Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

19 erthygl ar y dudalen hon

Y FFORDI).--1

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y FFORDI). -1 (At Olygydd y ¡'Dinesydd" Syr,—Carwn anfon gair 0 egh-arhad pdlacn mcwn atebiad i lythyr caredig "Hen Ftasiwn?" Addefaf yn ddiymdroi mat dh;?ybl crefydd y "Ffasiwn Newydd" ydwyf, ac yn cyfnf y Gorchymyn Newvdd "Ar chwi garu eich gilydd fel y cerais i c1m-i," y n werth y DC-" ?)i-ch-viiivn gyda'u gilydd. Y mae hen ddiareb Cymraeg- "Nid da lie gellir gwell." ac felly nid yn unig y mae yn aunigonol, ond y mae yn garnarweiniol ddifrifol i geisio cael hyd i'r }<,fordd dl wy syllu ar orehymynion Moses fel v gv neir mewn Capel a Llan drwy'r wlad. Darlleney "gorchymynion. Duw" ( P) fel y traddodir hwynt yn ol Moses yn Llyfr Deuteronomium—ynghyleli rhyfela, lladd carcharorion diniwed, liabyddio tro- seddwyr :—"Ac nad arbeded dy lygad. Bydded einioes am einioes, Hygad am lygad, dant am ddant, llaw am law, tvoed am droed A'r llcill a glywant ac a ofnant, ac ni chwanegant wneutluir mwy yn ot y petli drygionus hyn yn dy blith." Ym mh'le ceir gwell esiampl or ddiwin- yddiaeth ddieflig—crefydd y Caisar. a Bot- toniley, a phendeftgion ein gwlad iii-vdd yn brysur wneud byd Duw yn uffern ani- feilaidd. Credo apostolion v "reprisalF," ydyw. Yn erbyn hwn yr oedd Iesu yn Wrthwynebwr C ychvybodol hyd at angau, ie Angeu'r Grocs. Ar yr athrawiaeth ynia—sef yr ar-daliad—y mae pob cosp, pob carchar, pob dienyddiad, pob rhyfel. pob gelyniaeth yn scfydledig. Ac hefyd nid yn unig cyfraith Moses- und cyfraitb wlado! Rluifain, Persia, Ffrainc, Germani. a Phrydain—sydd yn ceisio gwneud cyf- iawnder (sef gwneud iawn cydrhwng dyn- ion) edrin-v orCodacth, a rhybuddK), a chospi. Y syniad tu ol i'r cwbl oedd Ofn Duw yn lie Cariad Duw, ac ofn dyii a chospi dyn yn He caru dyn. I Nid wyf heb golio i Moses gyhoeddi "Car yr Arghvydd dy Ddnw a'th holl galon, a'th gyniydog feL ti dy hun;" ond y mae llu o'r gau.orchymynion a fechir wrth ei Dduw mor wrthun i'r eorchymyn godidog hmi fel i'n hargyhoeddi yn y lIe laf. Ei fod yn anghyson ag ef ei hun, ac yn cymysgu goIeuni a thywyllwch; neu, I w- I lwc l i neu, yn 2iJ, Fod ofk.iriadaeth Iddewig fel offeiriadaeth ymhob oeg-ivodl rhoddi dan pi emv draddodiadau dynion oedd yn groes i orchymyn Duw. Nid dadblygiad o gvfraith Iddewig a welaf yrrg nerorehvmynion Crist yn y Bre- geth ar y Mynydd, ond gwrthddywediad oendant a chyfeiriad hollo] newydd. Nid bygythio neu gospi gweithredoedd allanol, ond newid cyfeiriad ac amcanion yr VS- hryd mcwnol—a hynny trwy gani a chreu carial yn o!—yr atdaliad dwyfol 'Ac at y gylraith ddwyfol. a breuddwydion y Proflwydi. a'r gorehymynion newydd Y cyfeiria Crist. meddai Tolstoi (wedi cluvilio y gwreiddiol) 3r delerau'r Bregeth ar y Mynydd (Matth. v. 17-20). ami ac angerddol y cyfeiria Crist at ei orehymynion, a1}- pwysigrwydd o'u ea d w, ic ot y- ii ?d,,i] i cadw, ac eto wde ni yn dal i gyhoeddi mewn Capel a Lian, ac i fyw mewn mas- nach, a chymdeithas, a rhyfel, athraw- iaetli ymarferol yr hen onicbwvliaeth a f u,* ri ddinistr i'r hen genedl Iddewig, a yr hwn ein difethir ni oil yn yr un modd on; edifarhawn—sef newid y Ftordd. Onid hwn ydyw'r clwyf cyffredinol svdd ar eglwysi Cristionogol Ewrop, proffesu v new\dd. ond byw yn ymarferol dan yr hen I oruchv. yliaeth—cyhoeddi y Deg Orchymyn a d i vstvi.ii v Go]- a diystyru y Gorcliymyn Newydd. Na. nil, ¡ Xi cheisia i wyneb Closes Ond lesti j ddadieii 'nghwyii, y C'vfiawn dios 'r f, er fy mwyn. G. M. LI. D.

I PLFJDLAIS CYDWYBOD. 1

[No title]

NODION 0 LANAU'R LLYFNWY.…

MARW Y PARCH RHYS ,1. HUWS…

DATHLIAD HANNER CAN' ¡ MLWYDDIANT…

I PARSELI Y MILWYR I FFRAINC.…

MARCKNADOEDD.I

AR GRWYDR. I

PWLLHELI. I

MARW ARWEINYD3 HYGLOD. ! ———

41 LLEOL.: i

BRYN REFAIL 11-!

PENYGROES.

IPORTHMADOG.

-,-RHOSTRYFAN.

RHIWMATIC lfNHWYLDFB Y KIDNEY

Family Notices

Advertising