Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

. Y Gymanfa Gyffredinoi.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y Gymanfa Gyffredinoi. Ejsteddiadau Bootle. DAW Cvmania Gyffredinoi y Methodistiaid Calfinaidd i Lannau'r Mersey bob tair blyn- edd ac yn Eghvys Stanley Road, Bootle, y'i eroesawir y vvaith hon. NOS LUN. Dechreu gyda Dirwest.—Rhifa'i chynrychiol- wyr tua 260, a dechreuodd y cyrddau cy- hoeddus sydd ynglyn a hi gyda chyfarfod dirwest nos Lun. Y Parch. 0. Lloyd Jones, M.A.,B.D. (gweinidog yr eglwys) yn y gadair y Parch. J. D. Evans, M.A., Pont y pridd (Catharine Street gynt) yn cymeryd lle'r Proff. Levi, Aberystwyth—efe'n cael ei luddias rhag bod yn bresennol. Caed anerch iad Saesneg feistrolgar gan Mr. Evans, ac un Cymraeg ar ei ol gan y Parch. Thos. Jones, Rhostyllen, yn Ilavrn gwres a difrifoldeb. Diolchwyd i'r dclau ar gynhygiad y Parch. J. Hughes, M.A., Fitzclarence Street, a'r Parch James Jones, Croes y Waen (ysgrifennydd yr Undeb Dirwestol). NOS FAWRTH. Galw'r Enwa?t.-Dechreuwycl yr eisteddiad cyntaf am 6 ar y gloch, drwy alw enwau'r cynrychiolwyr. Cwyn Coll.—Coffhawyd am y brodyr ym- adawedig a ganlyn :-O'r Gogedd--y Parchn. Ed. Jerman, Ruthyn David Pierce, Llan-, santffraid Griffith Ellis, M.A., Bootle T. Rees Jones, Liverpool I. Jones Williams, Llandderfel R. Ceinwenydd Owen, Liver- pool Robert Griffith, Fflint; Evan R. Jones, Machynlleth Mr. Thomas Jones, Gronant, Sir FP-int. O'r De—y Parchn. Wm. Jones, Aberystwyth David Oliver, Twr gwyn Robert Salmon, Llansadwrn Thos. T. Morgan, Garn William Davies, Merthyr ichard Morgan, Tonyrefail Benjamin ewis, Tenby Benjamin Phillips, Pontfaen fohn Thomas, Llansamlet Thomas Powell, Pencae, Aberafon John Oliver, Ysbytty David Jones, Aberffrwd J. T. Davies, Caer- salem, Pant y ffynnon Mr. Edward Howells, Merthyr Mr. Albert Davies, Graig. Y r Unol Daleithiau y Parchn. R. H. Owen. Oregon City; John T. Evans, Arvonia, Kansas William R. Evans, Ohio John R. Jones, D.D., Columbus, Ohio. Galw'r Enwau.—-Deeiireuodd yr Eisteddiad cyntaf am 6 ar y gloch, drwy alw enwau'r cynrychiolwyr. ] ;;é Wrth ddewis swydd-ogion.—-Pan aed i ddewis llywydd dyfodol i'r Gymanfa, cafodd y tri hyn fwyafrif y Parchn. O. Owens, Llanelwy J. Owen, Lerpwl a Mr. Edward Jones, Maes mawr. Yn yr ail bleidlais, cafodd y Parch. O. Owen a Mr. Edward Jones fwyafrif yn y drydedd, cafodd y ddau yr un nifer, a rhoes y llywydd IW wydd (y Parch. Rees Evans) ei bleidlais-droi o du'r hynaf o'r ddau-y Parch' O. Owens. Dewiswyd y Parch. J. Owon' Caernarfon, yn ysgrifennydd,—efe'n cae mwyafrif yn yr ail bleidlais ar y Parch. R' Aethwy Jones, M.A., Newsham Park. Ail ddewiswyd Mr. J. H. Davies, M.A., yn drysorydd. Wrth GiUo o'r Oudair.-Cododd y Parch. J. Williams i draddodi ei anerchiad wrth ado'r Gadair fe'i gwelir air am air ar tudal. 4 a 5. Cyn dechreu ar ei anerchiad, sylwodd Mr. Williams eu bod bellach yn dathlu Jiwbil y Gymanfa Gyfiredino], ac fod yn falch ganddo weled un brawd yn eu mysg heno oedd yn bresennoi hefyd yng nghyfarfod cynta'r Gymanfa hanner can mlynedd yn ol, sef yr Hybarch Ddaniel Rowlands, M.A., Bangor (cymeradwyaeth uchel). Wedi gorffen, ar ol awr o draddodi grymus, galwodd ar ei ddilynydd, sef y Parch. Rees Evans, Llanwrtyd, i gymeryd ei le. Diolch- wyd i'r cyn-lywydd am ei draethiad rhagorol gan y Parch. J. Morgan Jones, Caerdydd, a'r Prifathro Prys, M.A., Aberystwyth. Diolch- wyd hefyd i'r cyn-ysgrifennydd, y Parch. T. C. Williams, M.A., gan y Parch. J. Gwynoro Davies a'r Parch. J. Morgan, Garn ac i'r trysorydd, Mr. J. H. Davies, M.A., Aber- ystwyth, gan Mr. James Venmore, Y.H., a I Mr. S. N. Jones, Casnewydd-ar-Wysg. Y Croesawyr.—Y rhain groesawodd y Gy- manfa Gyffredinol fel cynrychiolwyr Eglwysi Rhyddion Bootle :-y Parch. J. W. G. Ward, Pedr Hir, Mri. W. J. Bird, C. Kerr, a R. Vaughan Jones. Dowch i Lundain.—-Yn y Brifddinas y cyn" hclir y Gymanfa'r flwvddyn nesaf, canys n1 fu hi ddim acw ers ugain mlynedd," ebe'r Parch. M. H. Edwards (Camberwell) wrth ei gwahodd..|%i Daw hanss gweithrediadau Dydd Mercher a Ddydd Iau yn ein rhifyn nesaf, ynghyda syniad hwn ac aral* am y Gymanfa drwyddi draw, --0-

Gyhoeddi Eisteddfod Mon.

Family Notices

Undeb y Cymdeithasau Cymreig.

Advertising

MINION MEMAI. ^ .

Advertising