Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

YS] AFELL Y 13EIRDD 11 I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

YS] AFELL Y 13EIRDD 11 T eynhjrohioD gogyfer a'r golofn hon i'w cyf- emu ,-PEDROG, 217 Prescot Road, Liverpool. Yr Eira ar y Mynydd.—Mao aweD. yn y gan, ond yr iaith a'r fydryddiaeth yn wallus I iawn. Da chwi, astudiwch y naill a'r Hall, a chredaf y gellir bardd rhagorol ohonoch. Y Gwanwyn.—Dim ond ffurf englyn- I sillafau ac odl, heb yr un cysgod o gyng- hanedd. Gofynnwch i un o'r beirdd cyfar- wydd sydd yn' eich ymyl, a dywed i chwi ar <mwaith a fydd eich gwaith yn. gynghanedd ai peidio. CYMEEADWY.—Cyfarchiad i R.O.W., Yn y Ddrycin, Y Dydd Hwnnw, Y Mwnwr, Bob Bore o Newydd. « Y WYLOFUS ALAFON." I Zi Bethau Digri' yn y BRYTHON diweddaf. Os wylofus ei lefau—gorunig Yw'r awenydd weithiau, Heddyw fu ddydd i'w foddhau,— X fu ddigrif a'i ddagrau PEDBOG. AI wylofus Alafon ?—y mwynaf 0 emynwyr Arfon Menyw brid, yn dwymn ei bron, Wellhai ofid brawd Llifon. Go unig yw ei annedd,—er i'w ddawn Farddoni'n ddiddiwedd, Anodd byw wrth naddu bedd Ing enaid mewn cynghanedd. It :lfo'r gerdd ar fore gwyn,—angel yw, Yng nghongl oer ei fwthyn, Dyna fo, tybed na fyn, Hyd ei angladd, ond englyn ? Argyhoeddi gwyr gweddwon—ar unwaith Wna rhianedd tlysion Mewn rhyw wlad, oes meinir Ion, O'i glefyd, lusg Alafon ? liweh i'r ty, edrych i'r tan—ddywedir, Wna'r breuddwydiol fudan, Awenydd, wrtlio'l hunan Er ei gur, yn feddw ar gan. j 'Does yno ond cydseiniaid—yn tyrfa Fel terfysg gwallgofiaid Ddyn byw'n barddoni heb baid,— Canu yw pwnc ei enaid. Wylofus fydd Alafon—er didda. Gordeddu englynion Gwrando, frawd, bydd grin dy fron, Hyd lennyrch unodl union." Difyr fai'th weld yn dyfod-o ogof I Unigedd dy weddwdod Anturia, ddyn, treia ddod 0 iselder dy swildod. Pwy o'r merched a edy—ei thylwytk, A'i haelwyd, at hynny ? 0 ias gweld yn y 'Sgoldy I'r hogyn tal, wraig yn ty. Rianedd sy'n gwirioni,—yn eirias, Lenorion uchelfri, Codwch hwyl, acw, da chwi, Ewch i'w redeg i'ch rhwydi. R.H.W. ISALLT YN 75 (CHWE*. 8), I Ab ef li hun- I r SAITH deg a phymp !-toc cwympaf ;—os l'r wyth deg gyhraeddaf [yr oes Drwy nerth, dwyn blinder a wnaf, A phoen, hyd ei gorffennaf. Ai du ochain tra'n dychwel—i 'nwthwn Fydd fy nhaith i'r gorwel ? Nerth y Nef i ddioddef ddel— I Deued im' ddiodde'n davjd. Bb A laion- Gan Natur ugain eto-ga. Isallt, A'i gysur heb lwydo. Duw a'i gariad ngoro Fy-w ofal Nef o'i flaen o Ac ebe Pedrog- Ffestin hoff, os teneu'i wallt,-Ir y gwr I A gerdd lannau'r c' G-amallt 'Does dim chwyn na llecyn llwm 1 Ym myw reswm yr Isallt. YMHOLIAD I Gwilym, lle'r wyt ti'r gelacli ?-ni anwyd I' Un awenydd pertiach Heb ball rho wybod bellach Lie ti'n byw y llwytyn bach. WILLIAM MORGAN, LERPWL. ATEBIAD I Mor ddoniol yr ymhoIi-am Gwilym r I Galw pan y mynni Dawnsia d'awen os deui II Hefo'r tram hyd Waver-tree. GWILYM DEUDRAETH. I WBTH WRANDO Y DDAU FRANCIS- 1 YN HEATHFIELD ROAD. I 0 arlwy tant, ar ol te-y meddwl GaifE y moddion goreu Heno, yn wir, llonni'r lie Wna unllais Fechgyn Nan'lle, TRWY DDRYCH ATGOF I (Darlith gan Pedrog). I Mis Ionawr fel Mai sw-ynol-lieno droir Yn y Drych deniadol Mwynhau yr y'm ddinam" wres Hoff hanes y Gorffennol. Rhoi helaeth fodd i'rDdarlith fâd-wnalIyw Yn llawn cydymdeimlad Drwy'i Hachos ei edrychiad Siriol gaiff fythol goffad. GWILYM DEUDRAETH.

Advertising

BETTIESDA.

LLANEGRYN. I

Advertising

Clasuron Cynghonedd I