr ieiianc, yxnlaen. Enillodd satle anrhydeddus mown ariandv. Ond ganol awyr las dyna daranfollt. Tor- odd y rhyfel allan. Meddianwyd yntau gan y meddwdod neilltuol hwnnw a gam- ddesgrifir fel gwasanaetli i'w wlad. Yr oedd ef fel llawer yn ddigon gonest yn hyn. GWffwysai y eyfrifoldeb ar arwein- Vvyr gwladol a chrefyddol. Eto yy oedd dipyn o waed a thraddodiad ei dad yn glynu wrtho tnvy y cwbl. lIpb gofio mai un yw dyn yn ei egwyddorion gwnaeth arwr o'i dad yn rhinedd ei waith oddi- cartref. Awyddai am anrhydedd ( !) eyff elyb. Ond addawai iddo ei hun roddi gwell cyfrif am dano yn ei gartref. Dim perygl iddo ef fynd yn feddwyn! Felly y cysurai v fam, yr hon a ysigwyd gan bry- dor ac ofn. Ei anhwvlaf—ei hunig blen. tyn—onid ellid ei arbed. Hoff waith newrddiaduron neilltuol yw gosod allan famau yn eyflwyno eu nieibion i'r gwaith anfad gyda bendith a gweddi. Nid felly Mrs Kynaston. Gwyddai am y gefvnau III] ilwi-ol irwy brofiad chwerw. Gwelodd ef yn datblygu yn drahauster, yn ormes, yn falter, yn ryddhad ofldiwrtli grefydd a'i galwadau yn hanes ei phriod. Yr oedd yna ddarlun arall ohono yn ymruthro o flaen ei llygaid o fisoedd cyntaf ei bywyd priodasol yu profi y dirywiad. Ond gahvad v Brenin a orfu. Daeth Arthur adref ar ymweliad wedi ychydig fisoedd o ymbarotoad g-da'l' Artillery. Gwelai llygaid craff ei fam mv wahan. iaeth ynddo. Gwrthododd fyned gyda hi i'r capel bach v glynodd gydag ef tnvy y blvnyddoedd, dan esgus o Hinder. Treul- iai y noswoithiau oddicartref er dirfawr siom i'w fam. A dychwelodd yn ol un diwrnod a phob golwg ei fod dan effeith- iau y ddiod. Cydnabyddai iddo fod gyda rhai o'i ffrindiau mewn cyngerdd, ac iddynt ei "di-otio" wedyn. "Un glasiad gymerodd." "Gallai ef edrych ar ol ei hun." Chwarddai am ben ofniii ei fam. Ao "wrtli ymadael dywedai wrthi am ddis- gwyl clywed ei fod wedi cael codiad eyn bo hir. Aeth i gatrawd o'r mwyaf anfFodus. Yr opdd y swyddog yn gwneud ei oreu i ddenu y bechgyn i'r Wet Canteen. tRIlegai gyda bob yn ail air. Gosodai ddychryu ar y bechgyn ynglyn a throsedd- au bach dibwys. Ai allan o'i bwvll pc gwelai facagen beb tfit-io ei 1 1. blewyu i'r lieiil yn y riiengoedd. Ond earai, j'hwng yr vmotjodiadau, feddwi fel trouper! IJaliodd Arthur am ysbaid yn erbyn y Hi. Dacth delw ei fam weddw o flaen ei lygaid. Ond cryiach ei esmythid a I gyda 'j gyieillion. Cafw,) d d un llü-Süll yng ngbwsg y meddw ar y watch. Dedfrydwyd ef i gnel pi -.aethu gan y swyddog oedd yn t'wya i eyi'i'ifoj am ei gwymp-—y lalii vw moesnldeb i'yddin. Dyna yr llaues yu ay ml a diaddurn. Onid natuiiul yw gofyn--] ba betli y bu y golled jkhi Os mai dyma y goreu all • rhyfel ei ddangos. onid gwell darfod son am ei "gogoniant"

j ENWI CADEIRWYR YR UNDEB…

————- -,0-IY PRIS UCHAF ERIOED.…

I PRISIAU GWLAN. I

MARW ARGLWYDD ALLERTONI

I500,000 0 DYNION. ! ___ 

Advertising

I--CENHADON I RWSIA.I

I Y SWYDDAU NEWYDD. I

AMCANGYFRIF TRETH YR INCWM.

Advertising

GWEITHIO AR Y SUL.

-; GWEITHWYR Y RHEILFFYRDD…

ICYFYNGU Y BWYD.

IDEDDF YN RHWYSTRO CYNILDEB.

IGWERTHU LLYTHYRAU ENWOGION.

- MEDDYGINIAETH NATUR.