Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Gorea Cympo, yp ua Oddieartve WARRI.GTOI;Cangen Cymdeithas Ddi'l" westol y Jferched Cynhaliwyd cyfarfod Hyd. 16 Mrs. W. T. Williams yn llywyddu y prif beth oedd anerchiad gan Mrs. J. LI. Jones, Latchford, yn dweyd gwirioneddau pwysig mewn dull hynod ddeniadol a gwyl aidd. Cawsom air gan Mrs. R. Parry Jones dwy rangan gan aelodau'T Gobeithlu, Bloedd. Ryfelgri a Dirwest; can, Y Milwr Olwyfedig adroddiad, Y Gangen Gam, Mrs. J. Griffiths. Diolchwyd yn gynnes i Mrs. Lloyd Jones gan Mri. Robert Roberts a John Griffiths. Ashton-in-Makerfield Cymdeithas Pobl Ieuainc Carmel (M.C.)-Hydref 25, cafwyd cyfarfod Ilwyddiannus ar ffurf Ffug-Etholiad Seneddol, pryd yr ymgeisiodd tri am yr anrhydedd o'i chynrychioli ar lawr Sc. Scefi- an: Mr. J. H. Jones, 213 Bolton R iad, Ceid- wadwr; Mr. W. J. Lloyd, 76 Bolton Road, Rhyddfrydwr; a Mr. G. E. Jones, North Street, Llafurwr; yn cael eu cefnogi gan y rhai canlynol: Ceid., Mr. G. Griffiths a Miss Maggie E. Thomas; Rhydd., Mri. Griffith Jones a Tudor Jones; Llafur, Mri. Arthur Jones a Hugh Hughes. Wedi tair araith gref, pentyrrwyd cwestiynau i'r ymgeiswyr, a syndod clywed eu hatebion ffraeth. Ar y diwedd bu'n etholiad, a mawr ddisgwyl am y canlyniad gan y swyddog dychweliadol, y Parch. Enoch Rogers fel y canlyn—Llafur, 24, Ceidwadwr lO, Rhyddfrydwr 5, yn gadael mwyafrif o naw i'r ymgeisydd Llafur.—O.H.J Southpobt.—Cynhaliwyd cyfarfod pre- gethu blynyddol y Capel Cymraeg, Saboth, Hydref 22, pryd y cafwyd tair pregeth adeil- adol a grymus gan y Parch. D. D. Williams, Liverpool,—fore a hwyr yn Gymraeg, y prynhawn yn Saesneg. Yr oedd nifer dda o Saeson yno yn y prynhawn. Cafwyd casgl- iadau da,-gwell na'r disgwyliad ond coron y cyfan oed-d yr argraffiadau a adawyd Cynulliadftro- da drwy'r dydd, a'r capel yn llawn yn yr li-.vyr.-B.B. EGLWYS M.C. Earlestown.—Yr wythnos ddiweddaf, cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y Gobeithlu am y tymor, a chalondid oedd gweled nifer mor dda o blant wedi dod ynghyd. Y mae pedwar enwad Cymreig yn y dref hon, ond ymuna'r plant yn y Band of Hope, a gwneir ymdrech arbennig i'w gwreiddio yn egwyddorion Dirwesta Phurdeb. Gofelir am y canu gan Mr. John Morris, a'r gweddill gan y Parch. R. Parry Jones. HUGHEs-Hydref 7, ganwyd lhab (cyntaf. anedig) i Mr. a Mrs. Evan E. Hughes, 10 Crosfield Street, Warrington. • -1

I Gorea Cympo, yp ua Oddieartve

i 1 Basgedaid o'r Wlad. i

Advertising