Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Clep y Clawdd, I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Clep y Clawdd, sef Clawdd Offa. I [GAX YR HUTYjNT.] BARN Y -BARNWK.—Tystioiaeth Brawrllys Rlvathyn oedd fodCymru wedi colli 01 chymer- lad trwy y ddiod, ac mai swydd Dinbych sydd yn euog o'r cam. Brad yr uffern-fivs eto, Hyn ddywed y Barnwr o herthynas i'r ddiod, gofidydyw medd wl,n ar yr adeg yma, a chymaint yn gwneud eu goreu dros eu gwlad, fod cynifer yn analluog i gynorthwyo oherwydd nad allant ymatal rhag y mollwng i da iota yn y fath fodd fel nas gwyddant beth sydd yn digwydti, Dywed v Uvs, y Capel, y C-artref, Allan a'r d(i. if)d GWERIN AE I FYNY yntjeu AR I LAWR ?—" Ar i fv:nv medd y Ford Gron, Rhos, y nos o'r blaen. Hwbiwch hi i fyny, hogiau'r Grugog. Mae'r ddiod, y betio, a'r whistio am ei chael i lawr. Mae Cwffio'r Sadwrn a'r Golffio'r Sul am ei chael i lawr, Ond i fyny a hi, trwy gerdd, cywydd a chan. trwy emyn a phregeth llawn tan. I fyny ho'l' nod! ABWYK DIBWEST.— Well done! ferched Ay w-, Yr ydych yn gwneud gwaith rhagorol rhwng y cloddiau yma Miss Pritchard, Croes- oswallt; Mrs. E. K. Jones, Cefn Mawr; Mrs. R. A. Jones, Rhiwabon Mrs. Wynn Davies a Mrs. R. Jones, Rhos Mrs. Huws, Gwrecsam, ac amryw eraill—a'r Parch. Glyn Da vies, wrth gwrs, fydd ym mhobman bron. Cynhelir cyrdd au brwd ac ymwelir o dy i dy. I fyny a'r faner sef Baner Dirwest. Dyma'r Armagedon fawr, wedrr cyfan. WHIST DRIVES.Ofnir, medd y Glep, fod yf Rhyfel yn esgor ar hi o wiberod, ac nid y Jieiaf ohonynt yw y whist drive. Mae dewrion yma ac acw wedi eu gwrthwynebu mewn Uawer Ho, a.'u d'fa o'r ardal ond y mae llyfr- iaid mewn niaiiii.iiit eraill yn eu camatau. Allan a, r rliaiii hiliogaeth y ddiod ydynt. Mac Hawer t.rwy'r 'M.M.<j{ drives wedi eu dreifio a'u gwysio i ddistryw, gorff ac en aid. Rhaid cael Welsh Battalion arall i osod i lawr y dlafol hwn yng Nghymru. Ymrestrwch, bob1. TXNNXT TYN.-—" Gorfod ynteu Gwirfodd ?" oedd dadl fawr Moria. Rhos, yr wythnos ddi- woddaf. Bu tymui caled, ond ni orfu neb eyfartal oedd y pleidleisiau. Eglur nad yw gwyry Llannerch Rugog yn glir eu meddyliau ar y pwnc 'hwn. (JROM Y PILOTS.—Cynhaliwyd Brotherhood y gweinidogion-gweinidogion holl enwadau Gwrecsam a'r eylch-y dydd o'r blaen, yn Jerusalem y Wesleaid. Traethodd y Parch. Lloyd Jones yn ddeheig iawn ar Yr Ysbryd a'r Athrawiaeth," a da oedd bod yno. Cafwyd triniaeth fuddiol iawn, yn cael ei ehanlyn gan de a bara. brith, ar wahoddiad a charedigrwydd y Parch. ea Mrs. Evan Jones (Aclwy gynt), y rhai sydd wedi ymneilltuo, ac yn gaffaeliad mawr i'r dref. Diolchwyd o galon am y ddwv arlwy—y lenyddol a'r lun- iaethol. CAN YR ORGAN.