Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

20 erthygl ar y dudalen hon

I 0100 SADWRN.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I 0100 SADWRN. I RWSIA. Ar ffiynt Hwmania torwyd i fyny gan y Rwsiaid amryw o ymosodiadau wnaed gan y Germaniaid ar eu safleoedd ynghy- mydogaeth de Ocna a phentref Ireshti. Dioddefodd y Germaniaid golledion en- fawr. I AWYRWYR GERMANI. ) (Jariwyd allan amryw juthrgyrchoedd J gan a wyr wyr Germanaidd ym Morgaine Riga ac ym mynedfa Morgaine Finland. Taflwvd amryw ffrwdbelenan ar longau Hvngesil a gweithfeydd yn y porthladd. t Cymerodd ymdreohfeydd le rhwng awyr- wyr Rwsia a Germani. BYWIOGRWYDD YN Y BALTIC. Bu amryw longau. cychod torpedos, a SilhJlJarines Germanaidd ar y glanau yn y "U Y-n y Baltic. Hefyd bu trawlers yn brysur ym mynedfa Morgaine Biga. -I FFRAINC. FFRAINC. G^naecl ymosodiadau cr yfiap gan y Germaniaid ar y Prydeinwyr yngogledd St. Quentin. idwyddasant i adennill ychydig n dir a gollwyd ddeuddeng niwr- n od yn ol Hawlia Berlin eu bod wedi adennill tir yn ne-orllewin Le Catelet. Adroddir o'r Pencadlys Ffrengig fod yna danbelenu ar ddwy ochr v Meuse. Gwnaed cais gan y Germaniaid i wneud. ymosod'.adau dirybudd yn Alsace, ond trodd allan yn fethiant. CYNNYDD ITALI. I > most.dir yng Ngwastatir Bainsizza a Carso gan yr Italiaid er mwyn. cwblhau me,ddiant o rai o'r uchelfeydd ac i unioni eu llinell. Gwnaed cynnydd ar ochr og- leddol San Gabriele a Brestovizza. Cy- merwyd 635 o garcharorion. Cyrhaedda nifer y careharorion 26,600. Dywed yr adroddiad Awstriaidd fod brwydr Isonzo wedi cyrraedd ffyrnig- | rwydd eithrfadol. i PALESTINA. Hysbysa y Swyddfa llyfel fod y 1 vy- deinwyr wedi syniud ymlaen yn llC- orllewin Gaza ar ff i-vjit o 800 o latlieni, a chyrhaeddwyd y nod bwriadedig gyda cholledion dibwys. Yn nosbarth1 Maan bu yr awyrwyr Prydeinig yn ymosod gyda llwyddiant. UWYRAIN AFFRICA. Pery y Cyngreirwyr i bwyso yn drwm ar y Gtrmaniaid yn Nwyrain Affrica, Ar Medi 27, modd bynnag, gwarchaewyd Mpapos gan y gelyn, a thorasant allan yn bartion bychain ac aethant i gyfeiriad Mahenge. Dioddefasant golledion trym- ion.

IPVVLLLGOR RHYFEL MEDD-YGON.

GWRTHWYNEBU MERCHED. I

-EliN -BEIUDD.

Advertising

BRECHDAN GYMYSG. I

MYFYR DDYDD MEDI CEIRCH.I

EFENGYL Y CERTMON GLO.

I POLISI PERCHENOGIONI LLONGAU.

OYDD MERCHER.I

OYOD IAlI.I

I. OYDD GWENER.

Advertising

) ) I GWRTHOD Y CYFLOG. j

I Y GWRTHWYNEBWYR CYD. I WYBODOL.

MARW IARLL GREY.I

PRYNU STAD. I

) l UNO Y GWEITHWYR.I

i DIRWYO SIOPWR. 1 !

LLONGAU SAFONOL.