Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

SENEDD Y PENTREF.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

SENEDD Y PENTREF. NEU, üWEITtiUY WtorrRA TOiHO, Y CKYDD. RHEOLI Y BWYD. I Sian I tans: Wel myn dialan i, mi fydd yna well trefn ar betha rwan does bosib gen j, Mari. Mari: Pam, dwatll Tydw i yn gwelad na llun na threfn ar ddim bud. Sian lians: Toes yiia ddim trdn wedi bod sir ddim byd hyd yn hyn ond mae nhw yn dechra dwad i siap rwan weldi. Mari: Mae'n hen bnd iddunt ddwad, lieu mi fudd y byd yma wedi mund i'w grogi. Toes dim posibl cael bwud er i ti fund ag arian i dalu am dano fo. Sian I fans: Dyna lie 'roedd hi wedi mund yn felldigedig, weldi; ond mae hi ar ben ar bet-lia fellu rwan. Mae yna bwullgora wedi eu codi yn bob man i ed- raeh fod pawb yn cael ehwara teg. Mari: Twt lol, toes gen i ddim meddwl yn y byd o bwullgora, clici di tawr ddim bud allan o bwullgor. Mi fedar pwullgor ehwara i dricia fel y myno, weldi. Sian Ifans: Ond mae y rliai hyn i fod yn bwullgora teg iawn, ws ti. Mae yna ferch a llafurwr i fod ar bob un, weldi. Mari: Pa fath ferch fydd hi, os gwn i P Does dim perig i Sian Ifans na Mari gael bod yn eulod, na Wil Ffowc yma na Dafydd, dw i'n siwr o hyny. Sian Ifans: Waeth i ti pwy fydd arno fo, Mari bach; mae'r ffaith i bod nhw yn cvdnabod merch a llafurwr yn rhwbath i ddeehra. Mari: Twt lol, wacth gen 1 heb gael fy nghydnabod os na cha i fy lie yn ogystal. Wi) Ffowe: C'wpit reit, Mari. Tydi'r pwullgora yitia, hyd y gwela i yn ddim ond ffug i gid. Be ydi rhiw un fercli ac un neu ddau o lafurwyr yn erbyn rhyw hn Ha r d" sin neu ragor o crackpots cym- deithas ? Sian Ifans: Ond mae dechra ar bob dim, Wil Ffowc. Mae hyn yn wejan go lew i'w gyru i raewn, Wil Ffowc: Dyna ydi'r drwg o hyd, tyda ni ddim yn cael dim ond wejio, ac rnae'n cyinrud holl nerth ac amser dyn- ion i'w gwthio i mewn. Pam gebust nad agorir y drws led y pen a gwneud rhw- bath yn iawn yn "straight off the reel"? Ond rhaid i ni aros nes bydd ein hanar lli wedi starfio cyn cawn ni frechdan o wlnvl, a rhyw hanar begera am hono. Mari: Dyna'r drwg o hyd, Wil Ffowc. Chawn ni mo'n hawlia heb stwpio i fowio a begera am dano. welis i rotsiwn beth a ni. Pryd down ni yn ddigon o ddvn- ion a mere-had i gymeryd y lie by storm, deu dwell Dafydd: Ddown ni byth, Mari, faswn i'n tybio. Medelyliwch am y pwullgora bwud yma. Pvvu ydi'r fercli sy'n ein eynrychioli ni yma ? Gwraig y Gwnidog, os gwelweh yn dda! Pwy sy yn Llan- vsiwo ? Gwraig y Doctor! Pwu sy yn Klbomint? Gwraig y Grosar Toes yna yr un gwraig i'r gweithiwr yn un- man. Pwy ydi'r llafurwr sy geno ni? Robert Ashmore, y masnachydd glo, os gwelwch yn dda ac ewch i Llansiwlo ac fe gewch Dilws, y draper! Wei, myn gafr, be yda ohi yn i ddisgwul gan bavullgor felna ? Fydd y pwullgor ronun gwell na phwullgor y capal ma, yr hwn su'n ehwara pob dim i'w ddwylo ei hun- an, a dim bud arall, Sian