—Cyfarfodgorlawngafwy^ yn Perm el, y Rhos. nos Fercher. Mr. Dodd, y Sgwlynglew o Wrecsam, oedd yn y gadair, ac yn ei llenwi, a loan Williams, A.R.C.O., A.R.C.M., oedd wrth yr offeryn, yn ei oglais A'i gelf-fys main. Ehoddwyd i ni Haydn, Gounod, Rubeinstein, gemele, Schubert, Handel, ac eraill nes oedd fawr ar ol. Un o'r. pethau goreu oedd hwn. melys, moes eto. 'STEDDFOD FAWJR. RHOBHODYK.—Gerllaw Rhostvllen y mae Ehosrobin, chwedl arwein- ydd ffraethbert yr Eisteddfod, a Rhostyllen gerliaw Pen f cae, ac yn y blaen. Eisteddfod fawr oedd 'Steddfod Rhosrobin mawr ei hrwdfrydedd a. mawr ei chynhulliad, a mawr ei helw, gobeithiwij. Yr oedd yr adeilad Inwyaf yn yr ardal ar sang," a miloedd, •oh-wed-I yr arweinydd, y tu* allan. Yr oedd yno ganu da, adrcdd da, a Chymraeg da dros hen ar y Uwyfan.' Bu'r beirniaid yn chwysu am oriau yn yr arbrawfion. Cafwyd hefyd hwyl ar straeon y, llwyfan, ac nid oedd ball arnynt. Buwyd yno hyd ganol nos, o un hyd unarddeg—deng awr. Clodwiw oedd y dar- pariaethau. Gair ar gyfer y dyfodol ychydig llai o brogram y tro nesaf ychydig mwy o Ie, a llai o nifer o'r prawf ar y llwyfan. Er na chefais i opd un wobr, eto cefais fv mhlesio'n fawr. Clod arnoch. O coio..—Cynhaliwyd Moc-Lechswn yn y Rossett pa nos. Yr oedd yno hwyl nid bycha 1. Y ddau ymeeisvdd Seneddol oedd Sir. Consgripshwn a Mr.Anti-Con. Bu tipyn o garlamu yn ystod y rhedegfa, ond Mr. Consgnpsiwn aeth i mewn, a chaewyd 'y drws a'r tu allan yr etys. Mr. Anti. hyd yr etholiad nesaf. Ond pa ryfedd, Tories ofnatsan sydd tua'r Rossett yna. HAINT Y PL N-T.-Cwyno rnae Huws, y whipper-in, fod y cysondeb (attendance) i lawr am fod yr haint i fyny- Chwerwa yn. arw tuag at y frech goch, y pesychu, y dolur gwddf, a'r ringworm. Ond Huws bach, gwell ystolion gweigion na beddau llawnion. Daw pethau'n well yn chwap mae'r tywydd braf wrth y drws, ac fe ddaw y plant gyda'r adar, gewch chwi weld. BSAINT Y PLANT.—Dywed y Glep fod hen bensioner o ran oedran yn cenfigennu wrth rad y phmt yn yr ysgolion, a chwenycha gael ei aiieni er iddo gael y cyfryw freintiau eto'i hun. Rhyfedd yr hyn a oddef ambell un er budd a ffawd ond er aileni rhai am dra- gwyddoldel), ni ffynnant. MAMAETH Y PLANT. Mae Pwyllgor Addysg Gwrecsam yn symud ymlaon i gael mamaeth i blant yr ysgol. Da iawn, fel y gellir, fellv, wylio'r plant o'u crud i'w crefft. A fyddaiddim modd cael mamaeth i'r mamau hefyd ? Dysger y rhiaint, er mwyn achub y plant. OWOBRI'R Cyso.N.-Felly y bu i blant ysgol-eglwys y Rhos yr wythnos ddiweddaf. C,an,wyd gan y plant anthemau cenedlaethol y Cynghrair. Hefyd, heblaw llyfr a thystysgrlf, eafodd amryw o'r plant bobo ben bys arian {silver thimble) a'r cwbl ohonynt oranges, Anelysion. Swyn o beth yw fferins o law ffeirad. Cofied y Cownsil Sgwl hynny erbyn y tro nesaf. HOT POT A THOST.—Dyna gafodd yr Heme Defence yn Nyffryn Maelor y nos o'r blaep. Yn y trench y mae cael hot pot, boys

[ YSIAfEll Y BtlKDUi

DROS DDYXION YJS" Y GAD.*…

IEin Cenedl ym Manceinion.I

Advertising