Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y eynhyrcbion gogyfer S'r golofn hon i'w oyf- Gino :-PEDROG, 217 Presoot Road, Liverpool DIM OND. I DIM ond gair ddiangodd arnaf, Ond fath ofid ilml yw k Mae 'nghydwybod effro'n tystio Ei fod ef yn llyfr Duw Er mai gair oedd ar y dechreu, Casglu wnaetli aneirif lu, Nes maent hwy fel llii y fagddu Yn dychrynnu'm lienaid i. Dim ond cam i dir y gelyD. Ddaeth a dychryn. poen a braw Dim ond cam, ond cam i ddistryw,— Ac anobaith ar bob llaw Gweld fy hunan yn golledig, Heb un gobaith o un tu Deddf doredig yn taranu, Braw yn dod o'r ewmwl du. Dim ond gwydiiad o'r peth meddwol Fu yn fagl trwy fy ocs Llechodd ynddo sarff wanwynig— Rhoddodd i mi lawer loes Do, arweiniodd hyd at angau, Ar hyd llwybrau oer y bedd Dim ond gwydriad ar y dechreu Gaeodd lwybrau gwynnaf hedd. Dim ond gair lefarwyd wrthyf Gan dirionaf Ysbryd Duw, I fy enaid daeth ymwared, Gwelais obaith im' gael byw Dim ond gair, ond gair a'm cododd, Cefais trwyddo olwg glir,- Fod trugaredd Duw'n goleuo Dunos y colledig dir. Dunvant. H.J. I John Penri, mebyn Mrs. a Mr. J. W. Jones, Tan y grisiau. WIBIONEDD hoff rieni,—er cysur Cawsoch aer yn gwmni Pa anrheg well na Penri, 0 fewn eich hoes, fynnech chwi '? I olynu ei linach,—yn deilwng Dalied rhag pob sothach Byw yn bur bo loan bach Rhag gofid drygau afiach.- lOAN BROTHER. Y GWCW. Y FWYNLAIS fer ei chan, A'r fwyaf neilltuedig O'r holl adeiniog man— Cerddorfa natur bwysig Ond os mai deunod yw Ei halaw, y mae mwynder Ei thon yn cadw'n fyw Ei henw'n ber i lawer. Byr yw ei thymor hi, Mae'n gyson iawn a'i chanig, A dichon fod ei bri Mewn byrdra'n gysegredig ? Pwy ddwed nad yw ei llais A'i deunod yn fawreddog ? Mae'r Cymro, fel y Sais, Yn hoffi'r CPwcw serchog, Ystyriwn ymdaith hon 0 Ebrill drwy Fehafin, Yn broffwydoliaeth Ion I'r mawrion ac i'r werin Pwy bynnag glywo'r Gog Dro cyntaf, heb ei geiniog, Rhaid byw yn llwm o log, Medd hen ddywediad selog. Am hynny, gwelwn fod I'r Gwcw ddeublyg foliant,— Ei chan, a'i swydd o nod A dry i lu yn fwyniant O'r newydd daw o hyd Fel lion frenhines hafaidd, A saif tra byddo'r byd, Ei swydd a'i chan yn beraidd. Ro Wen. IOAN AP IOAX. Arbirodas Dr. S. W. Griffith, Y.H., Hermitage, Pwllheli, a Miss S. E. Jones, Rhyllech Uchai, Efail Nefflydd, Ebrill 14, 1914. GWELL yw gwres mynwes menyw—i feddyg Er ei foddion amrvw Un heb serch mwyn ferch i fyw- Un clwyfedig, claf ydyw. Er meddu ar y moddion—i wella'n Hollol y rhai cleifion Ef oedd wael a'i feddylion Yn ofnus heb fynwes hon. Hynaws eneth wna'i swyno—a'r fodrwy f Hi fedrodd ei rwymo Jane Ellen o'i anwylo, Fwynha serch ei fynwes o. A medr gwr rhoi modrwy gun,—a wnaeth ef Yn ddoeth iawn ei gynllun, I'w anwylaf wen eilun, A thoddi wnaeth y ddau'n un. Gwedi bod yn bod a byw—ei hunan, Mewn hoenedd digyfryw, Mynnodd gael cwmni meiayw,- Gweddus iawn ac addas yw. Diamheuol daw mwyach-fyd ieuanc Di-feudwyol bellach Eraill Ilon ddaw i'r llinach, O'r newydd i'r annedd iach. Hir hoedl iach i'r dilychwin—gu feddyg A'i foddion yn ddibrin Boed ei oes yn oes iesin, Boed i'w rawd y byd a'i rirs. I'w ran oreu yn eirian-i serchus Warchod arno'n fwynlan, Boed heddwch a byd diddan Yn lion i gyd-llawn o gin.-CENIN. I FADRYN, AR BEN El FLWYDD. I DOF i lawr at ben d, flwydd-i edrych Madryn, wyt ti'n ganmlwydd Wyl Dewi gu mae'n digwydd,- Ddiwrnod iawii-Ilawn bo'r llwydd. CYFARCHIAD I FADRYN, AR El DDERBYNIAD 0 FAB. ARWEINIR yn wirionach- "in Madryn, I Moedra gan serch bellach Asur aclwvd siriolach Bair gweiiai-i byw'r hogyn bach. I -0- GWNTJS. I

BEAUMARIS. I

Advertising

Ein Genedl ym Manceinion.

UNWOGION Y NEUADD LWYD. I