Ifans: Ond mi fydd petha yn well o dipin nag o'r blaen, mae'n siwr gen i, neu i be andros mae iihw yn da. Wil Ffcwc: Dyna ydi'r cebust o hyd welweh chi. ltlilw fyniryn bach o olty- resion cael i neud i blesio'r bobol ar y prud, ac i ddangos fod rhwbath yn vacl i neud. Ac os troith hwnw yn feth- iant, cynig rvw oltyresion arall wedyn, a nina yn jympio ato ac yn canmol ysbryd nior rnddfrydol a gwerinoi. Meddyliwch am Y Rheolwr Bwud i ddeehra. Be ydi n? Tydi o ddim yn wpithiwr i ddechra. A twur o ar y ddeuar fawr yma be ydl angan tipin o weithiwr a'i deulu. Be andros wur o am strygyl gwraig y liaf- urwr prin ei gyiiog ? Tydi o yn fiilionaire a digon o bob dim o'i gwmpas. Be fedar o drefnu ar gyfar pobol fel lii ? Cymrwch i wcision o wedun. Be ydi rheini ? Mae nhw yn rhyw fasnachwvr neu trafeiliwrs i gid! Al-el be wur rheini :1111 angen pobol Dim. A pwu dreia ik felna eu plesio, ond siopwrs ddaw ag • iidors da iddunt. Be andros ydi'r pwullgora yma eto ond cvmysgfa o bobol na wuddo nhw ddim' byd am stumoga gweigion a chypvrdda gweigion. Wei, rheoli bwud i bwy mae'r pwullgora i fod ? Wei, y gweithiwrs ydi'r mwuafrif, wrth gwrs. Os fellu, y gweithiwrs a'u gwrag- add ddylia fod yn y mwuafrif ar y pwull- gora. Ond mi watsith y milionaire a'i gwn bach na fydd yna ddim llawar ohon- unt yno; gewch chi welad. Wmffra: Diar mi, Wil Ffowc, mi rwui ti Yll liawdrwni ofnauwu ar y bobol yma. Be un liaru ti, dwadP ijaiytid: o dciiiii end deud y gwir bob gair, Wmffra. Wmffra: Falla w i r; ond thai hi ddim bod fellu bob amser, weldi' Wil Flcwc: TaJ, o tal; maw a yn talu yn y pen draw, weldi. Tydw i ddim yn condemnio y bobol yma ddim mwy nag ydw i yn ein condemnio nina am adael llonudj iddunt. Hyda ni yn ddall host yn relt i ti yi-i iieidio at bol,) ryw ofviiirvii o welliant, ac yn canmol y bobol sy'n meddwl am dano. Bobol anwul, yda ni byth yn cofio faint mae nhw yn i dderbyn o bob eyiillun. Mae rlian y llew yn mund i'r swuddogion bob amsar. Meddvlir. y milodil puna aiff bob blwuddun am ddim end i gadw dynion i edracli ar ol ein tipin bwud ni. Mae o yn sgandal ar y wlad. Gwladgarwch yn wi! Mae o'n talu'n l'hy dda i fod yn wladgarwch. Be ydi o, medda ti? Wei dyma fo ar i ben—Swuddgarwch, arian- garweh, liunangarwch, a gwaedsugnweh. Bobol anwul rwy'n mund yn gynddeir. jog, ydw wir. Sian Ifans: Faswn i'n meddwl yn wir. Rho stop arno, Wmffra; neu mi eiff o'i go. Wmffra: Yn wir, rw i wedi cael digon osmeityn. Dos adra, Wil Ffowc, a rho dipin o rew ar dy ben, Rwyt ti'n ber- yglus, fachgen. Dosyn dy flaeii da ti, a threia rooli dy hun. Nos dawch, hogia. Tydi Wil ddim nior bell o'i le, eliwaith, chwara teg iddo fo. —

CAERNARFON.I

IGROESLON.!

NODION 0 FFESTINIOG.I

DOLGELLAU. I

-.LLANBERIS.I

PORTHMADOG.I

-PWLLHELI. I

APENRHYNDEUDRAETH. H I

RHYDDDU. I

-CAERGYBI.-_I

--TREFOR.- 1

i MEDDYGINIAETH NATUR. I

FOURCROSSES.

PENNIiLLlON COFFA

-PRIS Y BARA.