Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

HOOtON 0 LANAU'R LLYFHWY.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

HOOtON 0 LANAU'R LLYFHWY. Gan Mrs WAKEFEILD WILSON (Mailt) RHAGFYR. Felused mynd ar hirnos Rhagfyr Yngoleu lloer, hyd Iwybrau'r llwyn, Dr*>vy rewynt- iach, mop brysur-ddifyr Y rhodia'r lianc a'i rian iwyn Ni ddaw'j, iii-i brad l'i- fatli eiicillon- Mae duwiau'r coed yn effro'n awr, A tliyrfa-'r ser fel adar gwynion Yn canu'n mrigau'r derw luav.r, Os clvwaf In o einau bryntion, Caf glywed mwy <> eiriau gwin, A rhodio'l' tr;)f>th i wrando'r eigiOIl \'n canu'i salm ym menv'r liin; Er iod y nef yn drist ei hwyneb, k-I 'A'r bryniau'n ysig fel y coed, Mae mwy o Dduw a Thragwyddoldeb Yn Hhagfyr welw nag erioed. A di-iiia fis y gia-yllati IlaN%-eii, Mis cofio dydd ei eni Ef, Pan can y elych eu peraidd acen, I I-)-d 'I boi,tli v iief A hawdd yn awr yw gado'r flvvyddyn 1 groesi'n lion dros donau'r Hi; Xi welir braw yn ilenwi'r delyn NYrtii goiio'r Gwr sy gyda ni. Deal hvn fod Arglwydd J'jsgob Bangor wedi cynnyg Bheithoraeth Plwyf LlnIL Uyfni Parch Hugh Lunt, Llanberis, ac y mae yntau wedi ei derbyn. gwr parchedig yma wedi dangos eisacs ei fod yn lvel I diwyd. Y mae y gwahanol leoedd y bu'n gwasanaethu ynddynt wedi profi liynny. Mae'n bregethwr poblog. aidd, ac 3*11 fawr ei barch gan yr oil o'r Eglwyswyr yn Esgobaeth Bangor. Yn sicr caiff bob derbyniad gan frodorion Glannau Llyfnwy, a'n dyinuniad yw pob llwyddiant iddo yn ei faes newydd. Cawn fod y Parch John Jones, Iiyf- rvdle, wedi rhoddi rhvbudd o'i ymddi- swyddia-d eglwys. Mae Mr Jones yn wr deinvddio! iatfn yn ein plith. Xid ydym yn hoffi'r syniad o'i trolli. Prynhawn -Merciier, cladduyd g^eddiil- ion y chwaer iewiDe Miss A. Williams, Pembroke House, Penvgroes. Ca'dd gys- tudd poenus, a dioddefodd yr oil yn dawel. Bu yn aelod ffyddlon iawn yn Eglwys Soar (A.). Gwasanaethwvd yn ei hang- ladd, gan y Parch J. M. Williams ei _A 1. ei gfweimdog, a'r Parch G. O. Hoberts (Mor- fin). Cydymdeimlir a'r teulu oil yn eu ?n). Cydymdej mhr a'r tcu!n oJI vn pu profedigaeth. Dydd Mawrth y bu farw v ferch feclian A. J. Williams, niereh Mr'j. Williams, Compton House, Stum-don Street, Pen-' •ygroes. Yr oedd tan ofal teulu caredig Bodhyfryd, am ei bod yn amdclifad o fain. Ca'dd bob gofa] a chwareu teg. Yr oedd yn 11 mlwydd oed, ac yn eneth hd! :Idd- ?-ynia?,. daddwyd?gwpddHlioudvdd Sad?-rn,yt,Maohp<?h,prvd Vg?asan- ?hwyd gan y Barch Edward Thomas. Saron. C'anoddphtMt?ronddwy don anano'r dnnpn. "Cadw le I ]it, 1 11 nau Gwynion." Y plant tan ofal y brodyr Dr Lloyd Jones, 'y Tower; Mri Owen Morris. Clynnog Road, ac Edward Jones, G. and L.T.S.C., Goleufryn Mae ein cydymdeimlad a'r teuluoedd i gyd. Cawsom gip ar yr Isgapten Aled Tarry, mab liyjiaf y Frifathro William Furry fL Mrs Parry, Ty'r YsgoI, Penygroes. iNla- edrych yn gampus. Disgwyliwn ychydig o hanes anturiaetliau y gwr ieuano yma at yr wythnos nesaf.