Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

I Ein Oenfidi ym Manceinion.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

I Ein Oenfidi ym Manceinion. Dyddiadur, EBRILL 4—0y«aanfa y Gobeithluoedd-ym Moss Side nhadon' y Sul Nesat. Y METHODISTIAID OALFINAIDD. Moss SIDE—10.30 a 6.30, J E Jones, Wolverhampton PENDLETON—10.30, D J Hughes, Lerpwl 6, R Williams HEYWOOD ST—10-30 6,-6, E Wyn Roberts HIGHER ARDWICR—10.30,11 Williams,6 D Jones-Hughes LEIGH-10-30, a 6, FAENWORTH—10.30 a 6. J Edgar Roberts, Didsbury BAEIESTOWN—10.30 a 5.45, WARRINGTON—10.30 a 6, R Parry Jones BLACKBURN— EGLWTS UNDEBOL ECOLES-ll a 6.30, YR ANNIBYNWYR OHOBLTON ROAD-10.30 a 0.15 BOOTH STREET—10.30 a 6-15, M Lewelyn LD DUNCAN ST., SALFORD—10-30 a 6-15, J Morris QUEEN'S ROAD-10-30 a 6-15, T Jones HOLUNWOOD—10.30 a 6.15, WEASTK—10.45 a 6, WW Jones T WESLEAID DeWl SANT—10.30, J David Owens, 6 J M Williams HOEBB—10.30, A IA Hughes. 2-30 a 6, Cyf. Yegol gioit-10.30, 6, J Roger JoneB BBVIoAH-IO.80 J T Ellis, 6, J David Owe: GALVARIA-10.30, J M Williams, 6, E0C6HS—10-30, J Roger Jones, 6.30, Y BEDYDDWYR UF. MEDLOCK ST.-10.30, a 6, J H Hughes LOUGSIGHT—10.30, a 6.30, Ramu's LANE. BUTTON-10.30 a 5.30 COLOFN Y CYFRIN. I (lTMRY BRTVD OLDI-IAM.-Alae gan Gymry Eglwys y Methdistiaid yn Oldham un lu1 bob blwyddyn yn cael ei neilltuo yn Sul Saesneg. Yr oedd y cyfarfodydd y flwyddyn ddiweddaf yn boblogaidd iawn gan y Saeson, ae amryw wedi ymholi amdano'r flwyddyn kon. Cynhaliwyd ef y tro hwn y Sul cyn y diweddaf, Mawrth 22. Yn y capel Cymraeg yr oedd cyfarfod y bore, a'r nawn a'r hwyr yn r Co-Operative Hall, sydd a lie iagos i fil o bobl. Caed cynhulliad rhagorol i bob cyfarfod?? Y Parch. Wynn Davies, Rhos, oedd yxw'n pregethu eleni a'r llynedd, ac felly nid rhyfedd o gwbl gymaint ddaeth yno i wrando. Daeth Maer Oldham-yr Honadur Herbert Wilde— a'i briod i gyfarfod y bore. Hyn yn newydd kollol yn hanes capel Cymraeg y Methodistiaid yn y lie. Daeth y Maer ag amryw o enwogioti ereill y dref gydag ef, a thystient i gyd eu bod wedi cael boddhad mawr yn yr oedfa. Ganodd Mrs. Wynn Davies yr unawd Come unto me, a chaed yr unawd Promise of Life gan Miss Annie Davies o Goleg Manceinion. Hefyd cydganodd pawb y don Aberystwyth ar eiriau Cymraeg, er mwyn y dieithriaid yn bennaf, a chawsant fwynhad mawr. Yr oedd cerddoriaeth yn cael lie amlwg yng nghyfarfodydd y nawn a'r hwyr, a Mrs. Wynn Davies, Miss Annie Davies, a Mr. Arthur Griffiths, Bury, yn cymeryd rhan. Ganodd yr olaf Honour and Arms, a When I survey, a Miss Davies Lead. tfcindly Light ac Abide with me, a Mrs. Wynn Davies, Light in darkness a'r Holy City. Cynorthwywyd hefyd gan yr Oldham Harmonic Male Choir, dan arweinia jl Mr. Henry Hannam, a chanasant amryw weithiau, ac ymysg y darnau yr oedd The Long Day Closes a'r Haleliwia (Handel). I Anerchiad fer a roddodd y Parch. Wynn Davies yn lie pregeth yn y prydhawn. Mae eymaint newydd-deb yn ei feddyliau ef nes y mae"n rhaid gennyf gael dweyd un sylw o'i eiddo, a dyma fe Sail ei sylwadau oedd Yn y dechreuad," geiriau- cyntaf y Beibl aid oedd yn cyfarfod a llawer o bob! oedd eisieu Duw yn y dechreu, ond yr oedd pawb o'r bron eisieu Duw yn y diwedd. Anogai'n gryf am i'r bobl ieuainc geisio Duw yn y deohreu, gofalai Duw Ei Hun fod yn bresennol TO y diwedd. Bu'r cyfarfodydd' yn llwyddiannus iawn ymhob ystyr. Caed dros E26 o gasgliad. Yr oedd pawb yn dotio at ddatgania.d eithr iadol dda Miss Annie Davies ond ran hynny, felly y mae'n canu ym mhobman, ond nid yw waeth ei ail adrodd. Cyfeiliwyd gan Miss Ceinwen Williams, A.L.C.M., Ardwick. -0" CYNGERDD.