Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

m GOSTEG. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

m GOSTEG. Rd. Jones,.oakland.-Diolch am bapurau SanFran- Cisco, ac am brawf eich bod yn iach ac ar air y byw. Buasech wrth eich bodd yn Eisteddfod Aberystwyth, gan mor Gymreig y hi. A chwi mor gefnog arnoch, trefnwch i ddod i Birkenhead erbyn yr Wyl nesaf. Caech groeso mawr, a'ch codi i'r llwyfan, er mor yswil y chwi, fei gwarchodydd iaith a chenedlaet'.oldeb Cymru yng Nghaliflornia. Hoe.—Ystyr y gair bach hwn ydyw saib a gorffwys, a mynych ei clywir ar dafod y Deheuwr; ond yn y Gogledd, dyma'r gair gwlad am ffurf neilltuol o iprfa. A oes rhyw.berthynas rhwng y ddau ? Atebed a wyr, CerddtnenF.iifonWyn.—Gan i'w englyn buddugol i'r Gerddinen (coeden criafol) yn Eisteddfod Aber- ystwyth, gael ei gam-argraffu ymhob papur Cymraeg —hyd yn oed yn Y BRYTHON-byddai'n well ei ail gyhoeddi'n gywir fel hyn :— Onnen deg, a'i grawn yn do,—yr adar A oedant lie byddo Wedi i haul Awst ei hulio, Gwaedgoch ei brig—degwch bro. Morfydd a'j Maes.-Oddiwrth adroddiad ,blynyddol Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, gwelwn fod Prifysgol Cymru wedi dyfarnu can punt i Miss Mor- fydd Owen, B.Mus., i ddal at ei hymchwil i'r pwnc a ganlyn j A critical study of the elements in Folk-Music which permanently influence the musical development of a nation, with special reference to Russia, Norway and Finland how far they already have influenced these schools, and what the possibilities are in Wales." Dyna bwnc a maes hollol gydnaws a'i hanian. Nid yw ond ieuanc ond yn ol a ddywedodd Mrs. Mary Davies, Mus.Doc., yn Eisteddfod Aberystwyth bythefnos yn ol, y hi yw'r addewid gerddorol gyda'r oreu sy'n codi yng Nghymru heddyw. Ysgubodd brif wobrau'r Academi yn Llundain, a disgwylir mwy a mwy o son amdani moes o iaw. rn bryd cael Beibl symlack.—Gvvyr pawb sydd yn gwneuthur dim a'r Beibl fod yna gyfieithiad o'r Oraclau Dwyfol i'r Saesneg yn iaith werinaidd, gar- trefol a dealladwy y bob!. Cylieithiad Dr. Wey- mouth ydyw hwnnw; ac mewn ymgom a char llengar a diwinyddol ei fryd y Saboth diweddaf, awgrymai hwnnw mai gwych o beth a fyddai cael ei gyffelyb yn Gymraeg. Buasai'n gwneuthur meddwl ami i adnod yn gliriach a llai mwys buasai'r golygiad am ei chynnwys yn gywirach lawer tro buasai'n llleihau rhvw gymaint ar y ciwydro a'r cymysgu amherthynasol a diles sy'n digwydd mewn dosbarth- iadau darllen ac yn yr Ysgol Sul. a buasai'n dysgu i bob! gerdded mwy wrth lamp y Gair yn Ile wrth ffyn baglau'r Esboniadau. Ac ebe'r cyfaill hwnnw ymhellach Onl fyddai modd i Brifysgol Cymru drefnu. rhoddi gradd D.D. bob blwyddyn i'r sawl a gyf- ieithio'n oreu un o lyfrau'r Beibl (gan ddechreu gyda'r Testament Newydd) i Gymraeg mor glir a gwerinaidd ag yw Saesneg Dr. Weymouth? Buasai D.D. a enillid felly, ac am waith mor fuddiol, yn werth ei wisgo, J. Morgan, Dinas y Llyn Haleii.