—Hefyd Mr John Emrvs Williams, Central Stores, Peny- groes, yntau yn edrych yn rhagorol. Cant bob croesaw gennym. Yn y llynges v mae'r brawd' ieuanc yma hefyd, v Clywsom fod y brawd ieuanc Willie S. Jones, 10, Snowdon Street, wedi ei glwyfo. Hyderwn y cawn air gwell am dano cyn hir.—Clywsom hefyd fod y brawd Henry Morris Parry, Clynnog Road, wedi ei glwvfo, a Llewelyn J. Jones, High Street. Prudd yw y newydd am Hywel Owens, I Water Street, ca'dd ei Ltdd ym Mhales- tina; a niab Mr William Roberts, Ty Sine, Pontllyfni, y ddau o blant Glannau Llyfn- wy wedi huno yn y fro bellenig. Chwyth- ed yr awelon yn ysgafn dros eu beddau. Mae cydymdeimlad llwvr a'r teuluoedd oil. I Ffrainc mae Tom Roberts, West End, ac Owen Glyn Morris, Clynnog Road, wedi mynd. Hyderwn y cawn eu eroesawu yn ol yn fuan, yn iach a dianaf. Ym mhedwerydd cyfarfod Gobeithlu Saron (M.C,), nos Iau, y 29ain cyfisol. o dan lywyddiaeth 11 r William Lloyd Jones, (yr is-lywydd), adroddwyd gan Bessie Owen, Ter Annedd; Myfanwv Morris, 5, Clynnog Road; ac Olwen -illait, Williams, Angorfa, a chanwyd gan Jennie Morris, 5, Clynnog Road, a Miss Olwen Evans, 02. County lload. Ellen Morris, 5, Clynnog Road, yn oreu am ganu ar y Modulator, a Jennie Powell Parry, Llys Alaw, yn oreu ar ddatganu "Mae yr Iesu yn derbyn plant bychain." Yn "v gystadlueaeth ar areithio difyfyr ar desynau amserol, aeth James Jones, 7, Victoria Road, a'r wobr gyntaf; Robt. Owen, 3, Victoria Road, yn ail; Jennie Powell Parry a Jennie Parry, 8, Station Road, yn gvfartal drydydd; Morris Parry Morris a Griffith John Evans yn bedweiydd yr oil yn areithio yn dda. v cyntaf yn eithriadol. Llywydd y cyfarfod yn beirniadu yr areithio, a Mr Edward Jones, G. and L.T.S.C., v canu. Owen Morris yn arwain y canu, a D. Robert Jones yn eYÍeiJio Eel livii y cyfarchodd "Carmelian." sef Mr J. G. Evans, Penvgroes, "Mailt" ar ei huniad priodasol a Mr Wil^pn Pan glywais y newydd Fod Mailt wedi mynd Rho's dro yn fy unfan, Ond teimhus fel ffrynd Xas gallwn roi heibio Heb anfon fy nghan I ddymuno'u llwyddiant Ar yr uniad glan. I Wilson a tithau I' Dymunaf hir oes, A byd o ddedwyddwch Ym mhentref Penvgroes, I A chofia y "Xodion" Bob wythnos fel cynt, Paid gadael i'r petliau Fynd ganIyn y gwynt.

Advertising

I CAERNARFON- ..I

[No title]

MARCHNADOEDD.

Family Notices

Advertising

CYFARFOD CYHOEDDUS CY-U. I…

Y CHWARELAU. I

Advertising

MARW MR W9 .H. WILLIAMS I

PRINDER LLEFRITH ACI YMENYN.