Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

DAN Y GROES I

I PELLEBR AR GOLL. ___ j

CIG FFRES. I

Advertising

I __YR _ARDALOEDD GWLEDIG.

MARW ARCHDDIACON SINCLAIR.

-RHYBUDD PWYSIG.

Advertising

AR GRWYDR. I

I "YR HWYROL GLOCH" I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I "YR HWYROL GLOCH" ATAl, HEN ARFERIAD YN NGHAER. NARFON. Yng Nghyngor Trefol Caernarfon gal- wyd syhv fod "yr hwyrol gloch" wedi ei ha tal, oherwydd gwcithrediadau y D.O.R.A. Ceir gwrthwynebiad yn y dref wneud I ffwrdd a'r arferiad henafol ganu y gloch am wyth o'r gloch y nos. yr oedd betyd yn ariei iad i ganu y glocii am chwecb yn y bore, yr hyn oedd o fan- tais fawj- i rai oeddynt yn myned at eu gwaith yn fore. Ai- hyn o bryd ni chan- iateir i'r cloo daro yr oriau. Ymddengys fod yr awdurdodtti mihvrol yn gwahardd caniatau i'r gloeh gael ei ehanu am chwech yn y bore. Goftdiai Mr R. Newfon fod yr arferiad henafol wedi ei atal, a fod y a (- I ivnv giio(ld i' (i d y gloch yn cael ei chanu am saith o'r gloch yn yr hwyr yn He wyth. Pwysai Mr Owen Evans y dylid canu y gloch am chwech yn y bore, gan fod hynny yn hwylustod mawr i ddynion a mercbed oeddynt yn myned at eu gwaith yn foj'. Sylwai Mr Thomas Jones fod y gloch wedi ei chanu am wyth o'r gloch y nos ers amser maith, ac ni ddylid newid yr adeg i saith o'r gloch. Cefnogai Mr D. T. Lake y cynygiad fod y gloch yn cael ei chanu am saith f/r gloch, yi hyn oedd yn eyiateb i adeg can y masnachdai. Pendtrfynwyd fod y gloch yn cael ei chanu am saith o'r gloch yn yr hwyr, ac i ofyn i Bwyllgor y Prif-ffyrdd gymeryd i ystyriaeth y pwyntiau :odwyd gan Mr Owen EvaDs.

PRIS Y COFFI.I

I TAI I GYMRU.