Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

SENEDD Y PENTREF.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

SENEDD Y PENTREF. NEU, GWEITrlDY WMt-IRA TOMOS, Y CRYDD. BUW HEB DATWS. Mari: Ddaw yma neb yma heiio. Wm- ffra, mi gawn fund i'n gwlau yn gynnar. Wmffra: Be nath i ti t'eddwl hyny. Mari ? Mari: Wei vn tydu nhw yn trin i gerddi i gid, a toes yna neb yn fwlt i draffath na'r Sgwl. Mae o a Wil Ffowc wedi cymrud ryw gae gan Haslllws, ae yn i rami to rhwng lot ohonun nhw a welis di rotsiwn foddar su hefo nhw. Mi roedd hogan Sian Ifans yn deud fod yna glefud newudd Wedi torn allan yn y wlad yma, ac mae hi yn deud mai poteto fiifar ydi i enw fo. Be ydi hwmv dwad, Wmffra Wmffra: Twn i ddim, hogan. Yn tydi nhw yn dyfeisio henwa digri. Mae'n rhaid mai rhen Germans yna su wedi dwad ag o. Wei, mi rown ni y bai arnun nhw. ynte. Waeth i nhw gael y bai am hwn eto gan i bod nhw yn handi iawn i daflu popeth ar i cefna nhw. Mari: Dyna fydda ora. mae'n debig. Ond pam na. fassa ti y mynd am plot i gael tatws, Wmffra ? Dyma ni, ryda ni heb gael tvsan ers pvthefnos. Waeth gen i heb na chael dydd Sul os na cha i dysan! Wmffra Be na i hefo plot dwad ? Tydw i'n gwubod dim mwu am drin tatws nag ydi'r gwmdog yma ac y mae gen i ddigon o waith i edrach ar 01 fy musnas fy hunan fel fonta. M ari: Ond be nei di am datws dydd Sul, oliei di ddim mund o gwnipas y wlad i gethu'r Sul. a chael pobol erill i chwilio am a gneud dvsgliad o datws i ti fel v gwnidog. Wmffra: Gneud hebddu nhw, Mari bach. Toes dim ond gadael lionudd i hetha bellaeh ncs daw tatws tel mwuar duon. pan y bydd yn dda gan ddynion i ni fund i hel nhw i ffwrdd oddiar y ceua. Mari: Paid a siarad yn wirion rwan. Wmffra gad i ni gael tipin o sons da ti. Fedra i ddim buw heb datan ddydd Sul, dyna ben ami. Waeth gen i heb a threio buw os na cha i datan unwath yn yr wsnos. Wmffra: T'd i o'n ddim ond ) rferiad, Mari bach. Be wyt ti'n feddwl o'j, hobol fu byw yn y byd yma pan nad oedd tn tws ? Mari: Diar mi, fu yna adag erioed pan nad oedd yna datws? Wuddwn i rioed am hynny. Wmffra: Dyn a dy helpio di, do debig iawn. Ryw betlia diweddar ydu nhw wedi cael eu dyfeisio ac mi roedd pob-ol yn buw yn hwy. ac yn tyfu yn grytach o la-war oin i datws ddod i fodolaeth. Mari: Waeth gen i am danun nhw, fedra i ddim buw heb datws unwath yn yr wsnos. Tydi dydtl Sill ddim yn ddydd Sul heb da tan. Wmffra. Wmffra: Wei rhad arna ti os mai tatan su'n gwneud y Sui yn Sul i ti' I i glow is son am grefudd tatws gan ryw ddoctor o Sir Fon yna ond crefudd ddisvlwadd oedd o yn i feddwl, am nad oes yna sybstans o gwbwl mewn tatan achos tasa ti'n medru bwuta sachad bob prud tae ti damad cryf- ach ar i hola, nhw. Ond dyma ti yn medru gneud y Sul yn Sul hefo dim ond tatan. I ble ryda ni yn mund dwad Mari: Town i ddim yn glygu i ti mhwyso i gid hefo tatan. Nid y datan su'n gneud y Sul; ond y fi su'n deud y dylia ti a fi gael tatan i neud y Sul yn well. Wmffra: Ffor iipigyawii i ddwad ohoni hi, Mari. Ond ehwara teg i