Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

1 fO Big yI I*leifiad. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

 1 fO Big y I*leifiad. 7 PARCH. JOHN THOMAS, M.A.- Gofid i'w gydwladwyr drwy'r holl ddmas ydoedd ciywed fod y gwr uchod wedi pen- derfynu rhoi fyny Eglwys Fedyddiedig Myrtle Street, ar ol ei bugeilio un mlynedd ar hugain. Terfyna'i lafur yno fis Gorffennaf nesaf. Ei arfaeth ar hyn o bryd yw mynd i fyw i'r Brifddinas am ysbaid ac yna, wedi eftib a gorffwys, ac adnewyddu'i iechyd, ym- gymeryd a. gofal bugeiliol eilwaith, ond ymhle, nid oes ganddo amcan yn y byd yn awr. Bydd yn chwith i Lerpwl am un o'r pregethwyr cryfa'i feddwl a'r tryma'i afael ya y Ffydd Efengylaidd. GLADYS MAGW Y A ID—•— -1 1 rI, UB, o wleddoedd blynyddol .l:$lrkenhea' ers pum mlynedd bellach, ydyw'r cyfarfod a geidw Macwyaid Madame Gladys Williams yn Neuadd y Y.M.C.A., Grange Road. Caed y pumed nos Iau ddiweddaf, y lle'n llawn a'r doniau'n gelfydd a meistrolgar iawn, ac ol yr athrawes (a gyfrifir gyda'r oreu yn y cylch era talm bellach) yn drwm ar y disgyblion. Dyma'r rhaglen Deialog, The Explana- tion." ffrae aelwyd ddoniol rhwng gwr a gwraig ifanc Miss Nell Williams a Mr. Edgar Heath. "A Peter Pan Adventure," gan Miss Mabel Owen, Miss Doris Fyfe, Masters Jas. Galloway a Jack Summers. Adroddiad, The shadow of a song," Mr. T. C. Hughes. Chwarae Who's afraid," gan Miss Fruger, Miss Lesley Brook, a Master Jas. Galloway- yr eneth Lesley Booth yn chware'i rhan yn gampus, ac yn llygeidio ac ystumio i'r dim o naturiol a chywir, ond fod y Ilencyn braidd yn dai a hen i ateb iddi hi. Can, Friend," Madame Josephine Williams, Bangor, gyda'i gofal a'i glendid arferol. Adrodd Prince Arthur's Appeal to Hubert," gan Miss Ida Heath-croten fach ddawnus odiaeth, ond fod y darn braidd yn henaidd iddi, goeliaf fi. Can, Farewell in the desert," Mr. Evan Lewif, Bangor ac yn canu O na byddai'n haf o hyd," mewn atebiad i encor di -droi'.Y) ol. Adroddiad, allan o Merchant of Venice," yn alluog a meddylgar, gan Miss Gladys Ellis. Deialog, "School Pals," Misses Doris Tully a Daisy Lloyd. "My First Engagement," gan Madame Gladys Williams, gyda'r medr dramataidd hwnnw sy mor gyforiog ynddi. The Fiance's Fiasco," gan Miss F. Yates a Mr. Reg. W. Lewis—chwarae doniol ar ddeialog y nionyn a'i arogl atcas, a wyneb y ferch yn wyneb hyawdl iawn wrth ei newid i amlygu'r amryfal deimlad o siom a serch ae dros ei chalon. Adrodd "Sign of the Cross," gan Miss Sadie Chalmers—yn ber- ffaith bron, o ran naws calon a chelfyddyd pen. Can, "The Watchman," Madame Josephine Williams. The Portrait," Miss Edith Lloyd. Dwy gan eto gan Mr. Evan Lewis, ond yn gwrthod dod yn ol i'r llwyfan, oher- wydd meithter y rhaglen a'r adeg bellach mor hwyr. Adrodd Lasca gan Miss Blanche Bowen. 'Im and 'Er," gan Miss Elsie Brick a Mr. G.IMorris, yn fedrus ddigon, ond rhyw fwyd llwy y cyfrifasai'r Cymry'r ddeilaog hon, er ei bod hi at fias y Saeson i'r dim. Deuawd Life's Dream," gan Madame Williams a Mr. Evan Lewis. Prin fod yma neb ar y Glannau a chanddi gynifer o ddisgyblion a Madame Gladys Williams, na heb sy'n medru'u hyfforddi'n llwyrach a pherffeithiach ar adrodd a chwarae yr unig berygl a deimlem gyda rhai ohonynt oedd ochri at ddangos mwy o fedr chware theatraidd nag o naws ac eneiniad calon. Rhaid wrth deimladaeth foesol i gyrraedd brigyn uchaf rhagoriaeth. Yr oedd medr a meddwl yma faint fynnir dipyn mwy o themes a theimlad ein darnau mwyaf clasurol uasai'n coroni'r cyngerdd campus. -o m

DAU TU'R AfON.

BOOTLE.

TRE PATROBAS.