Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

AT DRIGOLiON DYFFRYN NANTLLE.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

AT DRIGOLiON DYFFRYN NANTLLE. (At Olygydd y "Dinesydd"). Syr,-Cania,teweli imi unwaith eto trwy gyfnvng eich newyddiadur mewn atebiad i un a eilw ei htm y tro liwrx vn R. E. R. .A;lae'n ddrii-Y gennvf fod R. E. R. mor gib-ddaji, a'j fod hefyd yn ceisio cam- esbonio yr hyn y ceisiais ei draethu ar y mater uchod. Dywedaf eto mai gwella ei liun mewn perthynas a'i gyflog ddylai y chwarelwr yn gyntaf, ao yna pa fodd i dreulio y cyfryAv. Neu mewn gelriau craill-yn ddiwydiannol ac yu fasnachol. Nis gwn a yw H. E. H. yn gwvbod rhyw_ beth am anhawsterau ac am broblemau y chwarelwr ond trwy glywed. Cyfeiria hefyd at ryw ardal heb fod gan milltir o Ddyffryn Nantlle, ac y mae ei haingylehiadau rywbeth yn debyg i'r dyff- ryn, ac fod Cymdeithas Gydweithredol wedi bod yn llwyddiannus dros ben yno. Nid wyf yn ei ameu.\ Ond os yw am- gylchiadau y gweithwyr i'w cyferbynu a'i chwarelwr, credaf nad yw yn llwyddian- nus i'r graddau y dylai fod. Gwn yn dda fod Cyrrdeithas Gvdweithredol mewn rhai ma.nau yn yr ardaloedd chwarelyddol, ac hyd y gallaf gael aua-n. nid yw yr un ohonynt, a dweyd y lleiaf, mor lwyddian- nug ag y dylai fod. Xi ddarfu i mi honi o gwbl fy mod yn gwybod dim am y symudiad cydweithred. j ol. ond ceisiais ddweyd fy marn yn syml fel chwarelwr. Ac nid wyf yn honi fy mod yn gwybod dim am fasnach ua mas- nachu ac efallai y gwnaifr R E. R.. gyda'i. brofiad maith ein haddysgu trwy gyfrwng y ffDinesydd." Credaf rnai nid wrth geisio brathu y naill ar llall y mao'n bosibl i symudiad mor dda gychwyn; ond trwy drafod y I cwestiwn yn frawdol a diduedd, a eheisio goleuo ein gilydd ar y mater. Byddai mwy o l'ym yn y goleuni pc by dda i i R. E. R. a phawb ysgrifeno wneud hynny dan eu henw T)i-iodol, an nid Hoehesu ynghysgod llythrenau anamlwg. -Yr eiddoch, ROBERT G. ROBERTS. (At Olygydd y "Dinesydd"). Syr,—A" gaf fi gongl o'ch gofod i ddiolch i G. E. J. am ei lythyr a ymddangosodd dan y penawd uchod. fel un o'r trigolion yr ydwyf yn teimlo 'run fath, a gresyn fod cymaint ohonom mewn dyffryn iiior fawr ac heb gymaint a chodi ein lief am yr hyn y mae ei lythy r yn galw ein sylw ato, sef cael Co-Operativc. Credaf 'run fath ag ef mai mewn undeb y mae. nerth. Gobeithio fod y brawd yn gweithredu hynny, gan i mi ddarlien llythyr arall yn eich rfewydaiadur yn gofyn a oedd G. E. J. yn tain Undeb y chwarelwyr. A gaf fi ofyn iddo yn cstyngedig os nad yw yn talu ar hyn u bryd (gwn am dano iddo ei dalu am Iawer.o flynyddoedd) a fydd iddo wneud eto, gan ei fod yn weledydd crafr. Maddeued i mi am fy nghyngor iddo a phob chwarelwr arall. Fel un o'r trig- olion Iiynaf y dyffryn erbyn hyn, ac yn adnabod G. E. J. er yn iaehgen, yr hwn sydd yn un parod ei gvmwynas bob amser, ae y mae yn un o'n Cynghorwyr Plwyf. a mawr y canmol sydd arno gan y treth- dalwyr. Dvn ddidderbyn-wyneb ydyw, a rhai fel hyn sydd.arnom eisiau, ac yn uwch yr elo dywedaf fl. gan ei fod yn meddu ar gymwysder. Beth a fyddai i ni fel chwarelwYr fcdd\d am dano? fel un i I?mr sedd ar Gyngor ein Sh-. Gan ein bod vn galw aifr weithwwr i Tanw y seddau*]' nid ydvm fel gweitlrwyr yn meddwl digon o'n dynion. ablegid mae yn l'haid i ni weithio ein hiachawdwriaeth ein hunain os am Iwyddo ein galwedigaeth.—Yr eidd- och, HEX CHWARELWR.

————?

IPEARS' ANNUAL AM 1917.

!I CYMDEITKAS PWYLLGORAU I…

¡ TAFARKAU'R WLADWRIAETH.i…

Y BLEIDLAIS A CHYD- ! WYBOD.1

f) YOI) MERCHER.

IDYDD IAU.-

I DIDO GWENER.

DYDD SADWRN.

Advertising