ti, rwyt ti wedi deud gwirionadd niawr yn dy brofiad hefo'r datan. Mae yna la war iawn wedi mund i sbio a dyheu am Sul fel diwrnod i wledda- a chysgu, a toes viit ddim bud gwell at yr ola na tliatws. R-ydw i'n deud y medrwn i neud yn iawn hebddu nhw o gwbwI fel gwlad. Mari: Bobol anwul na fedrwn. Wmtfra. Toes yna ddim rheswm mewn trio buw heb datws. Wmffra: Gwrando di am fun ud rwan, Mari. Tydi tatan ddim yn anhebgorol i fuwud tel y mile bafa a dwr. Bhiw i-elisli dros dro heb fath yn y bud o syb- stans ydi tatan. Mae hi'n flasus, mae'n wir ond fedri di na fina ddim buw ar Has. Toes yna, ddim maeth vnddi hi. We! rwan, mi roedda ni wedi mund i roi lie rhy brominent i'r datan o lawar, nes gwneud yr alwad am dani yn fawr, a phobl o bob man yn treio tyfu tatws ar ein cy far. Rwan dyma ni wedi colli y relish yna, ac am nad oes ddigon o datws mae isio mwu o fara. Rwan dyma'r sub- marines a'r cropia .sal o wenitli wedi gneud blawd yn brin. Be ydi'r canlyniad? Toes yna ddim tatws am ein bod wedi bwuta gorm >d ohonunt, a toes yna ddim gwenith am nad ydan ni wedi tyfu digon ohono gartva Rwut ti'n gwelad, mi aetho ni i fuw ar y relish ac anwybyddu y sybstans, a dyna ydiV dnvg o hud. Pobol y tatws yela ni yn siwr i ti hefo bob dim. ae y mae'n i.cn bryd i ni fund i ddysgu huw ar y sylwedd yn Ue'r cysgod. Mari: Twt lol, Wmffra, fydda i yn gwe lad dim byd yn fy llenwi cysb I a phlatiad nou ddau o datws, na fydda wir, sybstans nen beidio. Wmffra: Dyna hi eto, yr wyth yn tsiarad profiad yr hen fud viiia yn lied ywir. Ryda ni wedi mund j fwuta at luw yn holbl amhriodol. Bwyta i fuw ddvlia dyn ac nid buw i fwyta. Mac llwvtho'r stumog yn ormodol yn gwneud mwn o niwad nac o les o lawar, Mari. Toes ar stumog dyn ddim eisio hanar, ia na chwar- tar be yda ni fel pobo! yn ei roi iddo. Gneud cam a ni ein hunain yr ydym wrth roi gormod o waith i'n stumog, achos y mae yn treulio y peiriant i ffwrdd yn gynt. Mi fasa ni yn buw yn llawar mwu ac yn Uai ein poen pe yn ti-einio ein hun- ain i fuw ar ddau brud ysgafn yn y dydd. Mari: Paid a drysu. rhaid i mi gael pedwar pryd neu farw. Wmffra: Tydi o'n ddim ond arfar, Man. Mi fasa stopio'r pedwar i dri yn costio diodda am ddiwinod neu ddau eynta; ae yna fe ai i fFwrdd; ac ymlien tipin rlioi gora i-tiii ond fe ai i ffwrdd i gid. Yn siwr i ti yr ydym fel eenedl wedi mund i fuw yn rhy stumongar, ac i drethu gormod arno, yn lie buw yn fwy syml a naturiol. Dyna fy mam i. ac fe wnaethai les mawr i'r wlad ynia os daw y prinder yma a hi i'w sensus. Gall y daten fund i'r lie y myno os ca i fa ra a meny na dwr iac-h, iieii lefrith a llaethenwun. Mari: Dyna ddigon. paid o moudro dy ben. Dw i am fund i ngwelu, ddoi di Wmffra i sbario'r gola ? Wmffra: Wel do i wir, rw i wedi blino cega yn y fan yma heb neb ond Efa'n gwrando.

CYNGOR PLWYF LLAN. DDEINIOLEN.

PARHAD Y CAU CYNNAR. I

I - CYNNYRCHU GWENITH.- '…

—————-———— Y CYDWYBODOLYVYR.

BWROD Y LLENOR.

Y TRAETHODYDD.

Y DRYSORFA.

TRYSORFA Y PLANT.

MIL 0 DDYDDIAU.

MEDDYGINIAETH NATUR.