Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

-1 Dyddiadur, I

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

1 Dyddiadur, CHWEFROL -Darlith y Gymdeithas Genedlaethol I-Ei.steddfod y Plant yn Booth St 18-Cyfarfod y Gymdeithas Genedlaethol 14—Cyngerdd Undebol y Band of Hope 122-Oyfurfod Pregethu Lord Duncan Street 28—Cyngerdd Gwyl Ddewi yn Holdsworth Hali Cenhadon y Sul Nesaf. Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Moss SIDE—10.30 a 6.30, G P Wiiliams, Wyddgrug PENDLETON—10.30, R R Parry 6, Robert Williams HEYWOOD STREET—10-30, R Williams 6, E W Roberts HIGHER AKDWICK—10.30, E W Roberts 6, R R Parry LEIGH-10-30, H Jones, 6, J S Roberts FABXWORTH—2.30, J S Roberts 6, G Tibbot EARLESTOWS—10.30 a 5.45, WARRINGTON—10.30 a 6, T J Williams, Rock Ferry BIAOKBTON— EGLWYS UNDEBOL ECCLES-ll a 6.30. J M Williams; YR ANNIBYNWYR CJHOBLTON ROAD—10.30, R M Edmunds 6.15 M Llewelyn BOOTH STREET—10.30, M Llewelyn, 6-15,R M Edmunds Llanbedrog LD DUNCAN ST., SALFOBD—10-30 a 6-15, T C Jones QUEEN'S ROAD—10-30 a 6-15,'G S Griffith, Llangollen HOLWNWOOD—10.30, a 6.15, R Eames WEABTE—10.45 a 6, Y WESLEAID DEWI SANT-10.80, A LI Hughes 8, J S Williams HOREB—10.30, Cartrefol, 6, J Roger Jones SlON—10.30, a 6, Charles Jones, Bangor BEULAH-2-30, J RogerJones, 6, Cartrefol OALFArJA-IO.30, J Roger Jones 6, Cartrefol EceiES—10.30, Cartrefol ,6.30, A Lloyd Hughes Y BEDYDDWYR UP. MEDLOCK ST.—10.30, a 6, J H Hughes LONGSIGHT-10.30 a 6.30, ROBIN'S LANE. SUTTON—10.30 a 5.30 COLOFN Y CYFRIN. ifjRO'72 HEN LANCIA U.Nos Sadwrn, eynhaiiodd Hen Lanciau yr achos sydd ar hyr o bryd yn Grey Street gyfarfod anarferol o hwyliog a lliosog ei gymilleidfa. Y cadeirydd oedd Mr. James Williams. Caed amrywiaeth o ganu, adrodd, chwaraeawd, ymgom, etc. Y personau mwyaf amlwg oedd y Mri. David Owen, T. Thomas, James Jones, G. S. Jones. Darparwyd te a theisenau tatws ynglyn a'r cyfarfod. Eiddigedda y chwiorydd am Iwyddiant y llanciau, a bwriadant hwythau ragori'n fuan. Ymdrech i gynhyddu Cronfa Ariannol y Capel newydd oedd hyn, a chaed elw da. Mae'r capel newydd yn Victoria Park yn dra gorffenedig oddiallan, a pharatoir yn awr at .gael y goleu trydan oddifewn, ond ym mis Ebrill yr agorir ef. Bu'r Parch. E. Wyri Roberts, Heywood Street, a gweinidog yr eglwys uchod yn Grey Street, yn darlithio ar Freuddwydion, i gymdeithas lenyddol y lie olaf. Mwynhawyd y ddarlith yn fawr. Da gan bawb am adferiad Mr. Wyn Roberts o'i afiechyd. DISGWYLIAD BOOTH STREET.-Nos Sadwrn nesaf, mae Eisteddfod y Plant yjig nghapel Annibynwyr Booth. Street. Mae rhagolwg am gyfarfod da, pan ystyriu-n fod tros gant o gystadlenwyr, a bydd tri chor yn ymgais am ganu The Bonnie Harvest Moon." Nodwedd arbennig y cyfarfod hwn ydyw fod y Saeson yn cymeryd rhan amlwg yn y eystadlu. Dichon y buasai y lies yn fwy petase holl blant y Cymry o bob enwad yn gwneud mwy at yr Eisteddfod hon, ac yna gael un anenwadol a chyffredinol. EOIN DI R WEST. —Da gweled fod gan holl blant y cylchoedd perthynol i'r Gobeith- luoedd gyngerdd o'r eiddynt eu hunain y Sadwrn dilynol, Ionawr 14eg, yn y Chorlton Town Hall. Mae hwn yn symudiad newydd, ac fe ddylai gael ein cefnogaeth oreu. Bydd plant y Gobeithluoedd yn cymeryd rhan yn y cyngerdd yn adrannau, a chyda'i gilydd, a threfnir unawdau, dadleuon, adroddiadan, caneuon ystum ac amryw bethau ereill dan lywyddiaeth Mr. R. H. Rogers, Stockport. Trwy'r cyngerdd hwn, ceisir meithrin mwy o undeb a diddordeb yn y gwahanol adrannau, a bydd plant o'r lleoedd hyn yn cymeryd rhan o'r gwaith Moss Side, Pendleton, Heywood Street, Ardwick, Gore Street, Hardman Street, Weaste, Lord Duncan Street, Booth Street, a, Stockport. BLODAU PENDLETON.-Daeth -rl-iag- len newydd Cymdeithas G-refyddol Gwyr Ieuainc Pendleton i law. Prif waith y cyfar- fodvdd-ar nawn Sul y misoedd nesaf fydd ymdrin ar Yr Eglwys a'r Oes," Beth yw Iachawdwriaeth ? Cristionogaeth "A allwn garu ein gelynion ? Beth yw gwir neges yr Eglwys ?" A raid i fasnach fod yri groes i egwyddorion Cristnogol er mwyn llwyddo ? Mae dau beth amlwg yn ail- rhydedd mawr i'r gymdeithas hon ei pharhad ffyddlon a chyson, a'i thestynau cryfion a newydd. ANWYLYD EI WLAD. Tom Ellis" fydd testyn darlith y gymdeithas Ganedl- aethol nos Wener a'r Parch. Robert Will- iams, un o Feirion, fydd y darlithydd. Dylai'r ddarlith hon fod yn un gymeradwy iawn, oblegid adnabyddai llawer ohonomef yn bersonol, a bu yma'n annerch a darlithio. Rhyfedd gymaint o enwau roddwyd arno, ond y tlysaf o'r oil oedd Pet y werin."

1-10 Sir Ann Griffiths. !

Cymry Amlwg.

I Darlun Rhiannon.

Advertising