-Go ddistaw y buoch ers talm bellach. Pa beth sydd ? Ai wedi cael copi o Lawlyfr Cymanfa Ganu Aberystwyth yr ydych, a'ch pen ymhleth rhwng ei ddau glawr nes Hwyr anghofio pob dim y sydd tuallan i'w donau a'i solffa ? Bydd yn dda gennych glywed i'r beirniad Seisnig—Dr. Allen-dystio ar ddiwedd y Gymanfa nos Wener na chlywodd o y fath ganu cynulleidfaol yn ei om. Yr oedd wynebau'r mawrion Seisnig yn werth eu gweld, a rhyferfhwy canu'r Cymry'n ysgubo pob rhagfam fel edaftdd gwawn o flaen corwynt. Yn rhyfedd iawn, a rol sgrifennu'r uchod, dyma lythyr oddiwrth Morgan o Los Angeles. Dyfynnir dam ohono, i ddangos i ni yn y wlad hon sut y gwag- Weserir mor benchwiban yn y Gorllewin ar y Saboth ac yn ail, i ddcngos i'u ffermwyr ni beth yw maint meysydd Califfomia rhagor ein pitw caeau bach ni, ac mor doreithiog o gnydau a ffrwythau vw'r tir. Dyma ffordd Morgan o'n cael ni yr ochr hon i'r llyn i ganu" Draw mi welaf ryfeddodau ANNWYL Gymrawd,—Here am I again on a visit to wlad yr haf. It has been an enjoyable II trip. I spentrodays in 'Frisco. No town in the wide world is better supplied than 'Frisco. Saw Dafydd Huws, Godfrey Price, y Parch. W. Sun- dival ac eraill yno then came down to Dinas yr Angelion, stayed here a few days. Attended service in the Welsh Presbyterian Church a certain Pugh, a Cymro evangelist from the Red- lands, conducted the service. I was really surprised at the excellence of the congregational singing above the average in the Welsh church- ea of Liverpool, as I heard it. There was no sermon it was mainly a song service the con- gregation sang about six times, then Pugh and his wife and daughter sang a few solos and trios, and "in between he gave a few timely, sensible and homely remarks in Welsh. I had a fine enjoyable time in Long Beach. Here the surf bathing is great. Hundreds in the water and thousands lounging all the day on bathing seats on the sands, male and female; hundreds lying under large umbrellas to shade from the sun these can "be rented for the day. Then I wene to San Diego, some 130 miles south. The California roads are the finest in the world, macadamised and oiled, to that though we made 38 miles an hour in some U stretches, yet we never raised one particle of H dust. We passed countless orange groves and other groves of lemons and olives, also fruit orchards of various varieties. After passing the fruit districts we came past thousands of acres of peas. It would take whole armies to gather them- by hand. They are cut down, then piled ap lise hay or alvalva, and threshed by machin- ery. I saw one single field of peas over three miles in length, varying from 1 of a mile to over M 11 miles in width. Then the road wended along the sea coast only a few yards from the water for thirty miles or so. I secuied some pressed M flowers from the Holy Land in a store run by two brothers from Bethlehem on the Exposition. They had a magnificent piece of carving on view, their own-work, valued at a few thousand dollars. The other cards, etc., I got here, and am sending them for the eneth fach acw.' On Sunday, my time being limited, I went to Venice. This is the Coney Island or Blackpool of the Pacific. Everything was running on Sunday the same as on any other day all amusement shows, toboggan thrills and dancing halls being in full swing as on any other day th usands I bathing merry go rounds on huge tanks in the same, both laughable and enjoyable for onlooker or bather. People in Wales would be shocked."

DYDDIADUR. 1

I C yhoeddwyr y CymodI Y Saboth…

CAPEL M.O. RAKE LANE,I . NEW…

Heddyw'r Bore set bore dydd…

| Ein GonedI ym ManceinionI

Advertising

Ffetan y Gol.:

Advertising

BEDYDDWYR CYMRU.