Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

EBENEZHH A'R CYLCii. I .-…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

EBENEZHH A'R CYLCii. Uniad Hapus.—l'r cwlwm euraidd ar y 25ain o Awst yr aoth Mr AY. J. Williams, Trosyrafon, Ebenezer, a Miss Annie Jones, Frenchwood, Huyton. Rhoed y cwlwm ynghapel Salem (ivl.C.), Huyton I Quarry gan y Parch John Williams, ymhresenoldeb Mr McCteIland, y cofiest)- ydd. Y gwas a'r forwyn ydoedd Mv Lewis T. Lewis, 4, Deiniol Road, Ebeu- eaer, a Miss Ceridwen Jones, Bod lor- werth, Llanrwst, chwaer y briodasfereh. Yn bresennol yr oedd iliam a chwaer y priodfab, Mjs Williams a Miss Annio Wil- liams, Trosyrafon, a cbyfcillion. Ei brawd, Mr Freil Jones, 4, Bangor Road, Llanrwst. a'i rhoddodd hi yv»viith. Wedi'r uno aetlipwyd i Preseot. carn-Oi newvdd y rhai unwyd, lie yr oedd bwrdd huliedig, acy gwasanaethwyd gan Mrs Price Jones, <). West View, Huyton Quarry, a Mrs Williams, Trosyrafon. O gylch y bwrdd gwehd Mr a Mrs Williams, Mri Price Jones, Fred Jones, Lewis T. Lewis, W. Griffilh Hughes, Ebenezer (Penyrolchfa, Chvtybont, gynt), S. J. Lloyd-Roberts, M isses Ceridwen Jonos, Annie Williams, ac 01"en Lewis. Tynwyd darlira ohon- ynt ar ddiwedd y wledd. Boed iddynt j i hapus. Cyrddau Coffa.—Ynghapel Disgwylfti y cynhaliwyd gwasanaeth coffa. A wst 30 i'r diweddar Breifat W. H. Thomas, mab Mr a Mrs, AV. Thomas, Porth Koddfa, Clwty- bont, yr hwii gollodd ei fywyd yn Ffrainc G.n'ffennaf 27, yn 21 mlwydd oed. Tal- odd y Parch W. Griffith, M.A., mewn au- erchiad rymus deyrnged o baroh ilw • pjifadwriaeth. Bachgen llawn athrylith, Ii gipiodd amryw wobrwyon mewn cystadl- euaethau. Aelod disglaev o Disgwylfa. Tra safai y gynulleidfa cliwareuwyd y "Dead March" gan Miss Prichard, Glan Bwr.—Dydd Sul, Medi 2. ynghapel Cptn- ywaen, cnfwyd cwrdd coffa n m y Ti-eifit AYillie Ellis, mab Mr AVra. Ellis, Victoria J Terrace; Ebenezer, Tua bhvyddyu yn ol I daeth gair o'r Swyddia Ryfel fod Willie ar goll; ond erbyn livn y mae sicrwydd ci fod wedi ei ladd. Calwyd sylwadau da gan y Parch Wm. Griffith, M.A., Dis- gwylfa, a gu asgodd y gwersi adref at bawb yn bersonol. Bachgen law el, add- fwyn, a hoff o'r plant, y rhai a'i carent yn fawr, ydoedd, ac yu aclod ffyddlon yn Cefnywaen, ac yn selog gyda'r Ysgol Sul a phob cyfarfod arall. Chwareuwvd y "Dead March" gan Mr Owen Morris, Marian Terrace. Cydymdeimlir yn fawr a'r teuluoedd yn eu trailed. Dan eu Ciwyfau.—Gofidiwn ddeall fod v Preifat John Harris, mab Mr a Mrs John-Harris, Ty Refail, Clwtybont, wedi ei glwyio yn Fframc, He yr erys mewn ysbyty. Xia clwyf yn d(lifrifol. Oioddeia y Preifat Richard Harris, mab orall,. oddiwrth glefyd yn Salonica.- Clwyfwvd y Lance-Corporal Griffith Jones, mab Mrs .Tones, y Celyn. yr ail waith. Un o arwyr y Dardanelles ydyw Griffith.—Dioddefa y Preifat Richard B. Thomas, mab Mr a Mrs Benjamin Thomas, Glyn Ter race, Ebenezer, oddi- wrth rhyw atihwyldeb. Ond hydermi y caiff yr oil eu hadfer yn fuan. Modur Eryri.—Mr Hugh Jones, Mad- ryn House ,Ebenoezer, a Mr T. Lloyd Roberts. 8, Dinorv/ic Terrace, Chvtybont, ddewiswyd yn yriedydd a gofalwr. Ceir y modnr yn rhedeg i Gaernnrfon ddvdd- iau Llun, Mcrclier. Gwener, a Sadwrn o hyn allan. Pam dydd Mawrth ac Iau P

Advertising

FELINHELI.

- PONTRHYTHALLT. i r- ......…

I -TREFOR. e,! I -, - -, .

! MARW GWiilNiDOGIQN.I

IY PARCH JOHN PRICHARD I

[No title]

Y iLLYWODRAETH A'R FAS- I…

- IS-DDIRPRWYWR.

CiWblTHWYK CA1) OOAkPAK (Ml.;ljfjUl…

RHOSTRYFAN.