-Y-r oedd cynhulliad lied dda yn y Milton Hall nos Sadwrn, er nad oedd y Neuadd yn hollol lawn. Yno yr oedd syngerdd perthynol i Fasar ddyfodol yr Bglwysi Annibynnol. Siomedigaetli a barodd absenoldeb yr Arglwydd Faer i fod yn gadeir- ydd, gwaith gorfodol dinesig a'i cadwodd draw. Yn y rhifyn diweddaf, dywedais mai yn 1896 y cawsom Faer y dref yn gadeirydd eyfarfod, y tro diweddaf; oherwydd na ohyflawnwyd yr addewid yn y cyngerdd hwn,- mae'r anrhydedd yma gydagenw ein diweddar gydwladwr, yr Henadur J. F. Roberts, yn parhau i fyned ymlaen eto. Canwyd yn y oyngerdd gan Madam Cissie Thomas, soprano Madam Josephine Williams-Lewis, contralto; Mr. D. R. Jones, baritone Mr. Evan Lewis, tenor. Hefyd daeth Miss Freda Holland gyda'i thelyn, a chafodd gystal cymeradwy- aeth o guro dwylo ag a ddymunai unrhyw un gael. Ar ol ei Serch Hudol, bu raid iddi ddod yn ol, a thipyn o siom oedd n a f u.asai'n ufudd hau i ddod yn ol y tro olaf. Ond chwarae teg i'r ieuanc. Ydyw, mae Cymry Manceinion yn hoffi Freda. Bu raid i'r cantorion ereill ail ymddangos droion. Dechreuwyd cyng- erdd gyda phedwarawd Regular Royal Queen, a chaed y pedwarawd Good Evening ar y diwedd. Cafwyd y ddeuawd, Watchman, what of the nigle, t gan y ddeuddyn, a 'r ddeuawd, Miserere gan y soprano a'r baritone, ac hefyd Life's dream is o'er, farewell, gan y contralto a'r tenor. Mae enwi'r cwbl o'r unawdau yn ormod, ond ychydig mewn cymhariaeth a gaed yn Gymraeg. Camgymeriad a oerodd sê] y gynulleidfa oedd i ganeuon y rhaglen i gyd fod yn Saesneg. Bu un neu ddau o'r eantorion yn ddigon craff i weled hyn, a ehanu Cymraeg yn lie Saesneg unwaith neu ddwy, ac ychydig weithiau yn encor. Tuagat ennill brwdfrydedd calonnog cynulleidfa o Gymry Manceinion mewn cyngerdd, rhaid i'r He cyntaf gael ei roddi i Gymraeg ond dealler nad Cymraeg i gyd, o angenrheidrwydd. Yr oedd cynnal cyngerdd lied faith fel hyn drwyddo gan y pedwar datganydd, a gorfod ail ganu'n ami, yn dreth drom ar eu lleisiau, ond gwnaethant a allent yn dda. Cyfeiliwyd gan Mr. Aneuryn Roberts, L.L.C.M. Mr. H. O. Davies, Fallowfield, oedd yr ysgrifen- aydd, ac un o'r rhai goreu a mwyaf diwyd gyda chyfarfodydd cyhoeddus o lawer math yw ef. Y GWYR BLAEN.Y ddau fydd yn ■agor Sale of Work yn Eglwys Gymraeg ya Ysgoldy y Methodistiaid UndeboI, yn-Oxford Road, fydd J. D. Hughes, Ysw., ddydd Gwen- or, ac Arthur LI. Jones, Ysw., Stretford, I ddydd Sadwrn. GW ADAL."—Wrth holi'r Ysgol ym < Moss Side, y Sul diweddaf, ar Heb. vi, gan Mr. Wm. Parry, Bolton, daeth at y gair dianwadalwch ac wrth ofyn ac egluro, danghosodd y buasai yr hen air "gwadal" gwadalwch," ypllawergweUna r gair gyda'r ddau flaenddod iddo fel y mae yp yr adnodau. Gwnaeth Thomas Charles yr un camgymeriad. yn y pennill hyddysg hwnnw sydd a'i linellau fel hyn,- Dianwadal yw'r addewid, Cadarn byth yw cyngor Duw, etc. Heb arfer cryn lawer, dichon mai tipyn o orchest fyddai i ni ganu y llinell fel hyn,— Gwadal, gwada] yw'r addewid. Mae'n bryd i rywrai ddechreu cywiro iaith y Beibl bellach, rhag fod y plant yn dysgu'r geiriau anghywmddysgodd y tadau i'r teidiau o'u blaen.

- I Ffetan y Gol. I

Advertising