Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Rhai o bethau'r Rhityu- Dim Barddoniaeth yng Nghymru Felly wir ebe Dyn y Drych wrth ddarllen anerchiad Elidir Sais gerbron Cym- deithas Genedlaethol Lerpwl nos Wener ddiweddaf. Tudal. 4. Rhodd Mam y Morning Post Y Papuryn digywilydd ebe'r Gwyliwr yn Llith Llundain, ar tudal. 1. Alban o'r De yn dwedyd hanes Glewion yr laith yng Nghasnewydd ar Wysg. Tudal. 2. Ctasuron Cynghanedd!: Pumed swp Gwrtheyrn, sef o Gymar- iaethau'r Hen Feirdd y tro hwn. Tudal. 4. Nyni a'n Barddoniaeth: Crynhodeb o draethiad Mr. W. Hughes- Jones, B.A., ar Feirdd Newydd Cymru. Tudal. 2. Ffetan y Gol Ebwch Besimistaidd y Gwin Newydd a'r Hen Lestri; Islwyn fel Benthyciwr Pwy biau'r Llygad ? Yr Ysgol is y Gelli: Y Parch. Tecwyn Evans,B .A., yn codi llyfr Mr. John Lloyd, M.A., un o blant gobeithiol Talsarnau. Pigiadau'r Lleifiad ar tudal 7 0 Berfedd y Byd Ceisio Tyllu'r Pared Pwyo Pen y Ddraig Las Arglwydd y Wledd Stori Modryb Y ddau Francis Proffwyd a Phesimist; O'r Gors i'r Graig. Zanxibariaid Cymru Mr. Hugh Lloyd (Manchester) yn son am Heresi Kikuyu, sef y pechod Eglwysig o gyd-fwyta gyda'r Pechaduriaid Ymneilltuol -ac yn dang os fod rhai cyffelyb i Esgob Zanzibar i'w cael ymysg Esgobion cyndyn Cymru.

W GOSTEG.

DYDDIADUR.

0 Chwarel a Chlogwyn.

Advertising

I _____MORFA NEFIN. I

TREF PATROBAS.

Advertising

, I Cyhoeddwyr y Cymod I

!Gyda'r Clawdd.

[ Y Ddrama'n Cydio.