Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

GROESLON.I -- _ _ I

LLANBERIS.

NOPTHWKH. I

PENPHYNDEUDRAETH. I

PONTRHYTHALLT. I

PORThMADOCi. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

PORThMADOCi. I Marw.-DyddSadwrn. Rhagfyr laf, I l hu f larw Mr Elhs Pritchard, Moelwvn i- d Wouse, Roche lerrace, yn 66 mlwvdd oed. I Ele ydoedd arolygwr y mwnfevdd zinc vn Mochvyn, Fiestiniog. ac yr oedd vn fon- eddw r a berchid yn selog ydoedd, ac yn ddefnyddiol yn ei wasanaeth Claddwyd ef ddydd Mercher, ym mynwent Beddgelert, pryd y gwasan- aethwyd gan y Parehn J. Jenkins, ficer Beddgelert, a T. Rees, curad Porthmadog. Cydymcieirnlir a'i unig fab, Mr Reginald A. Pritehnrd. Cynilo Gyda Bwyd.—Ffurfiwyd pwyll- gor ym !Mhorthmadog gvda'j- bwriad o ymgyrch yn v cvicli. Mr J. Jones Morri s yvv'r cadeirydd, a Mr G. H. Webster, B.A., yn ysgrifennydd. Wedi ei Glwyfo.—Daeth y newydd fod y Preifat Thomas Hughes, Garreg Ooeh, Moi ia Bychan, wedi ei glwyfo. Yn Wael.—Mewn ysbyty yn wael ym Mesopotamia y mae y Preifat Harry Griffith, oedd yn gwasanaethu gyda Dr Pierce Jones. Tranc Milwr.-Dadh v ncwvdd fod y Pl'eiht H. Ellis Evans, mab Mr David i?-ans. (?yu Terrace, Borthvgest, wedi ('ad ei ladd gan sMI. ?id oedd ond 21 mlwydd oed. Yn Haverfordwest yr oedd pan ymunodd, ond cyn hynny yr oedd yn gwasanaethu gyda Mr i. Lloyd Jones, ironmonger. Wedi Boddi.—Trwy bellebr cafwyd y newnld fod Mr Richard H. Roberts, Hill Street, wedi boddi viii mhoithladd Cork. Gedy weddw a. dau o blant, ac y mae ein cydymdeimlad yn fawr a -N-ld oedd ond St mlwydd oed, ac yn wr a berchid An fdv.], ac yn adnnbyddus i ejvloh eaiiy;.

PWLLHELI.--I

RHIWLAS. I

Advertising

RHOSGADFAN..

CRICCIETH.

GWEISION FFERMWYR GWYRFAI…

NODION 0 FFESTINIOG. I

. FOURCROSSES.