Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Barug YmuesHtuuethi; .-.I…

Ein CenedJ ym Manceinion.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Ein CenedJ ym Manceinion. Ceohsidets. y Sui Nesal. I Y METBOBISTIAIP CAurINAlDD I Mess SIDE-10.30 a B.30 A Wellesley Jones, PlTfPLBTOX—10.30, DOT Dayies, 6 S Huii)!)hrfrs HLIWOQD ST—10.30, John Wiiliaias, G. D 0 T Bari*?, JlhTdrmwr* VICTORIA PX-IO.30, E Hvmpki-ey- G, Job WMLIUAII fer,vy sit F A JIN W ORTH — 2-30 a 6 LEIGH—10.30 »t. WARiimeTos—10.30 a 6 John Williams, Wkiitoit EAMIWOWS—10.45 a 5,30, AXMTOII-UNDiiit-Ly-,fB-10.4ro a 6.30, ESIWTS (JTOIBOI deciles-—11 a ..30, Til ANIIIBYNWTit CflfORLTO* KD—10.30 a 11.15. W a JOlle. BOOTH ST— 10.80 a 0.15. G James QCEKN'S ROAD—10.30 a 6.15, DTTWCAN ST, SALFOKD-J0.80 a 6.15, J Merria HOIUKWOOD—10.30 a 6.15, J Williams, A}¡t.. W t WESLKAIP « Diwi SAHT—10.30. John Felix, 5. J W Felix FLC.M:B—10.30, T H Fvpiks 6. G Tikbott Hf.RKB—10.30, J W Feiix, ?, John Fetix < Siioir—10.30, J W Felix, 6, John Felix BP-ATTLAH—2.30 a /),30, Cy far fod Pregeth* 0 Air ARIA—10.30, G Tibbolt. 6, D R Rogers WEASTE—10.30, D R Rcgers, 6-30, T H gvams i' BPIDTDDWYR Gp, MKDIOCK ST.—10.30 a 6 J If Hitgime- LOHGSIGHT—10.3C a 6 30; ROBIN'S IANE, SUTTON—10.30 a itJ" AD SAIN T RHYFBL.—Amlyg-nyA gweithgarweh a êl ryfeddol n y r holl eglwy si Cymreig ynglyn ag arwyddo'r ddeiseb i atal y ddiod feddwol tra bo'r rhyfel ac am chw • mis wedyn. Pe dibynnai ILvyddiant y mud- iad arnom ni'r Cymry, ni fuasem am foment yn petruso yn ei gylch. Ond mae gallu a nerth y d arlla-A y r a'r yfwyr o Saeson bron yn anorchifgol, ac felly mae canlyniad y ddeiseb fawr bresennol o fawr bwys, ac yn peri pryder i'r rhai sydd yn cam sobrwydd a dirwest. Credaf y cydnebydd pawb y buasai'r wlad drwyddi yn llawer gwell a difrifolach i wynebu gweddill y rhyfel wedi cau'r tafarnau. Ond cwestiwn arall ydyw'r perygl o golli elw i'r ctfranddalwyr. Os dywedodd ein prif lyngesydd fod vn rhaid, cael gweddiau y wlad cyn y gallwn ennill y rhyfel, dylem ystyried y p yysigrwydd o gael gwlad gyfan yn glirodci- wrth y d (I i d feddw lsydd yn andwyo llawer mnam. a gwraig a chartref y rhai sydd yn ymladd 5 brwydrau drosom. Diolch calon i'r Parch. J. H. Hughes, Medlock Street, am geisio datguddio i'r Saeson tr":y'r wasg leol gynnydd y diota ymysg y mercheci. Ilawdd y gall rhai dybio fod enw ar ddeiseb jn beth bach a diwerth, ond na ddibrisier y cynhorth- wy Ueiaf i ymladd y gelyn sydd megis wrth ddrysau ein tai. Pan (edd Olifer CromiNell gynt ym dryllio restyll-ein gmlal, taflodd i lawr a thyllodd rhai o furiau pob castell yr ymosododd arno, oddigerth iin a hwnnw oedd Castell y Waun (Chirk). Kid oes 61 y bwledi ar ei furiau ef,oblegid casglodd amaeth- wyr y wlad wlan eu defaid, a gorchuddiwyd muriau y castell ag ef. Pan saethwyd ato, tarawodd y peli y gwlan yn lle'r mur, ac erys y castell yn ddigraith. Gwawdir ein deiseb bresennol fel petae'n sypyn gnlan ond par- hawn yn ffyddiog, dichon mai hi a geidw ein gwlad rhag cael ychwaneg o greithiau y ddiod feddwol, tra bo'n hieuenctid ym aberth. gwaed eu calon er ei mwyn. ABERTH Y RHYFEL.—Tevrychu mae eymylau galar a hiraeth uwchben ein cenedl yn y dref hon. Newydd prudd i ni oedd clywed fod y 2nd -Lieut. Llewelyn Lewis, aelod ym Moss Side, wedi ei ladd yn Ffrainc. Gr ieuanc a ddaeth yma o Fangor, ac yn nai i Syr Henry Lewis. Hefyd gofid mav r i ni y A cwymp T. Yale Lloyd, Lerpwl. Er ei symudiad oddiyma ers peth amser, yr oed,d megis yn un ohc'nom, a'i enw yn rhestr y yleh yn adroddiad eglwys Moss Side. Cfliwith meddwl am v ddau hawddgar. Crybwyllwyd yn dyner amdanynt y Sul diweddaf yng nghapel Moss Side. Mae am- ryw w ecti eu elmlyfo, ond ni chefais y manylion, ac yn eu plith dri o wJr ieuainc eglwys Hey. wood Street. BENDITH YR A.BERTH.-Yng nIahvf- arfod goruchwyl wyr y Grammar School, ,r Graznmar Schoo l dywedodd Mr. J. L. Paton, y prifathro, fod y Parch. Jonathan Evans, Penarth, gynt o Bochdale, wedi cynnyg ysgoloriaetl. yn goffa- dwriaeth am ei ddau fab, Emrys-a Merfyn. Bydd ynwerth L20 y flwyddyn, vngyfyngeiaig i fechgyn Rochdale, a'r gystadleuaeth am yr Ysgoloriaeth i fod yr un pryd a'r Foundation Scholarship Exatninatio. Enill^jd hi y tro hwn gan J. R. Woolfenden, o'r Rochd ale Higher Grade School. Rhodd arall a gyhoedd w}d yn a4roddiad y Grammar School y tro hwn yw'r un a gaed trwy haelioni Mr. E. S. Powell, Davenport, Stockport, yn gof am ei fab Arthur, a laidw yd yn Gallipoli. Mae'r rhodd hon yn werth £ 223 o New South Wales 4}. per cent Stock, a'r elw blynyddol oddiwrtho i'w dalu i unrhyw fachgen yn yr ysgol mewm angen cynliort-hwy. Byd yr aberth yw hwn, ac y mae pob aberth yn rhy bell ei ddylanwad i ni allu canfod ei ben draw. 'Does neb a all broffwydo gymajnt gwel1 fydd yrhenfyd yma ar ol y rhyfel, er mor erchyll yw ei weithred- ia,daii'n awr. Diolchir llawer am y rhyfel a'i aberth drud ymhen llawer o genedlaethau.

Advertising

I Adolygiad.

Advertising