Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Shop Tryfan, Stryd y Llyn. BETH FEDDYLIECH O'R SGWRS HON Am Siop DIC RHOS? Sut yr wyt ti, Ellis, er ys amser maith r P'le 'rwyt ti, frawd, yrwan, a beth yw dy waith ? Ai canlyn y ceffylau yr wyt ti'r gaeaf hwn ? Ai ynte wyt ti'n hwsmonP 'Rwyt gy- mwys iawn, fe wn. 'Rwyf fi yn weddol, Ifan, pa But mae arna tf? Ai gyda'r wedd yr ydwyt yn dal o hyd mewn bri P Wrth edrych ar dy ddiwyg, pwy 'dawodd i ti fctad P 'Rwyt bron a chodi c'uiJydd ar hogia ■g gweini'r wlad I Wel, Ellis, bydd yn araf, rwyt braidd yn B goeglyd, frawd, H Ni raid it ar un cyfrif fy mhoeni gyda'th ■ wawd! Pa faint-, os gwn, a delaist am bona su I arna ti, ■ Rhag ofn y cei agoriad i'th lygaid gennyf fi p Fe delais ddwy a ehweigian i Rice y 2 Teiliwr giwr, I Gall wnio siwt mi wranta ddiiai i unrhyw wr; Rwy'n siwr ilioist ti am hona fwy na I phedair punt, g Ac felly teflaist ddwybunt fel pe bai gyda'r gwynt. Rhof gyngor i ti, Ellis, i gadw'th wawd a'th sen, 1 Hyd nes y bvddi'n sicr paid siamd gair o'th ben Ni rois ond dwy a elioron an) dani hi a H chlos, Tydi ey'n Unchio'th arian nad aet i SIOP D1C RHOS. WeI, madden imi, Ifan, ffarwel i'r teiliwr gwlad, Af at DIC RHOS bytli eto sy'n gwerilni dillad rhad, A phan y daw yr hogia at flew -gyda'r nos, Rwy'n eiwr o gario'r stori am ddillad rhad DIC RHOS. !—————— I | DIC RHOS, CAERNARFON. J ole RHOS. CAERNARFON. I PULLETS.—Laying, 5B each; six and cook. 35s. 12 Chicks and mothor, 15s. Eggs, setting. List Free.— Hummell. Stratford, Essex. ADVICE FREE for stamp. Mrs D. Ak;tew&A's Famous Female Remedy never fails.-Addrem, 9, Guinea Street, Bristol. MOLESKINS Wanted, any quantity. Inoreased prices being paid.—JOHN LEE and SON, Furriers, Grantham. CELLULOID MARKING RINGS.- Is 8d 26; 2!t 4d 60; 4B 100. All colours. Beatmake only. Samples free. — Luneedtle Poultry Farm, Slyne, Lan- warier. LEFT-OFF CLOTHING. Wanted J Ladies, Gents, and Children's. Best prices given Send parcels. Mxs Hart, 83, Lower Hillgate, Stockport. AMERICAN ORGAN (Crane), 12 AStops. Mewn cyflwr rhagorol.-Ym- ofyner, trwy lythyr, fig "Organ," Swydd- fa'r "Dinesydd," Caernarfon. rJ10 -,NIOTHERS.-Nits are a curse. Try A- "Scholars' Ointment." In tins 6d &r.d Is poet free. Agents wanted.— Douglas, 6, Barlow St., Aoomb, York. AT GYMRY LERPWL A'R i CYLCH. Dymunwn wneud yn hysbys y gellir cael y DINESYDI) oddiwrth ein Dosbatbwr yn Lerpwl yn "wholesale" ncu "retail," ond ymofyn ag ef MR. THOMAS YULE, Stationer and Newsagent. STRAND ROAD POST OFFICE, 301, STANLEY ROAD, BOOTLE, LIVERPOOL. The DINESYDD CYMREIG may be obtained wholesale or retail from our Agent at the above address. R. B. DAVIES, Billposter, Bellman, and Advertising. Contractor, i 51, HIGH STREET, BLAENAU FFESTINIOG.

IAMSER Y TRENS.

IY CEIR MODUR. I

Advertising